Saavutettavuusseloste: EORI-numeron hakeminen

Tulli pyrkii takaamaan verkkosivustojensa ja verkkopalvelujensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee EORI-numero –palvelua.

Vaihtoehtoiset asiointitavat

Jos et pysty käyttämään palvelua, voit hakea EORI-numeroa myös lähettämällä Tullille PDF-muotoisen lomakkeen.

EORI-lomakkeet

Palvelun saavutettavuus

Palvelun saavutettavuus vastaa osittain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain vaatimuksia.

Tunnetut saavutettavuusongelmat

Palvelussa on edelleen joitain saavutettavuusongelmia. Seuraavassa on kuvaus tunnetuista saavutettavuusongelmista. Jos huomaat palvelussa ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä. Listaa päivitetään sitä mukaa, kun korjauksia saadaan tehtyä ja saavutettavuusongelmia poistuu.

 • Sarkainnäppäimellä liikkuminen
  • Kaikkiin käyttöliittymän elementteihin ei ole mahdollista päästä sarkainnäppäimellä (esim. kenttäkohtaiset ohjetekstit).
 • Kohdistuksen visualisointi ei ole riittävä.
  • Valittu käyttöliittymäelementti ei erotu riittävästi, elementtien kohdistusta indikoiva korostus on liian huomaamaton.
 • Sivujen otsikointi
  • Palvelu on ns. yksisivuinen sovellus (single-page app), joten ruudunlukijan varassa toimivan käyttäjän on vaikea hahmottaa sijaintiaan: ruudunlukijat huomaavat oletusarvoisesti vain sivulataukset, joten ilman tukitoimia ruudunlukijakäyttäjä ei saa tietoa sovelluksen näkymän vaihtumisesta.
 • Tekstivastineet
  • Visuaalisten elementtien tekstivastineissa on puutteita, jonka vuoksi ruudunlukijakäyttäjä ei saa niistä informaatiota.
 • Palautteet ja tilatiedot

Järjestelmässä on palautteita (virhe- ja onnistumisilmoituksia), joita ruudunlukija ei havaitse ainakaan ilman kohdistuksen siirtoa.

 • Lomakekenttärivien lisääminen ja poistaminen
  • Lomakekenttärivejä lisätään ja poistetaan dynaamisesti painikkeista. Tässä toiminnallisuudessa kohdistuksen hallinnassa on puutteita sekä näppäimistö- että ruudunlukijakäytössä. (WCAG 2.4.3, 4.1.3)
 • Ankkurilinkit
  • Ankkurilinkit esitetään tavallisina linkkeinä, joiden tarkoitus ei selviä ympäröivästä asiayhteydestä. (WCAG 2.4.4)
 • Työkalurivit
  • Osa painikkeista on sijoitettu työkaluriveille, mikä ei välttämättä välitä oikeaa käsitystä toiminnallisuuksista. (WCAG 4.1.2)
 • Hyppylinkki
  • Palveluiden sivuilla on hyppylinkit, joilla voi ohittaa navigaation ja siirtyä pääsisältöön. Hyppylinkki ei kuitenkaan toimi hakemussivulla näppäimistö- tai ruudunlukijakäytössä. (WCAG 2.4.3)
 • Otsikot
  • Palvelun eri sivujen otsikot eivät aina ole tarpeeksi kuvaavia. (WCAG 2.4.6)
 • Title-määritteet
  • Palvelun eri sivujen title-määritteet eivät aina ole tarpeeksi kuvaavia, ja ruudunlukijakäyttäjä ei siis saa näkymän vaihtumisesta aina riittävää palautetta. (WCAG 2.4.2, 4.1.3)
 • Kohdistuksen hallinta
  • Palvelussa on joitakin toiminnallisuuksia, joiden jälkeen näppäimistö- tai ruudunlukijakäyttäjän kohdistusta ei ole ohjattu johdonmukaiseen paikkaan. (WCAG 2.4.3, 4.1.3)
 • Yhteyden aikakatkaisu
  • Yhteyden aikakatkaisusta varoitetaan käyttäjää ja käyttäjälle tarjotaan mahdollisuus pyytää lisäaikaa. Tietoturvasyistä käyttäjä kuitenkin joudutaan kirjaamaan ulos 12 tunnin jälkeen, joten aikarajoituksia koskevat saavutettavuusvaatimukset eivät täyty kokonaan. (WCAG 2.2.1)

Asiakaskokemuskyselylomake

Palvelussa uloskirjautumisen jälkeen tehtävä asiakaskokemuskysely on toteutettu erillisellä Webropol-kyselylomakkeella.  Alla olevat havainnot koskevat tätä lomaketta. Sivuston on arvioinut ulkoinen toimija (Eficode, 4/2020), joka ei ole osallistunut sivun suunnitteluun ja kehitykseen.

Kuinka asiointisi sujui -radiopainikkeet

 • Radiopainikkeet antavat jokaisen arviointinumeron kohdalla ruudunlukijalle virheellisen tiedon ”1/1”, vaikka niiden olisi kerrottava, mikä arviointinumero kuinka monesta vaihtoehdosta on kyseessä.Tämä vaikeuttaa oikean numeron valintaa ruudunlukijakäytössä.
 • Radiopainikkeet on aseteltu sivulle taulukolla, jonka asettelut ruudunlukijat lukevat turhaan. Tämä saattaa aiheuttaa hankaluuksia ruudunlukijakäyttäjille.
 • Kohdassa ”Haluaisitko vielä tarkentaa missä onnistuimme erityisesti” valitut toteutuselementit aiheuttavat ruudunlukijoilla otsikoiden lukemista kahteen kertaan
 • Kyselyn viimeinen sivu näkyy vain hetken ennen kuin selain ohjaa käyttäjän erilliselle vastausten koontisivulle. Kyselyn viimeiselle sivulle ei pääse takaisin selaimen takaisin-painikkeella.
 • Seuraava-, edellinen- ja lähetä-painikkeet kertovat ruudunlukijalle olevansa painikkeita, vaikka ne ovat toteutukseltaan linkkejä. Ruudunlukijakäyttäjälle virheellinen tieto voi aiheuttaa hankaluuksia oikean näppäintoiminnon valinnassa.
 • Kaikkien Webropolilla tehtyjen kyselyiden otsikoksi tulee automaattisesti ”Webropolilla luotu kysely”, jota Tulli ei voi muuttaa. Otsikon perusteella tätä kyselyä ei siis pysty erottamaan muista Tullin kyselyistä tai palautelomakkeista, vaan käyttäjän on mentävä lomakkeelle kyselyn oikean otsikon selvittämiseksi.

Arviointimenetelmät

Tulli on arvioinut tämän palvelun saavutettavuuden seuraavasti:

 • Ulkoinen arviointi: sivuston on arvioinut ulkoinen toimija (Eficode, 6/2019), joka ei ole osallistunut sivun suunnitteluun ja kehitykseen.
 • Palvelujen saatavuutta seurataan jatkuvasti myös itsearvion kautta.
 • Selostetta tarkistettiin viimeksi 14.11.2022.

Palauteprosessi

Otamme mielellämme vastaan palautetta tämän sivuston saavutettavuudesta. Voit ottaa meihin yhteyttä seuraavilla tavoilla:

 • Antaa saavutettavuuspalautetta: asiakaspalautteet@tulli.fi.

 • EORI-numeron hakupalvelun saavutettavuudesta vastaa Tullin asiointipalvelut, joka myös vastaa saavutettavuuspalautteisiin.
 • Tavoiteaikamme palautteeseen vastaamisessa on viisi arkipäivää.
 • Jos et ole tyytyväinen Tullilta saamaasi vastaukseen, voit antaa saavutettavuuspalautetta palvelusta myös Aluehallintovirastolle: saavutettavuus@avi.fi.