×
Obs!

Den svenskspråkiga webbplatsen är ännu inte färdig. Webbplatsen innehåller både svenskspråkigt och finskspråkigt material, och det finskspråkiga materialet ersätts med svensk text allteftersom översättningarna blir färdiga. Gå direkt till blanketter, omräkningskurser eller kundanvisningar för företagskunder.

Tullen betjänar privatpersoner


Beräkna tullavgift med räknaren
Mest populära FAQ ämnen

Närmare om restriktioner


Sociala medier

Hur skulle du utveckla innehållet?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta
Meny