Hoppa till innehåll

Importanvisningen för träemballage från Kina, Indien och Belarus har preciserats

11.10.2021 7.42
Pressmeddelande

Tullen och Livsmedelsverket utbyter inte information om CHED-PP statusändringar när träemballage som ankommer från Kina, Indien och Belarus övervakas. Därför ska importören eller speditören själv följa CHED-PP-anmälans status i TracesNT-systemet och meddela Tullen att anmälan har validerats. Tullen kontrollerar CHED-PP-anmälans status när importdeklarationen handläggs. Tullen instruerar deklaranten att agera enligt CHED-PP-anmälans aktuella status. 

När Livsmedelsverket har validerat CHED-PP-anmälan, ska importören eller speditören ange uppgiften om valideringen av CHED-PP-anmälan i importdeklarationen till Tullen. Om förflyttningstillstånd har beviljats i importdeklarationen, ska uppgiften om valideringen anges i den öppna importdeklarationen med en fritt formulerad kontakt.  Om en begäran om tilläggsutredning har gjorts gällande förtullningen, ska uppgiften om valideringen av CHED-PP-anmälan inges genom att svara på begäran om tilläggsutredning.  Försändelsen omfattas av ett användningsförbud tills uppgiften om valideringen av CHED-PP-anmälan angetts i importdeklarationen till Tullen, och tills ett beslut om frigörande av varan har fattats. 

Läs den noggranna anvisningen på Livsmedelsverkets webbplats (på finska)

Kundmeddelande