Skip to content

Tullin määräys sähköisestä menettelystä ja tietojen varmennuksesta luovutettaessa tietoja pankki- ja maksutilirekisteriin

Julkaisuajankohta 21.10.2019 6.00
Tiedote

7/2019

Antopäivä
21.10.2019

Säädösperusta
Laki pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä 6 § 4 mom

Voimassaoloaika
1.9.2020 lukien toistaiseksi

Kohderyhmät
Pankki- ja maksutilirekisterin ilmoitusvelvolliset

Tullin määräys sähköisestä menettelystä ja tietojen varmennuksesta luovutettaessa tietoja pankki- ja maksutilirekisteriin

Tiedot Pankki- ja maksutilirekisteriin on toimitettava sähköisesti. Tietojen toimittamisessa on käytettävä oheisia Tullin määritysten mukaisia tiedonvälityskäytäntöjä ja rajapintoja.

Pankki- ja maksutilirekisterissä Tullin kanssa asioitaessa on käytettävä palvelinvarmennetta asiakkaiden sähköiseen tunnistamiseen ja tietojen eheyden sekä alkuperän varmistamiseen. Tässä tarkoituksessa voidaan käyttää Väestörekisterikeskuksen verkkopalvelun todentamiseen myöntämää varmennetta. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää asetuksen (EU) N:o 910/2014 mukaista korkean varmuustason palvelinvarmennetta, joka on merkitty mainitun asetuksen 9 artiklan mukaisesti julkaistuun luetteloon. Tällöin voidaan käyttää mainitun asetuksen mukaista hyväksyttyä verkkosivuston todentamiseen tarkoitettua varmennetta. Molemmissa edellä mainituissa vaihtoehdossa on tunnistetun organisaation Y-tunnus tai ALV-tunnus oltava merkittynä varmenteen kohteen SerialNumber-kenttään tai vaihtoehtoisesti varmenteen kohteen OrganizationIdentifier-kenttään. Tietojen toimittajan on itse hankittava käyttämänsä varmenne.

Pääjohtaja Hannu Mäkinen

Päälakimies Antti Hästbacka

Määräykset