Hoppa till innehåll

Anmälan till Tullen av varors ankomst

Transportfirman eller någon annan transportör ska göra en anmälan av varors ankomst för varor som transporteras över skattegränsen mellan Åland och övriga Finland.

Transportfirman eller en annan transportör av varorna ska ha ett EORI-nummer.

En anmälan av varors ankomst behöver inte inges,

 • om transportfirman har fått uppgiften (till exempel ett MRN-nummer för en deklaration som inlämnats till Tullen) om att en nationell skattegränsdeklaration har ingetts för varuförsändelsen eller
 • om en tulldeklaration lämnades in för varuförsändelsen då varorna fördes in över skattegränsen.
   

En anmälan av varors ankomst ska lämnas in

 • när importören har för avsikt att inge en nationell skattegränsdeklaration i två steg eller
 • när en kund med skattegränsnummer tänker inge en sammandragsdeklaration.
 • när företaget transporterar egna varor över skattegränsen, om ingen nationell skattegränsdeklaration gjorts när varorna anländer över skattegränsen.

Gör anmälan av varors ankomst så här

Gör anmälan i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering. Om du är meddelandedeklarant, använd Anmälan av varors ankomst, dvs. meddelandet FI332.

Gör anmälan senast när varorna anländer över skattegränsen till en godkänd anmälningsplats. Anmälningsplatsen kan vara belägen antingen på ankomst- eller avgångsplatsen för transporten.

Godkända anmälningsplatser

Godkända anmälningsplatser enligt Tullens föreskrift 10/2022 kan vara

 • hamnar
 • flygplatser
 • postanstalter
 • skärgårdsfärjetrafikens hamnar och kajer.

Av anmälan av varors ankomst ska framgå

 • anmälarens, dvs. transportfirmans EORI-nummer och namn
 • transportsätt
 • transportmedlets identifieringsnummer
 • transportmedlets typ
 • tidigare dokument
  • välj ZZZ som typ av tidigare dokument och ange i fältet därefter transportdokumentets nummer
 • varans förvaringsplats
  • väIj A som typ och ange anmälningsplatsens adressuppgifter som beskrivning
 • anmälningstullkontor
  • välj tullkontorskoden för Mariehamns tull
 • koder för ytterligare uppgifter
  • välj koden för ytterligare uppgifter ”FIEVR – Anmälan av varors ankomst vid skattegränsen”
  • välj koden för ytterligare uppgifter ”FISGN och ange skattegränsnumret som beskrivning, om varorna har sålts till en privatperson och säljaren har ett skattegränsnummer.

Uppgiften om lager behöver inte anges.


Transport av varorna efter anmälan av varors ankomst

Transportfirman kan transportera varorna från anmälningsplatsen till mottagaren 30 minuter efter att anmälan av varornas ankomst lämnats in, om Tullen inte har skickat ett meddelande om kontroll av varorna till Tullklareringstjänsten eller skickat meddelandet Tullens anmälan till meddelandedeklaranter.

Postförsändelser

I fråga om postförsändelser kan postoperatören överlåta besittningen av varorna till en momsregistrerad mottagare, och då behövs ingen separat anmälan av varors ankomst. Postoperatören gör en registrering av överlåtelsen av besittningen i sin bokföring som operatören håller för Tullen.


Nyckelord Åland Åland