Jälleenvienti

Jälleenviennillä tarkoitetaan muiden kuin unionitavaroiden vientiä EU:n tullialueelta. Jälleenvietäviä tavaroita ei ole tullattu EU:ssa vapaaseen liikkeeseen, joten ne eivät ole saaneet unionitavaran asemaa. Jälleenvietävät tavarat ovat koko ajan tullin valvonnassa siihen asti, kunnes ne poistuvat EU:sta.

Jälleenvientiin sovelletaan samoja tullimuodollisuuksia ja kauppapoliittisia toimenpiteitä kuin vientiin. Usein jälleenvientiä koskevat myös samat rajoitukset kuin muutakin vientiä. Lue lisää: Vientirajoitukset.

Jälleenvienti on käsitteenä laaja, ja se sisältää myös sellaiset kauttakuljetustavarat (ns. transitotavarat), joita ei EU:n tullialueella aseteta mihinkään tullimenettelyyn. Esimerkkitapauksia ovat kauttakulkutavaroiden siirtolastaukset satamissa ja lentokentillä tai niiden välilaskut tai -pysähdykset tullialueella. Näissä tapauksissa kauttakulkutavarat vain joko siirretään toiseen alukseen, joka poistuu tullialueelta, tai ne pysyvät muuttumattomina kuljetusvälineessä.

Erityismenettelyissä olevien tavaroiden jälleenvienti

Jos EU:n tullialueella olevat kolmannen maan tavarat on asetettu erityismenettelyyn, niiden jälleenviennistä on tehtävä jälleenvienti-ilmoitus. Lue lisää: Tuonnin tullimenettelyt -  Erityismenettelyt

Jälleenvienti tullivarastosta

Kun tullivarastointimenettelyyn asetettuja tavaroita jälleenviedään unionin ulkopuolelle, niistä on annettava jälleenvienti-ilmoitus. Tavarat voidaan siirtää jälleenvienti-ilmoituksella tullivarastointimenettelyssä poistumispaikkaan, joka sijaitsee Suomessa tai toisessa unionin jäsenmaassa. Tavaroiden siirto ei edellytä erillistä lupaa. Jälleenvienti-ilmoituksen antamisen jälkeen tavarat voidaan asettaa passitusmenettelyyn. Lue lisää: Tullivarastointi

Huomioi nämä

Edeltävä asiakirja

Ilmoita edeltävä asiakirja tavaraerän tiedoissa. Edeltäviä asiakirjoja voidaan ilmoittaa enintään yhdeksän yhdellä tavaraerällä. Jos tavaraerällä on enemmän kuin yhdeksän edeltävää asiakirjaa, voit käyttää koontinumeroa.

Anna uusi tullivarastoinnin ilmoitus tai esittämistiedonanto. Ilmoita edeltävinä asiakirjoina niiden tullivarastoinnin ilmoitusten MRN-viitteet ja tavaraeränumerot, joilla ilmoitetut tavarat haluat koota jälleenvienti-ilmoitukseen. Saat uudelle ilmoitukselle MRN-viitteen, jonka ilmoitat jälleenvienti-ilmoituksella edeltävänä asiakirjana (nk. koontinumerona)

Koontinumeron voit muodostaan ainoastaan tavaroista, joilla on sama kaupallinen tavarankuvaus. Muussa tapauksessa jaa nimike niin moneen tavaraerään, että kaikki edeltävät asiakirjat saadaan ilmoitettua.

Ilmoita edeltävän asiakirjan koodiksi MRN ja MRN-numero sekä tavaraerännumero yhteen kirjoitettuna ja päivämäärä, jos edeltävä ilmoitus on annettu sähköisesti.

Jos edeltävä ilmoitus on annettu SAD-lomakkeella, ilmoita edeltäväksi asiakirjaksi varastoonpano koodilla 632 sekä varastoonpanon numero ja päivämäärä.

Irto- eli bulk-tavaroiden osalta koodin 632 selitetiedoksi voidaan ilmoittaa myös muu varastostaottoa yksilöivä tieto kuin varastoonpanon numero.


Lisää aiheesta

 

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvonta yrityksille palvelee ma-pe 8-16. Soita, lähetä kysymys tai tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin.

Tullineuvonta

 


Asiasanat Jälleenvienti

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus