Sitova tariffitieto

Poikkeustilanne sitovan tariffitiedon hakemuksen näytteiden lähetyksen osalta

Lähetä sitovan tariffitiedon hakemuspyyntö ohjeiden mukaisesti. Lähetä näyte vasta kun Tulli pyytää sitä. Tulli lähettää lisäselvityspyynnön BTI-palvelun kautta ja ohjeistaa näytteen lähettämisestä. Kaikki tiedonvaihto Tullin ja hakijan sekä Tullin ja päätöksen haltijan välillä käydään sähköisesti BTI-palvelun kautta. Lisäämällä palveluun sähköpostiosoitteesi saat viesteistä sähköpostihälytyksen. Lisää sähköpostiosoitteesi -kuvakkeesta valitsemalla avautuvasta valikosta -> Omat asetukset -> BTI -> Sähköpostihälytykset. Aktivoi -kuvakkeesta  sähköpostiosoitekenttä,  jolloin pääset kirjoittamaan sähköpostiosoitteesi. Osoitteen lisäämisen jälkeen saat järjestelmältä ilmoitukset palveluun tulleista hakemuksen tilamuutoksista, lisäselvityspyynnöistä ja päätöksen saapumisesta.

STT ja brexit.  Komission 23.12.2020 julkaisema tiedonanto brexitin siirtymäajan päättymisen vaikutuksista. Tiedonannon kohdat A 2.2. ja B 2.2. koskevat STT-päätöksiä. 

Sitovaa tariffitietoa haetaan BTI-palvelussa 1.10.2019 alkaen

Sitova tariffitieto (STT, englanniksi Binding Tariff Information BTI) on sähköisesti annettu kirjallinen päätös tavaraan sovellettavasta nimikkeestä. Koko prosessi hakemuksen tekemisestä valmiin päätöksen toimittamiseen päätöksen haltijalle tapahtuu sähköisesti 1.10.2019 alkaen BTI-palvelun kautta. Suomessa päätöksen sitovasta tariffitiedosta antaa tullausyksikkö.

Sitovaa tariffitietoa voidaan pyytää ainoastaan tosiasiallisesti suunniteltua tuonti- tai vientitapahtumaa varten, kun kyseessä on tuonti EU:n ulkopuolelta tai vienti EU:n ulkopuolelle. Tuonnilla ja viennillä tarkoitetaan tässä myös erityismenettelyjä.

Sitova tariffitieto on voimassa sen antamispäivästä, eikä sitä voida käyttää tuonnissa ja viennissä, joka on jo tapahtunut tai jonka tullimuodollisuuksien täyttämistä ei ole vielä saatettu päätökseen.

Sitova tariffitieto on voimassa kolme vuotta (ennen 1.5.2016 annetut päätökset kuusi vuotta), mutta sen voimassaolo voi päättyä aikaisemmin, esimerkiksi jos lainsäädäntö muuttuu. Päätös on maksuton ja voimassa koko EU:n alueella. Päätös sitoo sekä tulliviranomaisia että sen haltijaa. Haltijan on ilmoitettava asiakirjakoodi C626 ja päätöksen viitenumero tulli-ilmoituksessa, jolla päätöksessä mainittua tavaraa asetetaan tullimenettelyyn. Hakemus on tehtävä suomeksi tai ruotsiksi. 

Lisää aiheesta

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille
ma–pe 8–16.15