Organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä ja saavutuksia strategiatyössä

Tullin uudistetun strategian toteuttaminen käynnistyi vauhdilla vuoden 2021 aikana. Strategiatyön tuloksia ovat uusi ympäristöohjelma sekä uusien tapahtumakonseptien käynnistyminen. 

Pöydällä on avoin kannettava tietokone, jonka näppäimistöllä on kädet. Tietokoneen vieressä on valkoinen pullo, jossa lukee Tullin arvot ja logot.
Tullin arvot ohjaavat työtämme ja valintojamme myös strategian toteuttamisessa. Kuva: Aku Häyrynen / Tulli

Vuosi 2021 oli osallistavan kehitystyön täyteinen. Vuoden aikana toteutimme useita yhteisiä tilaisuuksia, joissa käsiteltiin strategian eri osa-alueita. Käsittelyssä olivat esimerkiksi se, miten Tullin arvot toteutuvat työn arjessa ja miten strategiset kärkiteemat liittyvät eri osastojen työhön. 

Strategiatyön merkittäviksi teemoiksi tunnistettiin osallistaminen, työkulttuurin kehittäminen, vuoropuhelun lisääminen sekä johtamisen tuki. Strategian toimenpiteet jaettiin kahteentoista työkokonaisuuteen, joille perustettiin työryhmät ja toimintasuunnitelmat. 

- Strategiatyö on jatkunut osallistavana. Työryhmiin haluttiin monipuolinen edustus eri osastoilta, minkä lisäksi kaikilla tullilaisilla on mahdollisuus ilmoittautua työkokonaisuuksien vapaaehtoisverkostoihin ja siten päästä vaikuttamaan Tullin kehittämiseen, kehityspäällikkö Sari Pellikka kertoo.   

Strategiamme haastaa meitä uudistumaan sekä olemaan rohkeita, aloitteellisia ja tavoitteellisia. Tämä näkyy viime vuoden saavutuksissa: uuden ympäristöohjelman tavoitteissa ja uusissa yhteisöllisissä tapahtumissa. 

Vastuullisuusteot näkyväksi ympäristöohjelmalla

Haluamme nostaa Tullin ympäristövastuullisten toimijoiden eturintamaan valtionhallinnossa. Tavoite näkyy Tullin uudessa ympäristöohjelmassa.

Työ alkoi muun muassa selvittämällä Tullin ympäristökuorman aiheuttajia. Tarkastelussa olivat toimitilat, hankinnat, liikkuminen sekä Tullin toiminnot. Lisäksi selvitettiin valtionhallinnon toimijoiden ja muiden maiden tullien ympäristötekoja. 

Selvitysten pohjalta työryhmä laati Tullin uudelle ympäristöohjelmalle tavoitteet, jotka hyväksyttiin vuoden 2021 joulukuussa. 

- Ehdotuksestamme Tullissa otetaan käyttöön Suomen luonnonsuojeluliiton Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä. Se on toimialasta riippumaton ympäristöjärjestelmä, joka pohjautuu kansainväliseen ISO 14001 -standardiin, työryhmän vetäjä Pia Pesu kertoo. 

Ympäristöohjelma viedään käytäntöön uudessa vastuullisuustyöryhmässä, jota vetämään perustetaan Tullissa vastuullisuusasiantuntijan virka. 

Virtuaaliset tapahtumat tuovat tullilaiset yhteen

Tullissa työskennellään vaihtelevissa tehtävissä ympärivuorokautisesti ja ympäri Suomen. Olemme tunnistaneet tarpeen toistemme kohtaamiselle, ja tämä tarve on kasvanut entisestään pandemian aikana. Siksi lokakuussa 2021 perustimme uuden toiminnon tuottamaan yhteisöllisiä tapahtumia, joihin kaikki tullilaiset voivat osallistua.

Tapahtumissa jaetaan tietoa, verkostoidutaan ja luodaan yhteisiä kokemuksia. Loppuvuoden aikana uusiin tapahtumakonsepteihin osallistui yli 500 tullilaista. 

- Tullilaisten mielenkiinto tapahtumia kohtaan kertoo selvästi, että kohtaamisille on ollut kysyntää, Tullin tapahtumista vastaava Cecilia Strömman kertoo.

Tulevien tapahtumien suunnittelussa huomioidaan erityisesti toimipaikoilla vuorotyötä tekevät tullilaiset, jotta heillä olisi samat mahdollisuudet osallistua ja saada tietoa. Jatkossa tapahtumia toteutetaan enemmän myös asiakkaille ja kansalaisille.

Teksti: Iina Koukku, brändiviestintäsuunnittelija

Lue lisää