Tillgänglighetsutlåtande – Skattegränsdeklaration i varutrafiken mellan Åland och övriga Finland

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller skattegränsdeklaration i varutrafiken mellan Åland och övriga Finland.

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte kan använda tjänsten Skattegränsdeklaration i varutrafiken mellan Åland och övriga Finland kan du kontakta Mariehamns tull på e-postadressen ”[email protected]”. 

Du kan också inge din deklaration genom att besöka ett tullkontor som erbjuder Tullens kundservice. På Tullens webbplats hittar du tullkontor som erbjuder kundservice på kartan och tullkontorens öppettider.

Hjälp med alternativa sätt att sköta tullärenden får du av Tullrådgivningen, tfn 0295 5201.
Se Tullens anvisningar om alternativa sätt att sköta tullärenden.

Tjänstens tillgänglighet

Den nuvarande tillgängligheten av tjänstens innehåll uppfyller delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Kända problem med tillgänglighet

Nedan beskrivs kända problem med tillgänglighet som gäller tjänsten. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns med på listan, kontakta oss.

Följande innehåll uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster i följande avseenden och åtgärdas så fort som möjligt:

 • Enkätens rubrik är ”Enkät som skapats med Webropol”, vilket inte beskriver enkätens innehåll. (WCAG 2.4.2)
 • Grupperna med alternativknappar är inte tillgängliga. Grupperna är gjorda så att alternativknapparna inte kan väljas med piltangenterna och antalet knappar när man deklarerar orsakar problem med vissa webbläsare. (WCAG 1.3.1)
 • Fokus efter sidbyte börjar inte alltid på början av sidan med kombinationen NVDA + Firefox. (WCAG 2.4.3 och 1.3.2)
 • Tabellstruktur har använts som layout för frågorna. I vissa fall läser skärmläsarna dessa strukturer, eftersom de inte har markerats som passande till det här ändamålet. (WCAG 1.3.1)
 • Datumfältet godkänner bara ett format och det felaktiga datumet raderas utan ett meddelande. (WCAG 3.3.1, 3.3.3)
 • Med valet ”Innehavaren av skattegränsnumret eller innehavaren av manifesttillståndet” är namnlappen för knappen för följande sida med frågor ”Nästa” fastän blanketten inte har ett följande skede, utan den skickas när man trycker på knappen. Med valet ”Annan aktör” är knappens namnlapp ”Skicka”. (WCAG 4.1.2)
 • En felaktig fil kan laddas till servern via fältet Lägg till bilaga, men när man fortsätter framåt i blanketten töms fältet och eftersom det är en obligatorisk uppgift kommer ett meddelande som säger att ingen bilaga lagts till. (WCAG 3.3.3)

Upprättande av utlåtandet

Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst på följande sätt 

 • Utvärderingen har gjorts av Eficode Oy.
 • Tjänsten utvärderades 9/2020.
 • Utlåtandet upprättades 17.9.2020.
 • Utlåtandet granskades senast 17.9.2020.

Respons

Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten av denna tjänst.

 • Du kan ge respons om tillgängligheten till Tullen per e-post: [email protected].
 • Det är Förtullningsenheten som svarar för tillgängligheten av tjänsten Skattegränsdeklaration i varutrafiken mellan Åland och övriga Finland. och Förtullningsenheten svarar också på responsen om tillgänglighet.
 • Vårt mål är att besvara responsen inom fem vardagar.
 • Om du inte är nöjd med det svar som du fått av Tullen kan du också ge respons om tillgängligheten av tjänsten till Regionförvaltningsverket: [email protected]
   

Serviceägarens godkännande

Utlåtandet har godkänts 18.9.2020.
Godkännare:


____________________________________
Jarmo Räikkä, Förtullningsdirektör