×
Webbplatsen tulli.fi uppgraderas fredagen den 28 april 2017 från och med klockan 20.00.

Webbplatsen kan inte användas medan uppgraderingen pågår. Tullens system kan användas normalt på adressen asiointi.tulli.fi
Avbrottet beräknas upphöra klockan 24.00.

Tullen betjänar privatpersoner


Beräkna tullavgift med räknaren
Mest populära FAQ ämnen

Närmare om restriktioner


Meny