Resandeinförsel av alkohol

Tullfri och skattefri införsel från EU-länder Tullfri och skattefri införsel från ett land utanför EU

Tullfri och skattefri införsel från EU-länder

Du kan föra in alkoholdrycker för eget bruk eller som gåva, när du för in produkterna i samma transportmedel som du själv anländer till Finland med.

Referensnivåerna är:

  • 110 liter öl (över 0,5 %)
  • 10 liter andra alkoholdrycker (över 1,2 %, etylalkohol, t.ex. starka drycker, long drink-drycker med tillsats av etylalkohol)
  • 20 liter mellanprodukter (max 22 %, t.ex. aperitifer, bl.a. vermouth, bitter, sherry)
  • 90 liter vin, varav 60 liter får vara mousserande vin (inkl. genom jäsning tillverkade long drink-drycker och cider).

Cider och long drink jämställs inte med öl.

Drycker i någon av produktgrupperna ovan kan inte ersättas av en annan grupps drycker, om ingenting tillhörande produktgruppen förs in.

Resande kan för eget bruk föra in alkoholdrycker i större mängder men ska vid behov på ett tillförlitligt sätt kunna påvisa att den andel av dryckerna som överskrider referensnivåerna också är avsedd för eget bruk.

110 liter öl

över 0,5 %
t.ex. 13 lådor (24 x 0,33 l) + 21 (0,33 l) burkar

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
90 liter vin

varav 60 l får vara mousserande vin, cider eller long dink-drycker 
t.ex. 10 lådor (12 x 0,75 l)

20 liter mellanprodukter

Max 22 %, t.ex. aperitifer, bl.a. vermouth, bitter, sherry
t.ex. 3 lådor (12 x 0,50) + 4 (0,5 l) flaskor

10 liter andra alkoholdrycker

över 1,2 %, etylalkohol, t.ex. starka drycker, long drink-drycker med tillsats av etylalkohol
t.ex. 1 låda (6 x 1,00 l) + 4 (1,00 l) flaskor

Familj och fester

Alla som bor på samma adress och i samma hushåll räknas som familjemedlemmar. Däremot, om släktingar i rakt uppstigande eller nedstigande led (föräldrar, barn, mor- och farföräldrar) för in alkohol åt varandra till släktfester (t.ex. bröllop, födelsedagsfester eller andra stora bemärkelsedagar) utan ersättning, dvs. som en gåva, så anses denna alkoholinförsel också vara införsel för eget bruk, även om inte släktingarna bor på samma adress och hör till samma hushåll.

Om du för in större mängder alkoholdrycker för att serveras t.ex. på din födelsedag eller på ett bröllop, ska du vid behov kunna bevisa att det är fråga om en fest.

Beakta dock att införsel mot vilken ersättning som helst betraktas som kommersiell, och är därmed skattepliktig oavsett mängderna. Alkohol får således inte föras in till exempel åt kompisar ens till självkostnadspris.

 

Tullfri och skattefri införsel från ett land utanför EU

Du kan föra in alkoholdrycker för eget bruk eller som gåva endast i begränsad mängd:

  • 4 liter icke-mousserande viner (röd-, vit- och rosévin) OCH
  • 16 liter öl (över 0,5 %)

Samt:

  • 1 liter starka alkoholdrycker (över 22 %) ELLER
  • 2 liter alkoholdrycker (max. 22 %), såsom aperitifer (bl.a. vermouth, bitter, likör, sherry, long drink, cider och mousserande vin).
16 liter öl

över 0,5 %
t.ex. 2 lådor (24 x 0,33 l)

4 liter icke-mousserande viner

röd-, vit- och rosévin
t.ex. 5 flaskor (0,75 l)

Samt

Antingen

2 liter alkoholdrycker

max 22 %, såsom aperitifer (bl.a. vermouth, bitter, likör, sherry, long drink, cider och mousserande vin)
t.ex. 4 flaskor (0,5 l)

eller

1 liter starka alkoholdrycker

över 22 %
t.ex. 1 flaska (1,00 l)

Tidsbegränsningar för införsel av alkohol

Om du är bosatt i Finland, och om du på något annat sätt än med flyg anländer till Finland från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES= EU-länderna + Norge, Island och Liechtenstein), får du föra in alkohol i landet endast om resan har varat längre än 20 timmar. Från en resa som varar under 20 timmar får alkoholdrycker inte medföras ens genom att betala skatterna för dem.

Om du är bosatt utanför EES, och om du på något annat sätt än med flyg anländer till Finland, får du föra in alkohol i landet endast om du ska stanna i Finland längre än 72 timmar. Om du bara reser via Finland (transitresa) gäller den här begränsningen inte.

Tidsbegränsningarna gäller inte för resande som anländer från ett EU-land. Den s.k. 20-timmarsregeln för införsel av alkohol gäller inte heller Åland. Mer än två liter öl kan emellertid inte säljas skattefritt till en person som reser till eller från Åland. I övrigt gäller i fråga om Åland och Kanarieöarna samma mängdgränser som för införsel från ett land utanför EU.

Utöver produkter som omfattas av kvantitativa begränsningar, får resande som anländer flyg- eller sjöledes införa produkter tull- och skattefritt till ett värde av högst 430 euro. Maximigränsen för resande i annan trafik är 300 euro. Den här gränsen på 300 euro tillämpas även då en resande anländer med ett luftfartyg eller fartyg som är i nöjesbruk.

 

Beakta följande

Åldersgränserna enligt alkohollagstiftningen

Endast den som fyllt 20 år får inneha och transportera starka alkoholdrycker (över 22 %) i Finland.

Svagare alkoholdrycker (högst 22 %, såsom vermut, bitter, sherry, long drink-drycker, cider, mousserande vin, röd-, vit- och rosévin samt öl) får innehas och transporteras av den som fyllt 18 år.


Enligt alkohollagstiftningen är alkoholdryck en dryck som är avsedd att förtäras och som innehåller mer än 2,8 volymprocent etylalkohol.

En dryck som innehåller 1,2–2,8 volymprocent etylalkohol får dock inte innehas eller transporteras av en person under 18 år.

Sprit definieras som ett alkoholhaltigt odenaturerat ämne som innehåller mer än 80 volymprocent etylalkohol oberoende av hur ämnet är förpackat, vilka märkningar förpackningen har eller hur ämnet används. En privatperson får inte införa sprit och inte heller alkoholdryckspulver.


Ta kontakt
Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta