Jälleenvienti

Jälleenviennillä tarkoitetaan muiden kuin unionitavaroiden vientiä EU:n tullialueelta. Jälleenvietäviä tavaroita ei ole tullattu EU:ssa vapaaseen liikkeeseen, joten ne eivät ole saaneet unionitavaran asemaa. Jälleenvietävät tavarat ovat koko ajan tullin valvonnassa siihen asti, kunnes ne poistuvat EU:sta.

Jälleenvientiin sovelletaan samoja tullimuodollisuuksia ja kauppapoliittisia toimenpiteitä kuin vientiin. Usein jälleenvientiä koskevat myös samat rajoitukset kuin muutakin vientiä. Lue lisää: Vientirajoitukset.

Jälleenvienti on käsitteenä laaja, ja se sisältää myös sellaiset kauttakuljetustavarat (ns. transitotavarat), joita ei EU:n tullialueella aseteta mihinkään tullimenettelyyn. Esimerkkitapauksia ovat kauttakulkutavaroiden siirtolastaukset satamissa ja lentokentillä tai niiden välilaskut tai -pysähdykset tullialueella. Näissä tapauksissa kauttakulkutavarat vain joko siirretään toiseen alukseen, joka poistuu tullialueelta, tai ne pysyvät muuttumattomina kuljetusvälineessä.

Erityismenettelyissä olevien tavaroiden jälleenvienti

Jos EU:n tullialueella olevat kolmannen maan tavarat on asetettu erityismenettelyyn, niiden jälleenviennistä on tehtävä jälleenvienti-ilmoitus. Lue lisää: Tuonnin tullimenettelyt -  Erityismenettelyt

Jälleenvienti tullivarastosta

Kun tullivarastointimenettelyyn asetettuja tavaroita jälleenviedään unionin ulkopuolelle, niistä on annettava jälleenvienti-ilmoitus. Tavarat voidaan siirtää jälleenvienti-ilmoituksella tullivarastointimenettelyssä poistumispaikkaan, joka sijaitsee Suomessa tai toisessa unionin jäsenmaassa. Tavaroiden siirto ei edellytä erillistä lupaa. Jälleenvienti-ilmoituksen antamisen jälkeen tavarat voidaan asettaa passitusmenettelyyn. Lue lisää: Tullivarastointi

Huomioi nämä

Lisää aiheesta

 

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Verkkopalvelujen tuki yritysasiakkaille +358 295 5207

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma–pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta


Asiasanat Jälleenvienti