Skip to content

Ombud: Övergå snarast möjligt från Katso till Suomi.fi-identifikation och -fullmakter

Utgivningsdatum 12.3.2021 10.49
Pressmeddelande

Suomi.fi-identifikationen och -fullmakterna ersätter Katso-tjänsten. Det är viktigt att företagen tar i bruk Suomi.fi-tjänsten så snabbt som möjligt. Ändringen kräver att företagen vidtar vissa åtgärder. Tillräckligt med tid ska reserveras för dessa för att avbrott inte ska uppstå vid skötandet av tullärenden.

När du loggar in till Tullens e-tjänster verifieras din identitet genom Suomi.fi-identifikation. Med Suomi.fi-fullmakter ger företaget aktörer rätt att sköta tullärenden på företagets vägnar.
Sätten på vilka ett ombud (t.ex. en revisionsbyrå eller speditionsfirma) kan befullmäktigas beror på vilken e-tjänst som används.

Företag som agerar som ombud kan befullmäktigas antingen i Suomi.fi-tjänsten eller på ett annat verifierbart sätt, t.ex. genom ett speditionsavtal:

 • Importförtullning
 • Exportdeklarering
 • Deklarering vid införsel och utförsel

Befullmäktigandet kan endast göras i tjänsten Suomi.fi-fullmakter:

 • Intrastat-deklarering
 • Ålands skattegränsdeklarering
 • Ansökan om unionstillstånd i Kommissionens system för tullbeslut (CDS)
 • Ansökan om beslut om bindande klassificeringsbesked i BTI-tjänsten
 • Ansökan om AEO-tillstånd i eAEO-tjänsten
 • Ansökan om INF-nummer i INF-tjänsten för förädlingsförfaranden
 • Tjänsten för leverans av bifogade filer

Ombudet ska befullmäktigas på något annat verifierbart sätt än i tjänsten Suomi.fi-fullmakter:

 • Tullagring

I följande av våra elektroniska tjänster kan ombud (revisionsbyrå eller speditionsfirma) över huvud taget inte användas:

 • Tjänsten Egna uppgifter
 • Testningstjänsten för meddelandedeklarering (IAT)
 • Transiteringsdeklarering
 • Ansökan om EORI-nummer
 • Ansökan om tillstånd till meddelandedeklarering
 • Tjänsten Tillstånd

Suomi.fi-identifikation och -fullmakter gäller för e-tjänsterna som finns på Tullens webbplats. Vid meddelandedeklarering används de endast i testningstjänsten för meddelandedeklarering.

Notera att Tullen rekommenderar att tjänsten Suomi.fi-fullmakter inte används för att befullmäktiga ombud att använda CDS-, BTI- och eAEO-tjänsterna eller INF-tjänsten för förädlingsförfaranden, eftersom ombudet med Suomi.fi-fullmakter får se alla huvudmannens uppgifter. Om företaget trots allt vill använda ombud, rekommenderar Tullen att företaget kontaktar Tullens företagsrådgivning innan man befullmäktigar ombudet: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi.

Mera information finns på Tullens webbplats under Suomi.fi-fullmakter för tullärenden och Så här ger du fullmakt i praktiken.

Håll dig á jour med tullärenden:

Prenumerera på Tullens meddelanden
Prenumerera på Tullens nyhetsbrev

Kundstöd för företag och organisationer:

Suomi.fi-identifikation och -fullmakter

Tullärenden: Allmän rådgivning för företagskunder, tfn 0295 5202, kl. 8–16.15

Kundmeddelande