Skip to content

Importörer och transportfirmor behöver ett EORI-nummer för skattegränsdeklarationer gällande Åland

Utgivningsdatum 17.6.2022 16.01
Pressmeddelande

I fortsättningen behöver även importörer som för in varor över skattegränsen från ett annat EU-land till Åland eller mellan Åland och övriga Finland ett företagsnummer, dvs. EORI-nummer, för tulldeklarationerna. EORI (Economic Operators Registration and Identification System) är ett EU-omfattande system för registrering av importörer, exportörer och andra ekonomiska aktörer. Med hjälp av EORI-numret kan aktören identifieras.

Likaså behöver du i fortsättningen ett EORI-nummer för anmälan av varors ankomst, om ditt företag transporterar varor från ett annat EU-land till Åland eller mellan Åland och övriga Finland. Läs mer om inlämnande av anmälan av varors ankomst. Läs också det tidigare meddelandet om förändringar i tulldeklarationer gällande Åland.

Om ditt företag ännu inte har ett EORI-nummer, lönar det sig att ansöka om ett sådant så fort som möjligt. På så sätt försäkrar du dig om att handläggningen av tulldeklarationerna sker smidigt även framöver. EORI-numret blir en obligatorisk uppgift i deklarationerna fr.o.m. 5.11.2022.

Hur ansöker man om ett EORI-nummer?

Ansök om EORI-nummer på nätet i Tullens e-tjänster. Suomi.fi-identifikation används vid inloggning till tjänsten. Läs mer om identifiering och befullmäktigande.

Det är också möjligt att ansöka om EORI-nummer med tullblankett 730r. Skicka blanketten till e-postadressen th.eori(at)tulli.fi.

Den genomsnittliga handläggningstiden för en EORI-ansökan är två vardagar.

Har företaget redan ett EORI-nummer?

Du kan kontrollera om ett företag är EORI-registrerat i den offentliga tjänsten på EU:s webbplats. Du kan söka information utgående från EORI-numret. EORI-numret för ett finländskt företag har formen landskod FI + FO-nummer, till exempel FI1234567-8.

Mera information
EORI-nummer – ett viktigt företagsnummer för tullärenden
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande