Hyppää sisältöön

Nya införseldeklarationer för varor som anländer från hamnar och flygplatser i EU införs den 24 september 2022

Utgivningsdatum 25.1.2022 13.42
Pressmeddelande

Tidtabellen för förändringarna i deklarationerna för tillfällig lagring har preciserats. De nya deklarationerna för varor som anländer från hamnar och flygplatser i EU, Schweiz och Norge kommer att införas den 24 september 2022. Meddelandedeklaranterna får en kort övergångstid.

Deklarationer för tillfällig lagring som förändras

I fortsättningen kommer följande införseldeklarationer att inges antingen i Tullklareringstjänsten eller med uppdaterade meddelanden:

  • deklaration för tillfällig lagring
  • anmälan av varors ankomst, som inges efter deklarationen för tillfällig lagring
  • kombinerad deklaration för tillfällig lagring och anmälan av varors ankomst
  • anmälan om lossningsresultat
  • deklarationer för befordran av varor mellan tillfälliga lager, såsom deklaration för tillfällig lagring efter befordran

Efter förändringarna används inte längre de nuvarande deklarationerna som inges till systemet för införsel och utförsel (AREX) för varor som anländer från hamnar och flygplatser i EU.

Övergångstid för meddelandedeklaranter

Meddelandedeklaranter ska börja använda de nya deklarationerna senast den 3 oktober 2022. Företagen ska testa deklarationerna med Tullen. Testningarna kan inledas i maj 2022. Tullen informerar mer om hur man söker sig till testningen i februari.

Mer information: UCC(at)tulli.fi
Kundmeddelande 7.10.2021: Nya deklarationer för tillfällig lagring i sjö- och flygtrafik hösten 2022

 

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering