Saavutettavuusseloste: Tulli.fi erillissivustot

Tämä saavutettavuusseloste koskee erillissivustoja https://tulli.fi/tullinvuosi, https://tulli.fi/tullilaboratorio, https://tulli.fi/tullimuseo ja https://tulli.fi/tullikoirat.

Kaikki erillissivustot ovat teknisesti samanlaisia.

Tulli pyrkii takaamaan verkkosivustojensa ja verkkopalvelujensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti.

Vaihtoehtoiset asiointitavat

Jos et pysty käyttämään näitä sivustoja, voit asioida Tullin viestinnän kanssa
p. 0295 527 150

Palvelun saavutettavuus

Palvelun nykyinen saavutettavuusstandardi:

WCAG 2.1, AA-taso

Sisällön nykyinen saavutettavuus: Vastaa suurilta osin vaatimuksia.

Kaikkia erillissivustoja koskevat tunnetut saavutettavuusongelmat

Palvelussa on edelleen joitakin käytettävyysongelmia. Seuraavassa on kuvaus tunnetuista saavutettavuusongelmista. Jos huomaat palvelussa ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä.

Visuaalinen rakenne

WCAG 1.3.1

 • Palveluiden etusivuilla on useita ensisijaisia maamerkkejä.
 • Etusivun visuaalisten somelinkkien vieressä on visuaalisesti piilotettu linkki Linkedin-sivustolle.
 • Murupolkua ei ole merkitty navigaatiomaamerkillä.
 • Videoupotuksista puuttuu yleisesti title-attribuutit, jotka kuvaavat niiden sisällön lyhyesti.

Valikoiden ja sivujen nimien, roolien ja tilojen merkinnät

WCAG 4.1.2

 • Päävalikko on toteutettu ”menubar”-roolilla, vaikka se ei noudata tällaisen käyttöliittymävalikon mukaista toiminnallisuutta, vaan on kevyempi navigaatiovalikko. Päävalikko ei kerro ruudunlukijalle, mikä sivu on valittuna.
 • Alasivujen vasemman laidan navigaatiovalikon laajennuspainikkeilla (+) ei ole tekstivastineita. Painikkeiden tila (valikko auki/kiinni) ei välity ruudunlukijalle.
 • Mobiiliversion navigaatiovalikon ohjelmallisissa merkinnöissä on puutteita. Valikon otsikot on toteutettu linkkeinä eikä painikkeina. Linkit eivät kerro ruudunlukijalle, mikä otsikoista on valittuna, eli millä sivulla ollaan. Myöskään tietoja valikon alaosioita avaavien nuolipainikkeiden toiminnoista ja tilasta ei välity ruudunlukijakäyttäjälle.

Linkkien merkinnät

WCAG 2.4.4 ja WCAG 2.5.3

 • Logolinkin tekstivastine on virheellinen, koska linkki vie Tullin etusivulle, ei palvelun etusivulle.
 • Tullikoirat-Facebook-sivuston etusivun tekstivastine on epätarkka.
 • Alasivujen ”Jaa sähköpostina” -ikonilinkin tekstivastine on epätarkka.

Ohjelmalliset otsikot

WCAG 1.3.1

 • Otsikkotasot eivät ole loogisia etenkään alatunnisteissa.

Tekstivastineet

WCAG 1.1.1

 • Somelinkkien ikoneja ei ole piilotettu ruudunlukijalta (aria-hidden-attribuutti puuttuu).
 • Sisällön visuaaliset erotinviivat (<hr>) tulevat turhaan ruudunlukijan luettavaksi (ei ole piilotettu aria-hidden-attribuutilla).

Kohdistusjärjestys

WCAG 2.4.3

 • Mobiiliverison päävalikko on kohdistusjärjestyksessä koko sivun viimeinen kohde. Kohdistus ei siirry valikkoon, kun se avataan linkkipainikkeesta. Mobiiliversiossa painikkeet, jotka avaavat päävalikon alavalikkoja, ovat hämäävästi kohdistusjärjestyksessä ennen osioita vastaavia pääsivulinkkejä. Vaikka kohdistuksen saisikin hiiren avulla mobiilivalikkoon, ei sitä voi liikuttaa lainkaan näppäinkomennoin kyseisessä valikossa ilman ruudunlukijaa.

Tekstin kontrastit

WCAG 1.4.3

 • Evästebannerin valkoinen teksti oranssilla ei täytä vaatimuksia.
 • Useiden palveluiden etusivuilla on tekstiä kuvan päällä.

Grafiikan kontrastit

WCAG 1.4.11

 • Valittua sivua merkkaava graafinen elementti tai tekstin kontrastin muutos ei täytä kontrastivaatimuksia. Näin ollen valikon painikkeiden tilatieto ei välity.
 • Alisivujen pienissä somelinkeissä ei ole tarpeeksi suuri kontrasti.
 • Alisivujen vasemman laidan navigaatiossa oleva taustavärielementti, joka ilmoittaa, mikä sivu on valittuna, ei täytä kontrastivaatimuksia.

Tekstin suurentaminen

WCAG 1.4.4

 • Pelkän tekstin suurentaminen rikkoo visuaalisesti etusivujen sisältöä.

Näkyvä kohdistus

WCAG 2.4.7

 • Osassa kohdistettavista kohteista kohdistus näkyy huonosti. Esim: Footerin linkit Yhteystiedot, Palaute ja Nettivihje.

Tullin vuosi -sivustoa koskevat tunnetut saavutettavuusongelmat

Vuoden 2019 kaaviokuvissa ja luvuissa on seuraavia ongelmia:

 • Kaaviokuvien tarkat tiedot on annettu suoraan niiden tekstivastineissa sen sijaan, että ne olisi esitetty erikseen rakenteineen leipätekstissä tai esim. taulukkomuodossa (WCAG 1.1.1).
 • Osa kaaviokuvien tiedoista on esitetty ainoastaan värillä (WCAG 1.4.1).
 • Kaavioiden harmaa ja oranssi tekstisisältö ei täytä kontrastivaatimuksia (WCAG 1.4.3).
 • Kaavioiden harmaa ja oranssi grafiikka ei täytä kontrastivaatimuksia (WCAG 1.4.11).
 • Luvut-sivulla on käytetty kuvamuodossa esitettyä tekstiä, vaikka teksti olisi voitu erottaa visuaalisesta rakenteesta. Sisältö on kuitenkin ilmoitettu tekstivastineessa (WCAG 1.4.5).

Tullilaboratorion sivustoa koskevat tunnetut saavutettavuusongelmat

 • ”Elintarvikkeiden tuoteturvallisuustutkimukset Tullilaboratoriossa” -sivun listaus on merkitty +-merkkeinä eikä listarakenne välity ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1)
 • Etusivun korttilinkit koostuvat nyt kolmesta eri linkistä, ne tulisi ryhmitellä yhteen ja toteuttaa kortteina. Tämä ratkaisee myös ongelman siitä, että kuviin on nyt liitetty linkki, mutta niillä ei ole tekstivastinetta. (WCAG 2.4.4)
 • Linkki ”Video: Nallesta irtoaa pieni tukehtumisvaaraa aiheuttava osa vetotestissä” sivulla ”Lelujen turvallisuus” johtaa tiedostolataukseen, mikä ei käy selvästi ilmi linkkitekstistä. (WCAG 2.4.4)
 • Osaa englanninkielisistä standardeista ei ole merkitty vastaavin kielitunnistein (esim. Lastenhoitotarvikkeita koskevia standardeja).  (WCAG 3.1.1, 3.1.2)
 • Etusivun pääotsikon (H1) jälkeen seuraa suoraan H4-otsikkoja. (WCAG 1.3.1)
 • Videon ”Video: Nallesta irtoaa pieni tukehtumisvaaraa aiheuttava osa vetotestissä” sisältöä ei ole kuvailutulkattu eikä sillä ole varsinaista ääniraitaa. Näin ollen videon sisältö (laite vetää nallen nenää, se irtoaa ja nenä pudotetaan hengitystiemalliin) ei selviä ilman visuaalista kontekstia. (WCAG 1.2.3)

Tullimuseon sivustoa koskevat tunnetut saavutettavuusongelmat

 • Etusivun ”Teemanäyttely: Koirat Tullissa - 50 vuotta koiratoimintaa” -osio on aseteltu taulukkorakenteen avulla, vaikka kyseessä ei ole datataulukko. (WCAG 1.3.1)
 • ”Tullitoimipaikkojen historiaa” ja  ”Verkkojulkaisut” -sivuilla PDF-linkit on merkitty ikonilla, jonka tekstivastine on ”pdf icon”, tietoa ei ole yhdistetty ohjelmallisesti linkkeihin. (WCAG 2.4.4)
 • ”Tietoa museosta” -sivun englanninkielistä linkkiä (International Association of Customs/Taxation Museums) ei ole merkitty vastaavalla kielitunnisteella. (WCAG 3.1.1, 3.1.2)
 • ”Verkkojulkaisut”-sivun yksittäisten julkaisujen otsikot on merkitty H6-tasolla, vaikka niiden tulisi olla merkitty H3-tasolla. (WCAG 1.3.1)
 • Tullimuseon saapumisohjeet on esitetty kuvana, joka on merkitty kuvituskuvaksi. Kuvan sisältöä ei ole saatavilla tekstimuodossa.(WCAG 1.1.1)
 • Sivuilla on paljon kuvasisältöä, jolle on asetettu visuaalinen kuvateksti. Kuvateksti ei kuitenkaan aina selitä juurikaan, mitä kuvassa näkyy, joten kuvan sisältö tulisi avata lyhyesti myös tekstivastineena. (WCAG 1.1.1)
 • Leipätekstin seassa olevat linkit on merkitty pelkällä värillä (ja alleviivauksella kohdistettaessa), mutta värin kontrastisuhde ei ole riittävä suhteessa viereiseen leipätekstiin. Esim. sivu ”Tietoa museosta”. (WCAG 1.4.1)
 • ”1918: Sota viraston sisällä -verkkonäyttely” ja ”Teemanäyttely 2016–17: Veroista vihatuin?” -sivujen videosisällöllä ei ole tekstitystä. (WCAG 1.2.2)
 • Saapumisohjeet tullimuseoon annetaan myös videomuodossa, mutta videolla on ainoastaan musiikkiääniraita eikä sen sisältö käy ilmi, jos videosisältöä ei näe. (WCAG 1.2.3)
 • ”1918: Sota viraston sisällä -verkkonäyttely” ja ”Teemanäyttely 2016–17: Veroista vihatuin?” -sivujen videosisällöllä ei ole kuvailutulkkausta. (WCAG 1.2.3)

Tullikoirien sivustoa koskevat tunnetut saavutettavuusongelmat

 • Facebook-iframe-upotuksella ei ole title-attribuuttia, joka kuvaisi upotuksen sisällön ja tarkoituksen. (WCAG 1.3.1)
 • Murupolku koostuu hämmentävästä kielitunnisteosasta. Kielitunnistelinkin painaminen vie tyhjälle sivulle. Murupolun ensimmäinen kohde ei vastaa nimeltään etusivun nimeä. (WCAG 1.3.1)
 • ”Tullikoirat sanoin ja kuvin” -sivulla olevat koirien nimet ja niiden alla olevat tiedot voivat olla epäselviä ilman visuaalista kontekstia (mitä tarkoittaa nimen alla oleva toinen nimi?). (WCAG 1.3.1)
 • ”Tullikoirat sanoin ja kuvin” -sivulla koirien nimet on merkitty H3-otsikkotasolla, vaikka niiden tulisi olla merkitty H2-tasolla. (WCAG 1.3.1)
 • Etusivun Ajankohtaista-osion kuvan tekstivastine on tyhjä, vaikka kuva on yhdistetty linkkiin. Vieressä on vastaava tekstilinkki, joten paras vaihtoehto olisi yhdistää linkit. (WCAG 1.1.1)
 • Tulostettava seinäkalenteri -sivulla taas kalenterin kuva on kuvituksellinen, joten sille voisi asettaa tyhjän tekstivastineen nykyisen (Kalenteri) sijaan. (WCAG 1.1.1)
 • Etusivun korttilinkeistä kahden kuvalla on tekstivastine, vaikka tässä tapauksessa kuvat ovat kuvituksellisia (keskimmäinen merkitty oikein kuvituskuvaksi). (WCAG 1.1.1)
 • Sivun ”Vuosi 2019 on tullikoirien juhlavuosi!” kuva on merkitty kuvituskuvaksi, vaikka sivun sisällön huomioiden kuva sisältää informaatiota. (WCAG 1.1.1)
 • ”Tullikoirat sanoin ja kuvin” -sivun kuvien tekstivastineet eivät juurikaan kerro siitä, mitä kuvassa näkyy. Tällä sivustolla kävijät ovat luultavasti kiinnostuneempia koirien tiedoista, kuin käyttäjät yleensä. (WCAG 1.1.1)
 • Alasivujen vasemman laidan navigaation rakenne muuttuu sivujen mukaan. Osalla sivuista yläosio piilotetaan kokonaan, jos joku alaosio avataan ja osalla sivuista navigaatioon ilmestyy laajennettavia alaosioita. (WCAG 3.2.3) 
 • ”Tutustu koirien työskentelyyn” -linkki etusivulla ei täytä kontrastivaatimuksia. (WCAG 1.4.3)
 • ”Koirien työskentely” -sivulle ilmestyy videon johdosta vierityspalkit kumpaankin suuntaan 320 pikselin leveydellä. (WCAG 1.4.10)
 • Tullikoirat-videolla on musiikkiääniraita. Videon sisältö ei käy lainkaan ilmi ääniraidalta. (WCAG 1.2.3)

Yhteensopivuus selainten ja avustavien tekniikoiden kanssa

Sivusto on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavien selainten kanssa:
Suosituimmat versiot selaimista Firefox, Chrome, IE, Edge. Saavutettavuus on arvioitu Firefox- ja Chrome-selaimilla.

Sivusto on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavien avustavien tekniikoiden kanssa:

 • NVDA-ruudunlukija 2019.3.1
 • WebAIM Color Contrast checker

Arviointimenetelmät

Tulli on arvioinut tämän palvelun saavutettavuuden seuraavilla menetelmillä:

 • Ulkoinen arviointi: Sivuston on arvioinut ulkoinen toimija (Eficode, 5/2020), joka ei ole osallistunut sivun suunnitteluun ja kehitykseen.

Palaute

Otamme mielellämme vastaan palautetta tämän palvelun saavutettavuudesta.

 • Anna saavutettavuuspalautetta Tullille sähköpostitse: [email protected] Kerro palautteessasi mitä palvelua palautteesi koskee.
 • Tulli.fi erillissivustojen saavutettavuudesta vastaa Tullin viestintä, joka myös vastaa saavutettavuuspalautteisiin.
 • Tavoiteaikamme palautteeseen vastaamisessa on 5 arkipäivää.
 • Jos et ole tyytyväinen Tullilta saamaasi vastaukseen, voit antaa saavutettavuuspalautetta palvelusta myös Aluehallintovirastolle: [email protected]