×
Obs!

Den svenskspråkiga webbplatsen är ännu inte färdig. Webbplatsen innehåller både svenskspråkigt och finskspråkigt material, och det finskspråkiga materialet ersätts med svensk text allteftersom översättningarna blir färdiga. Gå direkt till blanketter, omräkningskurser, kundanvisningar för företagskunder eller kontakuppgifter.

Tullen betjänar privatpersoner


Beräkna tullavgift med räknaren
Mest populära FAQ ämnen

Närmare om restriktioner


Sociala medier

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka
Meny