Saavutettavuusseloste: Tulliselvityspalvelu 

Tulli pyrkii takaamaan verkkosivustojensa ja verkkopalvelujensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Tulliselvityspalvelua.

Vaihtoehtoiset asiointitavat

Jos et pysty käyttämään tulliselvityspalvelua, voit asioida Tullin kanssa myös vaihtoehtoisesti. Voit valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan tullauksen puolestasi palvelussa tai ostaa tullauksen palveluna huolintaliikkeeltä.

Voit myös käydä antamassa palautteen Tullin asiakaspalvelua tarjoavalla toimipaikalla. Tullin verkkosivuilla on esitelty asiakaspalvelua tarjoavat toimipaikat kartalla ja toimipaikkojen aukioloajat.

Apua vaihtoehtoiseen asiointiin saat tullineuvonnasta, p. 0295 5201.

Katso Tullin ohjeet vaihtoehtoisista asiointitavoista.

Palvelun saavutettavuus

Palvelun sisällön nykyinen saavutettavuus: vastaa osittain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain vaatimuksia.

Tunnetut saavutettavuusongelmat

Palvelun käytettävyydessä on edelleen joitakin ongelmia. Alla kuvataan tunnetut saavutettavuusongelmat. Jos huomaat palvelussa ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä.  

Seuraavat sisällöt eivät täytä digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain vaatimuksia ja korjataan mahdollisimman pian.

Taulukot

 • Palvelussa on käytetty taulukoita muotoiluun mm. Valitse ilmoitus -sivulla. Taulukot häiritsevät käyttökokemusta ruudunlukijalla, ja niiden takia vajavaisia taulukkorakenteita ilmoitetaan olevan siellä, missä ei oikeasti ole lainkaan taulukkoa. Joitain tietoja myös luetaan useampaan kertaan, ja kokonaisuuksien hahmottaminen voi olla vaikeaa. (WCAG 1.3.1)
 • Palvelussa on joitain taulukoita, joissa on sarakkeita ilman sarakeotsikoita. Joidenkin taulukkojen sarakkeiden ja rivien määrät saatetaan myös ilmoittaa virheellisesti. (WCAG 1.3.1)
 • Jotkin taulukot sisältävät linkkejä ja painikkeita, joiden roolia ja nimeä ei ole määritetty oikein. Ruudunlukija saattaa jättää nämä huomiotta, tai niitä voi olla vaikea löytää ruudunlukijalla. (WCAG 4.1.2)

Lomake-elementit, kuten painikkeet, valintaruudut, yhdistelmäruudut ja tekstikentät

 • Useisiin lomake-elementteihin ei ole liitetty nimilappuja siten, että ne luettaisiin ruudunlukijalla kentän yhteydessä. Joidenkin elementtien kohdalla ruudunlukija ilmoittaa virheellisesti kentän olevan pois käytöstä, vaikka se olisikin käyttäjän täytettävissä. (WCAG 1.3.1)
 • Moniin lomake-elementteihin on merkitty kenttien pakollisuus virheellisesti. Osassa se on joko jätetty täysin merkitsemättä pakollisiin kenttiin tai merkitty vain visuaalisesti asteriskilla tai vain ohjelmallisesti. Toisaalta osa lomake-elementeistä on merkitty pakollisiksi, vaikka ne eivät olisi pakollisia toiminnon onnistumiseksi. (WCAG 1.3.1, WCAG 3.3.2)
 • Kaikissa lomake-elementeissä mahdollisia virheitä ei ilmoiteta suoraan elementin kohdalla, vaan virheilmoituksen joutuu etsimään muualta sivulta. Ilmoitusta täyttäessään käyttäjä löytää virhelistauksen vasta lomakkeen viimeisessä vaiheessa ja virheiden paikantaminen voi olla vaikeaa. Löydettyjä virheitä ei kuvata käyttäjille selkeästi, eikä käyttäjille anneta aina korjausehdotuksia, vaikka niitä olisi mahdollista antaa. Joidenkin oleellisten tietojen oikeellisuutta ei tarkisteta ennen tallennusta. (WCAG 3.3.1, WCAG 3.3.3, WCAG 3.3.4)
 • Palvelussa on joitain painikkeita, joiden nimilaput eivät ole kuvaavia. Lisäksi moniin painikkeisiin on liitetty epäoleellista tietoa tai tietoa, joka antaa väärän käsityksen painikkeen toiminnasta. Joiltain painikkeilta puuttuu nimi ja nimilappu kokonaan. Kaikkien painikkeiden tilasta (esim. avattu/suljettu, ei käytössä) ei tule tietoa ruudunlukijoiden käyttäjille. (WCAG 2.4.6, WCAG 1.3.1, WCAG 4.1.2) 
 • Näppäimistökäyttäjät eivät pääse useimpiin palvelusta löytyviin kysymysmerkki-painikkeisiin, joissa on lisätietoja mm. lomakkeiden kysymyksistä. (WCAG 2.1.1)

Muut rakenteeseen liittyvät huomiot

 • Palvelussa olevissa taulukoissa ja valikoissa on käytetty huutomerkki-ikoneita ilmaisemaan tapahtumia, joita käyttäjän olisi hyvä huomioida. Näillä ikoneilla ei ole tekstivastinetta, eikä niitä ilmoiteta muutenkaan ruudunlukijoiden käyttäjille. (WCAG 1.1.1, WCAG 1.3.1)
 • Palvelussa on merkitty otsikoiksi tekstejä, jotka eivät todellisuudessa ole otsikoita. Lisäksi otsikkotasot ovat paikoitellen epäloogisia. (WCAG 1.3.1)
 • Palvelussa on käytetty maamerkkejä rajaamaan eri osioita, mutta maamerkkejä ei ole aina nimetty kuvaavasti. Palvelussa on myös käytetty ryhmiä sekä listoja asioiden lajitteluun, mutta näitä on paikoitellen käytetty turhaankin, ja ruudunlukijan käyttäjälle saattaa tulla ylimääräistä hälyä. (WCAG 1.3.1)
 • Jotkin palvelussa olevat vihjesisällöt avautuvat häiritsevästi muun sisällön päälle kauas siitä painikkeesta, josta ne on avattu, ja käyttäjän voi olla vaikea hahmottaa, mistä vihjesisällön saa suljettua. (WCAG 1.4.13)
 • Palvelussa on linkkitekstejä, jotka eivät ole kuvaavia tai joihin ei ole liitetty kaikkea oleellista tietoa. Lisäksi joissain linkeissä ilmoitetaan virheellisesti uuden välilehden avautumisesta. (WCAG 2.4.4)
 • Palvelussa on joitain linkkejä, joiden näkyvä linkkiteksti ei vastaa täysin niiden ohjelmallista nimeä. (WCAG 2.5.3)
 • Palvelussa on joitain kohtia, joihin ei ole merkitty kieltä oikein eli ruudunlukija ääntää ne todennäköisesti väärin. (WCAG 3.1.2)
 • Palvelun rakenne ei täysin noudata HTML-kielen kielioppia, mikä voi tehdä palvelun käytöstä epävakaan etenkin apuvälineillä. (WCAG 4.1.1)

Palvelun toiminta

 • Ruudunlukijalla luettuna sisällön lukemisjärjestys ei ole aina looginen, etenkään jos käyttäjä liikkuu sisällössä taaksepäin. (WCAG 1.3.2)
 • Palvelussa olevat hyppylinkit, kuten Hyppää sisältöön ja Siirry ylös -linkit, toimivat, mutta vievät käyttäjän väärään kohtaan sivulla. (WCAG 2.4.1)
 • Ruudunlukijan kohdistusta siirretään palvelun eri sivuilla välillä epäloogisesti. Lisäksi kaikkea sisältöä ei ole mahdollista löytää ruudunlukijan lukemismoodissa, vaan käyttäjä joutuu vaihtelemaan ruudunlukijan selaustilojen välillä löytääkseen kaiken sisällön. Myös näppäimistöllä liikuttaessa kohdistuksen liikkuminen on välillä epäloogista. (WCAG 2.4.3)
 • Erilaisissa hakutoiminnoissa hakutulokset suodattuvat usein yllättäen heti, kun käyttäjä on muuttanut jonkin kentän arvoa. (WCAG 3.2.2)
 • Osa palvelusta tulevista tilaviesteistä ei ole kuvaavia. Tilaviestejä ei myöskään tule kaikissa tilanteissa, esimerkiksi kun haku tai tallennus onnistuu. (WCAG 4.1.3)

Selosteen laatiminen


Tulli on arvioinut tämän palvelun saavutettavuuden seuraavasti:

 • Arvioinnin on tehnyt ulkoinen toimija.
 • Seloste on laadittu 12.2.2021.
 • Selostetta tarkistettiin viimeksi 4.11.2022.

Palaute


Otamme mielellämme vastaan palautetta tämän palvelun saavutettavuudesta. 

 • Anna saavutettavuuspalautetta Tullille sähköpostitse: asiakaspalautteet@tulli.fi.
 • Tulliselvityspalvelun saavutettavuudesta vastaa Tullin tullausyksikkö, joka myös vastaa saavutettavuuspalautteisiin.
 • Tavoitteemme on vastata palautteisiin viiden arkipäivän kuluessa.
 • Jos et ole tyytyväinen Tullilta saamaasi vastaukseen, voit antaa palvelusta saavutettavuuspalautetta myös Aluehallintovirastolle: saavutettavuus@avi.fi.