Tullausarvo

Tullausarvolla tarkoitetaan sitä perustetta, josta tulli-niminen vero useimmiten kannetaan. Tullausarvo on lähtökohtana myös maahantuonnin arvonlisäverolle. 

Tullausarvo perustuu ensisijaisesti tavaran kauppa-arvoon eli hintaan, joka tavarasta on tosiasiallisesti maksettu tai on maksettava, kun se myydään vietäväksi EU:n tullialueelle.

Tavarasta on tullauksen yhteydessä esitettävä kauppalasku, josta ilmenevät muun muassa tavaran hinta ja toimitusehdot. Tullausarvoon lasketaan mukaan myös esimerkiksi kuljetuskustannukset EU:hun saapumispaikkaan saakka. Saapumispaikalla tarkoitetaan sitä paikkaa EU:n tullialueella, jonne tavarat ensimmäisenä tuodaan.

Valtaosa EU:ssa kannettavista tulleista on arvotulleja eli ne lasketaan prosentteina tavaroiden tullausarvosta. Myös maahantuonnin arvonlisävero perustuu yleensä tullausarvoon. Tullin toimivalta maahantuonnin arvonlisäverotuksessa muuttui 1.1.2018. Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyi Tullilta Verohallinnon tehtäväksi niissä tilanteissa, joissa maahantuoja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Jos kauppa-arvoa ei voida käyttää, tullausarvo määritetään toissijaisilla menetelmillä.

Jos kauppa-arvo on etuyhteydessä olevien osapuolten välinen kauppahinta, tutkitaan tarvittaessa, onko etuyhteys vaikuttanut hintaan. Etuyhteydellä tarkoitetaan esimerkiksi samaan konserniin kuuluvia yrityksiä.

Valuutan muuntaminen

Jos kauppahinta tai siihen liittyvät oikaisuerät on ilmoitettu muussa valuutassa kuin euroissa, täytyy summat muuttaa euroiksi vahvistettujen valuuttakurssien mukaisesti. Tulli ilmoittaa kulloinkin sovellettavat kurssit sivulla Valuutan muuntokurssit

Huomioi nämä

Euroopan unionin ulkopuolelta ostettu tavara, esimerkiksi ajoneuvo tai kone, saattaa olla tuontihetkellä käytetty. Kun käytetyn tavaran tullausarvoa määritetään, tavaran kauppahintaan voidaan tehdä vähennys sen mukaisesti, paljonko tavaraa on käytetty ostohetken ja tullaushetken välisenä aikana. Myös varustelusta johtuvat erot otetaan huomioon.

Vähennys voidaan tehdä esimerkiksi suhteessa tavaran jäljellä olevaan käyttöikään. Apuna määrityksessä voidaan käyttää myös koneiden ja laitteiden poistoja kirjanpidossa. Vähennyksistä on aina oltava asiakirjanäyttöä, ja vähennysten hyväksyminen harkitaan tapauksittain.Asiasanat Tullausarvo