Hoppa till innehåll

Anmälan till Tullen av varors ankomst

Transportfirman ska lämna in en anmälan av varors ankomst, om den inte fått uppgift om att en nationell skattegränsdeklaration eller en tulldeklaration ingetts för varuförsändelsen. 

Anmälan om varors ankomst ska alltid lämnas in när importören har för avsikt att inge en nationell skattegränsdeklaration i två steg eller när en kund med skattegränsnummer har för avsikt att inge en sammandragsdeklaration. 

Anmälan av varors ankomst lämnas

Anmälan av varors ankomst ska lämnas in senast när varorna anlänt över skattegränsen till en godkänd anmälningsplats. Godkända anmälningsplatser är de flygplatser och hamnar som godkänts av Transport och kommunikationsverket Traficom (Eckerö, Långnäs, Mariehamn och Sviby) postoperatörers terminaler samt skärgårdsfärjetrafikens ankomst- och avgångsplatser.

Du kan inge anmälan av varors ankomst på förhand så snart du vet när varan kommer att befinna sig på anmälningsplatsen. Transportfirman kan transportera varorna från anmälningsplatsen till mottagaren 30 minuter efter att anmälan av varornas ankomst lämnats in, om Tullen inte meddelat att den kommer att granska varorna.

Innehållet i anmälan av varors ankomst

Av anmälan av varors ankomst ska framgå anmälarens, dvs. transportfirmans

  • namn
  • FO-nummer samt
  • dokumentets referensnummer. Dokumentet kan vara en fraktsedel, faktura eller något annat dokument där uppgifterna om varans mottagare finns angivna.

Referensnumret är det nummer som identifierar dokumentet. Dokumentet kan vara en fraktsedel, faktura eller något annat dokument där uppgifterna om varans mottagare finns angivna. Om det inte finns något dokument, anges datumet som dokumentets referensnummer.

Om varan har sålts till en privatperson och säljaren har ett skattegränsnummer, ska säljarens skattegränsnummer framgå från anmälan av varornas ankomst. 

Postförsändelser

I fråga om postförsändelser kan postoperatören överlåta besittningen av varorna till en momsregistrerad mottagare, då behövs ingen separat anmälan av varors ankomst. Postoperatören gör en registrering av överlåtelsen av besittningen av varorna i sin bokföring som operatören håller för Tullen.

Frågor?

Skattegränsrådgivning på Åland
mån–fre 9–15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fanetrggnxf

Du kan ställa frågor om

  • handeln mellan Åland och övriga Finland (t.ex. vilka deklarationer som ska inges och när, vem som bär ansvaret för att inge deklarationen)
  • användning av Sammandragsdeklarationstjänsten för skattegränskund (ALA).

Nyckelord Åland Åland