Saavutettavuusseloste - Intrastat-ilmoituspalvelu

Tulli pyrkii takaamaan verkkosivustojensa ja verkkopalvelujensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Intrastat-ilmoituspalvelua.

Vaihtoehtoiset asiointitavat

Jos et pysty käyttämään Intrastat-ilmoituspalvelua, voit asioida Intrastat-neuvonnan kanssa puhelimitse 0295 52334 maanantaista perjantaihin klo 9–12 tai sähköpostilla [email protected].  

Intrastat-ilmoituspalvelu on ainoastaan niiden yritysten käytettävissä, joille Tullin tilastointi on ilmoittanut tiedonantovelvollisuudesta EU-sisäkaupassa tai jotka on rekisteröity tiedonantovelvollisten yritysten Intrastat-asiamiehiksi.

Palvelun saavutettavuus

Palvelun saavutettavuus vastaa osittain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain vaatimuksia.

Saavutettavuuden arvioinnissa on käytetty verkkosisällön saavutettavuusohjetta (Web Content Accesibility Guidelines, WCAG).

Tunnetut saavutettavuusongelmat

Palvelussa on edelleen joitain saavutettavuusongelmia. Seuraavassa on kuvaus tunnetuista saavutettavuusongelmista. Jos huomaat palvelussa ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä. Listaa päivitetään tulevina kuukausina sitä mukaa, kun korjauksia saadaan tehtyä ja saavutettavuusongelmia poistuu.

Seuraavat sisällöt eivät täytä digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain vaatimuksia:

 • Palautteet ja tilatiedot (WCAG 4.1.3)
  • Järjestelmässä on palautteita, jotka eivät ole havaittavia ruudunlukijalla ilman kohdistuksen siirtoa.
 • Kohdistuksen visualisointi (WCAG 1.4.11, 2.4.7)
  • CN8-koodien puunäkymässä korostusvärin ja normaalivärin välinen kontrasti ei ole riittävä.
 • Välilehdet (WCAG 4.1.2)
  • Välilehtien joitain ARIA-attribuutteja käytetään virheellisesti, mikä voi aiheuttaa ongelmia joillekin ruudunlukijaohjelmille. 
 • Vaihepolku (WCAG 1.3.1, 2.4.4)
  • Vaihepolku (Otsikkotiedot-Rivitiedot-Yhteenveto ja lähetys) esitetään yksinkertaisesti linkkeinä, joille ei tarjota selitystä. Ruudunlukijakäyttäjän saattaa olla vaikea tunnistaa linkkien merkityksiä.
 • Virheilmoitukset (WCAG 3.3.1, 4.1.3)
  • Rivitiedot-vaiheesta pääsee siirtymään eteenpäin täyttämättä tietoja, vaikka tieto on pakollinen. Tieto virheestä välittyy ruudunlukijakäyttäjille vasta Yhteenveto ja lähetys -vaiheen lopussa, näkevät käyttäjät eivät saa tietoa virheestä lainkaan. 
  • Tiedoston lataamisen jälkeen osa virheilmoituksista esitetään modaali-ikkunassa, osasta virheilmoituksia ei tule tietoa.
  • Virheelliset rivit esitetään epäloogisesti, mikä aiheuttaa haasteita ruudunlukijakäyttäjälle.
 • Lomakekentät (WCAG 1.3.1, 3.3.2)
  • ”Tuonti” ja ”Vienti” muodostavat valintapainikeryhmän, jonka otsikkoa ”Suunta” ei ole yhdistetty ohjelmallisesti niihin.
  • Nollailmoitus-otsikkoa ei ole liitetty ohjelmallisesti oikein alla olevaan valintaruutuun.
 • Uuteen välilehteen aukeavat linkit (WCAG 4.1.2)
  • Alatunnisteen linkit aukeavat uuteen selainvälilehteen, mutta tätä ei kerrota linkeissä eikä ole merkitty ohjelmallisesti.
 • Anna palautetta -elementti (WCAG 2.1.1)
  • Anna palautetta -elementin kuvake on piilotettu ruudunlukijoilta. Kuvakkeessa ei ole tärkeää tietoa, mutta jotkut ruudunlukija-selain-yhdistelmät saattavat kertoa käyttäjälle, että kuvakkeelta puuttuu alt-teksti.
 • Kontrastit (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
  • Tekstin ja taustan välisissä kontrasteissa on seuraavia puutteita:
   • syöttökenttien paikanvaraajatekstit (placeholder) harmaa–valkoisina (1,82:1) ja puna–vaaleanpunaisina (2,88:1)
   • oranssit tähdet (2,88:1).
   • punaiset virheellisten kenttien otsikot ja virheilmoitukset (3,81:1)
   • vaaleanoranssi huomautusviesti Jakso-lomakekentän alla (3,31:1)
 • Taulukot (WCAG 1.3.1, 2.4.4, 4.1.2, 4.1.3)
  • Taulukoiden otsikkosolut eivät välity ruudunlukijalle taulukon soluja selatessa.
  • Taulukon koko ei välity ruudunlukijalle oikein.
  • Taulukon rivien kaikki solut on merkitty ohjelmallisesti painikkeiksi, jotka vievät käyttäjän kuitenkin samaan paikkaan. 
  • Taulukoiden järjestämisestä otsikoiden mukaan laskevasti tai nousevasti ei kerrota ohjelmallisesti.
 • Painikkeet (WCAG 4.1.2)
  • Osa yksittäisistä toimintopainikkeista on turhaan sijoitettu toolbar-roolilla merkitylle työkaluriville.
 • Uuden nimikerivin tiedot -modaalidialogi (WCAG 2.4.3)
  • Kun Uuden nimikerivin tiedot -dialogi sulkeutuu, näppäinkohdistus siirtyy sivun alkuun dialogin avanneen painikkeen sijaan.

Asiakaskokemuskyselylomake

Palvelussa uloskirjautumisen jälkeen tehtävä asiakaskokemuskysely on toteutettu erillisellä Webropol-kyselylomakkeella.  Alla olevat havainnot koskevat tätä lomaketta. Sivuston on arvioinut ulkoinen toimija (Eficode, 4/2020), joka ei ole osallistunut sivun suunnitteluun ja kehitykseen.

Kuinka asiointisi sujui -radiopainikkeet

 • Radiopainikkeet antavat jokaisen arviointinumeron kohdalla ruudunlukijalle virheellisen tiedon ”1/1”, vaikka niiden olisi kerrottava, mikä arviointinumero kuinka monesta vaihtoehdosta on kyseessä.Tämä vaikeuttaa oikean numeron valintaa ruudunlukijakäytössä. Kyselyn alkuun on lisätty seliteteksti, jossa kerrotaan, että arvosteluasteikko on 1-5.
 • Radiopainikkeet on aseteltu sivulle taulukolla, jonka asettelut ruudunlukijat lukevat turhaan. Tämä saattaa aiheuttaa hankaluuksia ruudunlukijakäyttäjille.
 • Kohdassa ”Haluaisitko vielä tarkentaa missä onnistuimme erityisesti” valitut toteutuselementit aiheuttavat ruudunlukijoilla otsikoiden lukemista kahteen kertaan
 • Kyselyn viimeinen sivu näkyy vain hetken ennen kuin selain ohjaa käyttäjän erilliselle vastausten koontisivulle. Kyselyn viimeiselle sivulle ei pääse takaisin selaimen takaisin-painikkeella.
 • Seuraava-, edellinen- ja lähetä-painikkeet kertovat ruudunlukijalle olevansa painikkeita, vaikka ne ovat toteutukseltaan linkkejä. Ruudunlukijakäyttäjälle virheellinen tieto voi aiheuttaa hankaluuksia oikean näppäintoiminnon valinnassa.
 • Kaikkien Webropolilla tehtyjen kyselyiden otsikoksi tulee automaattisesti ”Webropolilla luotu kysely”, jota Tulli ei voi muuttaa. Otsikon perusteella tätä kyselyä ei siis pysty erottamaan muista Tullin kyselyistä tai palautelomakkeista, vaan käyttäjän on mentävä lomakkeelle kyselyn oikean otsikon selvittämiseksi.

Selosteen laatiminen

Tulli on arvioinut tämän palvelun saavutettavuuden seuraavasti:

 • Arvioinnin on tehnyt ulkoinen toimija Eficode oy. 
 • Palvelu on arvioitu 2/2019.
 • Seloste on laadittu 6.7.2020.
 • Seloste tarkistettiin viimeksi 23.10.2020.

Palaute

Otamme mielellämme vastaan palautetta tämän sivuston saavutettavuudesta.

 • Anna saavutettavuuspalautetta Tullille sähköpostitse: [email protected].
 • Intrastat-ilmoituspalvelun saavutettavuudesta vastaa Tullin tilastointi, joka myös vastaa saavutettavuuspalautteisiin.
 • Tavoitteemme on vastata palautteisiin viiden arkipäivän kuluessa.
 • Jos et ole tyytyväinen Tullilta saamaasi vastaukseen, voit antaa saavutettavuuspalautetta palvelusta myös Aluehallintovirastolle: [email protected].