Hoppa till innehåll

Ändringar i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 26.3.2021 11.26 | Publicerad på svenska 26.3.2021 kl. 15.13
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 26 mars 2021 meddelande (2021/CI 104/1) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 104I. Meddelandet innehåller ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1).

Mera information:
Varukoder
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande