Saavutettavuusseloste: Tulliselvityspalvelu 

Tulli pyrkii takaamaan verkkosivustojensa ja verkkopalvelujensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Tulliselvityspalvelua.

Vaihtoehtoiset asiointitavat

Jos et pysty käyttämään tulliselvityspalvelua, voit asioida Tullin kanssa myös vaihtoehtoisesti. Voit valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan tullauksen puolestasi palvelussa tai ostaa tullauksen palveluna huolintaliikkeeltä.

Voit myös käydä antamassa palautteen Tullin asiakaspalvelua tarjoavalla toimipaikalla. Tullin verkkosivuilla on esitelty asiakaspalvelua tarjoavat toimipaikat kartalla ja toimipaikkojen aukioloajat.

Apua vaihtoehtoiseen asiointiin saat tullineuvonnasta, p. 0295 5201.

Katso Tullin ohjeet vaihtoehtoisista asiointitavoista.

Palvelun saavutettavuus

Palvelun sisällön nykyinen saavutettavuus: vastaa osittain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain vaatimuksia.

Tunnetut saavutettavuusongelmat

Palvelun käytettävyydessä on edelleen joitakin ongelmia. Alla kuvataan tunnetut saavutettavuusongelmat. Jos huomaat palvelussa ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä.  

Seuraavat sisällöt eivät täytä digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain vaatimuksia ja korjataan mahdollisimman pian.

Valitse ilmoitus -sivu

 • Valintapainikerakenteessa on ruudunlukijakäyttöä vaikeuttavia puutteita. (WCAG 1.3.1 ja 4.1.2)
 • Sivulla on ylimääräisiä englanninkielisiä ilmoitusviestejä, jotka häiritsevät ruudunlukijakäyttöä. (WCAG 4.1.3)
 • Lähetystunnuskenttä on merkitty pakolliseksi, vaikka se on vapaavalintainen. Kentällä ei ole ohjelmallista nimilappua. (WCAG 4.1.2)
 • Käytöstä poistetut vaihtoehdot luetaan ruudunlukijalla käytössä olevina. (WCAG 4.1.2)

Lisäystoiminnot

 • Palvelussa käytetään useita eri rakenteita samankaltaiselle Lisää-toiminnolle, mikä hankaloittaa toiminnon käytön opettelua etenkin ruudunlukijakäytössä. (WCAG 1.3.1 ja 3.2.4)
 • Osassa Lisää-toiminnoista on valintaruutuihin perustuva monivalintatoteutus, joka on monimutkainen ruudunlukijakäytössä. (WCAG 1.3.1 ja 4.1.2)
 • Kun ruudunlukijakäyttäjä painaa Lisää-painiketta, hän ei saa kaikissa tapauksissa tietoa siitä, että näkymään lisättiin uusia kenttiä. Kentät lisätään välillä koodissa painikkeen edelle, jolloin niitä voi olla hankala huomata. (WCAG 2.4.3 ja 4.1.3)
 • Lisää-toiminnolla lisättävien taulukkorivien lomakekentillä ei ole ohjelmallisia nimilappuja. (WCAG 1.3.1 ja 4.1.2)

Syötekentät

 • Vaihtoehtoisten kenttien keskinäinen suhde ei aina käy selvästi ilmi, ja niiden toiminta saattaa näin ollen yllättää käyttäjän. (WCAG 1.3.1, 3.3.2 ja 2.4.6)
 • Osa tyhjistä käytöstä poistetuista kentistä esitetään pakollisina. (WCAG 3.3.2)
 • Käyttäjän syötteiden myötä osa vapaavalintaisista kentistä muuttuu yllättäen pakollisiksi ja osa pakollisista kentistä vapaavalintaisiksi. (WCAG 1.3.1, 3.2.2)
 • Automaattinen tietojen haku kohdistuksen siirtyessä voi yllättää käyttäjän, kun kentät muuttuvat yllättäen käytöstä poistetuiksi. (WCAG 3.2.1, 3.3.2 ja 4.1.2)
 • Nimikehaun tuloksissa esiintyy ryhmien nimiä, jotka ovat valittavissa sekä näppäinkomennoin että ruudunlukijalla, vaikka niiden ei tulisi olla valittavissa. (WCAG 1.3.1 ja 4.1.2)
 • Pudotusvalikkojen placeholder-arvo on yksi valittavista vaihtoehdoista. (WCAG 1.3.1)
 • Tekstikentästä ja hakutuloslistasta koostuvien valikkojen (esim. maavalinta) tulokset luetaan väärin ruudunlukijalla. Valikkojen roolia ei ole merkitty ohjelmallisesti oikein. (WCAG 4.1.2)
 • Osa pudotusvalikoista on merkitty ohjelmallisesti väärällä roolilla. (WCAG 4.1.2)
 • Saavuttamaton kalenterivalitsin avautuu automaattisesti päivämääräkenttiin kohdistettaessa, eikä sitä voi sulkea siirtymättä pois kentästä. Osa tällaisista kentistä neuvoo väärin ruudunlukijakäyttäjää valitsemaan päivämäärän kalenterivalikosta. (WCAG 1.4.13)
 • Kenttien arvo tarkistetaan usein vasta kentästä pois siirryttäessä. Tämä johtaa tilanteisiin, joissa oikein täytetty kenttä saattaa yhä esiintyä virheellisenä tai käyttäjä ei tiedä, miten edetä. (WCAG 3.3.1 ja 4.1.2)

Rakenne

 • Ohjelmallisten otsikkotasojen käytössä on puutteita. Otsikkotasojen yli on hypätty, ja sivuilla on useita H1-tason otsikkoja. (WCAG 1.3.1)
 • Jokaisen sivun pääotsikko on ainoastaan palvelun nimi. Yksittäisten sivujen sisältö ei selviä otsikosta, eikä ruudunlukijakäyttäjä voi hypätä suoraan pääsisältöön. (WCAG 1.3.1)
 • Liitetiedostojen lataamiseen ja esittämiseen käytetty taulukkorakenne on monimutkainen etenkin ruudunlukijakäytössä. (WCAG 1.3.1 ja 4.1.2)
 • Vasemman laidan sivunavigaation rakenteessa on puutteita. Sivunavigointi on toteutettu linkkien sijaan painikkeina, ja navigaatiovalikon maamerkki luetaan ainoastaan englanniksi. (WCAG 1.3.1)
 • Alalaidan lomakekontrollit eivät ole minkään maamerkin sisällä. (WCAG 1.3.1)
 • Etusivun välilehtirakenne on ohjelmalliselta rakenteeltaan osittain puutteellinen. (WCAG 4.1.2)
 • Ilmoitusvalikko ei sijaitse koodissa suoraan sen avaavan painikkeen perässä, ja valikon sisältöön voi olla vaikea päästä näppäinkäytössä. (WCAG 2.4.3)
 • Ensimmäinen näppäinkohdistuksen saava kohde on koko sivua vastaava HTML-elementti sen sijaan, että se olisi sivun ensimmäinen kohde. (WCAG 2.4.3 ja 1.3.1)
 • Arvot ja hinnat -kohdan visuaalisen taulukkorakenteen perässä on osittain piilotettu taulukkorakenne, joka voi haitata apuvälinekäyttöä. (WCAG 1.3.1)
 • Ilmoitukset ja ohjeviestit
 • Virheilmoitukset ovat toisinaan epäselviä, ja ruudunlukijat saattavat lukea putkeen useamman eri virheilmoituksen, mikä hankaloittaa tulkintaa entisestään. (WCAG 3.3.1, 3.3.3 ja 4.1.3)
 • Yhteenvetosivun virhetaulukon rakenne ja virheilmoitukset ovat epäselviä. (WCAG 1.3.1, 3.3.1 ja 3.3.3)
 • Ruudunlukija ei lue automaattisesti kaikkia käyttöliittymän ilmoitusviestejä. (WCAG 4.1.3)
 • Ruudunlukijakäyttäjä ei saa tietoa sivujen vaihtumisesta esimerkiksi Seuraava- tai Edellinen-painikkeita painaessaan. Kohdistus jää toisinaan käyttöliittymästä piilotettaviin painikkeisiin. (WCAG 2.4.3)
 • Palvelun title-otsikko ei muutu lainkaan sivuja vaihdettaessa eikä yksilöi eri ilmoitustyyppejä. (WCAG 2.4.2)
 • Etusivun ilmoitustaulukon lajittelupainikkeiden toiminta ei selviä painiketeksteistä, eikä lajittelun muutoksista ei saa tietoa ruudunlukijalla. (WCAG 4.1.2 ja 4.1.3)
 • Kenttien tooltip-viestit luetaan heti kenttään kohdistettaessa, ja ne toimivat kenttien ainoina ohjelmallisina nimilappuina. Tämä lisää ylimääräistä hälinää ruudunlukijakäytössä. Ruudunlukijakäyttäjä ei saa tietoa tooltip-viestin avautumisesta, kun hän painaa sitä vastaavaa painiketta. (WCAG 1.3.1, 4.1.2 ja 4.1.3)
 • Useat tooltip-viesteistä eivät sisällä lainkaan lisäinformaatiota vaan toistavat ainoastaan kentän nimilapun. (WCAG 3.3.2)

Muut

 • Taulukkorivien klikkaustoimintoon liittyvä linkki ei erotu visuaalisesti linkiksi ja on joissain tapauksissa kokonaan visuaalisesti piilotettu. Lisäksi sen ohjelmallinen nimi on epäselvä merkkijono. (WCAG 1.4.11, 2.4.4 ja 4.1.2)
 • Palvelun HTML-koodi on osittain standardien vastaista. Osaa roolimääritteistä on käytetty väärin. Virheellinen koodi voi aiheuttaa ongelmia apuvälinekäytössä. (WCAG 4.1.1 ja 4.1.2)
 • Kaikki tekstisisältö ei täytä kontrastivaatimuksia. (WCAG 1.4.3)
 • Näppäinkohdistus ei erotu kaikissa käyttöliittymäkomponenteissa. (WCAG 2.4.7)
 • Syötekentät eivät täytä kontrastivaatimuksia, kun ne eivät ole kohdistettuna. (WCAG 1.4.11)
 • Logolinkin ohjelmallinen rakenne on puutteellinen, ja linkin tekstistä ei käy selvästi ilmi, mihin linkki vie. (WCAG 4.1.2 ja 2.4.4)
 • Ulkoiselle sivustolle vievää Tiedotteet-linkkiä ei ole merkitty tällaiseksi. (WCAG 3.2.2 ja 2.4.4)
 • Palvelu ei skaalaudu suurimmille vaadituille suurennustasoille, vaan sen käyttämiseen tarvitaan näillä tasoilla kahdensuuntaista vierittämistä. (WCAG 1.4.10)

Selosteen laatiminen


Tulli on arvioinut tämän palvelun saavutettavuuden seuraavasti:

 • Arvioinnin on tehnyt ulkoinen toimija.
 • Palvelu on arvioitu 11/2020.
 • Seloste on laadittu 12.2.2021.
 • Selostetta tarkistettiin viimeksi 12.2.2021.

Palaute


Otamme mielellämme vastaan palautetta tämän palvelun saavutettavuudesta. 

 • Anna saavutettavuuspalautetta Tullille sähköpostitse: asiakaspalautteet@tulli.fi.
 • Tulliselvityspalvelun saavutettavuudesta vastaa Tullin tullausyksikkö, joka myös vastaa saavutettavuuspalautteisiin.
 • Tavoitteemme on vastata palautteisiin viiden arkipäivän kuluessa.
 • Jos et ole tyytyväinen Tullilta saamaasi vastaukseen, voit antaa palvelusta saavutettavuuspalautetta myös Aluehallintovirastolle: saavutettavuus@avi.fi.