Kontaktuppgifter

Du kan betala tullar, skatter eller garantier med följande betalningsmedel vid tullkontoren:
kontanter, check, Visa Debit/Kredit, Visa Electron, Mastercard Debit/Kredit, Maestro och V Pay.

Tullen tar inte emot kontantbetalningar av Skatteförvaltningens och Trafiksäkerhetsverkets skatter och avgifter. Dessa betalningar kan göras utan serviceavgift på Danske Banks kontor.

 

Tullen

Växel
Pasila förvaltningscentrum, Semaforbron 12, 00520 Helsingfors
må–fr 8–16.15
PB 512, 00101 Helsingfors
Registratorskontor
Semaforbron 12, 00520 Helsingfors
9–15
PB 512, 00101 Helsingfors
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6bznnwevx

Handlingar kan lämnas i postlådan vid hissarna på andra våningen må–fr 8–16.15) och registreras då som inkomna på inlämningsdagen.
Om du lämnar in handlingar som kräver kvittering ska en tulltjänsteman kallas till platsen.

 

Tullrådgivning

Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 

Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.

Tulldeklarering

Tulldeklarering, privatkunder
må–fr 8–18
Tulldeklarering, företagskunder
må–sö 24 h

Elektroniska servicecentralen handlägger deklarationer normalt också under helgdagarna kring årsskiftet.

Tekniskt stöd för meddelandedeklarering, företagskunder
må–fr 7–17
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6vxhgvqr

Tekniskt stöd / EDI-stöd  /teknisk meddelandeuppföljning och kundtestning/besvarande av frågor gällande tekniska problem med deklarationsmeddelanden

Konsumentskydd
må–fr 8–16
vs99Tglox1jZvyyhg)gn(hyrwbhfnwngghyhx

Konsumentskydd  /provtagning av varor som importeras  /sundhets- och kvalitetskontroll av frukt och grönsaker

Riksomfattande sjötrafikcentral
vs99Tglox1jZvyyhg)gn(rxrz
Uppföljning av transitering
må–fr 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6nganehrffhgvffnc

Uppföljning av transitering, övervakning av avslutande av transiteringsförfarandet med därtill hörande förfrågningar samt ärenden som gäller lossningsövervakning

Statistikförfrågningar om import och export för kunder
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6vgarvi99Tglox1jZlyrflxbgfnyvg ,vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6vgabhg99Tglox1jZlyrflxbgfnyvg

Övrig rådgivning

Tullförfarandespecifik företagsrådgivning
må–fr 8–16

Tullförfaranden vid import (inkl. särskilda förfaranden, som förädling etc)
yritysneuvonta.tuonti@tulli.fi tfn 0295 5200 (Tullens växel)

Tullförfaranden vid export
yritysneuvonta.vienti@tulli.fi tfn 0295 5200 (Tullens växel)

Tullförfaranden för transport och lagring
kuljetus.varastointi@tulli.fi tfn 0295 5200 (Tullens växel)

AREX-deklarationer (säkerhetsuppgifter
turvatiedot@tulli.fi tfn  0295 5200 (Tullens växel)

Tullens tillståndscentral
må–fr 8–16
PB 56, 90401 Uleåborg
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fhxfrxnchy
Kreditkundsansökningar och säkerheter
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6vgabhg99Tglox1jZngabihraflgvel :anxöfan in rqanyylsv rqanyyät tavaivtqåE
Ålands skattegränsärenden
vardagar 9–15
Ålands webbimport
vardagar 9–15
Garantier
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fhhxxnvfnbggbhy
  • garantiformer
  • garantiklasser
  • referensbelopp
  • garantibehov

Tullen räknar inte på förhand ut referens- och garantibelopp innan ansökan om garantitillstånd inges.

Betalningsrörelse och indrivning
må–fr 9–16

Valmöjligheter på servicenumret:
1) Fakturering och periodspecifikationer: Förfrågningar om periodspecifikationer och betalningar
veroreskontra@tulli.fi
2) Indrivning och betalningsarrangemang: Betalningsuppmaningar, betalningsarrangemang och andra ärenden gällande indrivning av fordran
perinta@tulli.fi

Intrastat-deklarationer
vardagar
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav
Statistikservice
vardagar 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf
Tullaboratoriet
Teknikvägen 13, 02150 Esbo
PB 512, 00101 Helsingfors

Mediekontakt

Medietjänsten
må–fr 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6ngavgfrvi
Förfrågningar från medier gällande utrikeshandelsstatistik
må–fr 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhg)gn(xvgfvgngf
Kommunikationsdirektör Mika Parkkonen
vs99Tglox1jZvyyhg)gn(arabxxenc99Tglox1jZnxvz
Kommunikationschef Piia Kaijanto
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6bganwvnx99Tglox1jZnvvc

Tipstelefon och nättips

Tipstelefon och nättips
24/7

I brådskande fall som gäller tullbrott kan du ringa till Tullens avgiftsfria tipstelefon på numret 0800 1 4600. Tipstelefonen är öppen dygnet runt.

Med Tullens nättipsblankett kan du anmäla icke-brådskande fall av suspekt eller lagstridig verksamhet, t.ex. smuggling av narkotika eller andra varor eller användning av fel bränsle. Tips som gäller bilbeskattning: verovilppi@vero.fi.

 

Nättips

Nyckelord Tullrådgivning

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka