Skip to content

Meddelandekund vid tillfällig lagring: sök dig till testning av nya deklarationer

Utgivningsdatum 3.2.2022 10.00 | Publicerad på svenska 3.2.2022 kl. 10.05
Pressmeddelande

De nya deklarationerna för tillfällig lagring tas i bruk 24.9.2022. Meddelandekunder som inger summariska deklarationer (IE344) och andra därtill hörande meddelanden för varor som anländer från flygplatser och hamnar i EU, ska ta i bruk de nya deklarationerna och testa dem med Tullen. 

Tidtabell för testning

Innan meddelandekunder kan ta de nya deklarationerna i bruk ska de testa dem med Tullen. Du kan söka dig till testningen fr.o.m. 3.2.2022. Testningen med Tullen börjar i maj. Tullen kommer överens med företaget om testningstidpunkterna, när ansökan har mottagits. Programvaruhusen och tjänsteleverantörerna testar deklarationerna först. Efter det testas deklarationerna av meddelandedeklaranter med eget servercertifikat. 

Meddelandekunderna ska testa och ta i bruk de nya deklarationerna för tillfällig lagring senast 3.10.2022.

Hur söker jag mig till testning?

Meddelandekunderna vid tillfällig lagring kan söka sig till testning i tjänsten Ansökan om tillstånd till meddelandedeklarering. Inloggningen i tjänsten sker med Suomi.fi-koder med fullmaktskoden ”Tullklarering”. Meddelandekunder ska ha ett EORI-nummer. 

Välj ny ansökan, om du tidigare inte har skickat meddelanden till det nya tullklareringssystemet (UTU). Om du redan skickar meddelanden till systemet, välj ändringsansökan.

Ansökan om testning – utländska företag

Om ett företag som ansöker om att bli meddelandekund har ett EORI-nummer som inte är finskt, ska företaget söka sig till testning med tullblankett 1092 ”Ansökan om meddelandedeklarering med Tullen, UTU-systemet”. Begär blanketten på adressen edi-luvat(at)tulli.fi.

I blankettens punkt G finns bara en del av deklarationerna uppräknade, så ange separat i punkt H, Tilläggsuppgifter, de deklarationer för vilka du ansöker om tillstånd eller ändring. Ange vilka av följande du vill ta i bruk:

  • meddelanden vid hörande: meddelande om hörande (FI330) och svar på meddelande om hörande (FI346)
  • varor som anländer till tillfälligt lager (FI319) och Tullens anmälan om kontroll (FI350)

Testning av meddelanden för tillfällig lagring

Programvaruhusen och tjänsteleverantörerna ska testa alla testfall med Tullen. De egentliga meddelandekunderna måste testa några testfall med Tullen i testningstjänsten för meddelandedeklarering. Företag som anlitar en tjänsteleverantör vid generering och förmedling av meddelanden ska också skicka en ansökan om tillstånd till meddelandedeklarering till Tullen, men de behöver inte testa deklarationerna med Tullen.

Mera information: UCC(at)tulli.fi 

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering