Vastuullisia tilaratkaisuja muuttuviin tarpeisiin

Vuonna 2021 osa Tullin tehtävistä hoidettiin täysin etänä kotitoimistoilta, osa taas tuttuun tapaan lähityönä Tullin toimipaikoilla. Kaikessa työssä korostuu monipuolinen yhteistyö ja pyrkimys löytää parhaat mahdolliset työskentelytavat.

Lumisessa maisemassa uusi tulli- ja raja-asema.
Raja-Joosepin uusi tulli- ja raja-asema on erinomainen esimerkki eri toimijoiden yhteistyöstä. Kuva: Hanna Laine / Tulli

Vuonna 2021 Tullissa saatiin iloita useiden rakennus- ja korjaushankkeiden valmistumisesta. Uusista tiloista hyötyvät sekä Tullin asiakkaat että työntekijät.

–  Inarissa sijaitsevaan Raja-Jooseppiin valmistui kokonaan uusi tulli- ja raja-asema, jossa Tulli ja Rajavartiolaitos työskentelevät yhdessä, kertovat Tullin materiaalijohtaja Pirkko Paavola-Häggblom ja toimitilapäällikkö Kalervo Jakonen.

Kuhmossa Vartiuksen tullitoimipaikalla puolestaan on tehty laajoja korjauksia ja laajennuksia. Helsinki-Vantaan lentokentällä valmistui toisen terminaalin laajennus, ja samassa yhteydessä otettiin käyttöön uudet tullitilat.

Toimivat toimitilat varmistavat tullitarkastusten tarkkuuden ja varmuuden. Samalla ne parantavat työntekijöiden työoloja ja -turvallisuutta ja monin paikoin myös lisäävät yhteistyötä viranomaisten välillä.  

– Yhteistyö esimerkiksi Rajavartiolaitoksen, Väyläviraston ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa on toimitilahankkeissa keskeisessä roolissa ja entisestään lisääntynyt vuosien varrella, Paavola-Häggblom ja Jakonen kertovat. 

Tavoitteena esteettömät toimitilat

Tullissa on jo pitkään tehty työtä kaikkien tilojen esteettömyyden varmistamiseksi. Vuonna 2021 tehtiin lisäksi erilliset esteettömyyskartoitukset Vaalimaan rajanylityspaikalla sekä Pasilan toimistotiloissa Helsingissä. 

Esteettömät ratkaisut varmistavat, että esimerkiksi pyörätuolia käyttävät tai näkörajoitteiset henkilöt pystyvät asioimaan Tullin toimipaikoilla. 

– Pyrkimyksemme on, että Tullin tilat ovat esteettömyydeltään parempia kuin lainsäädännön minimivaatimukset, Paavola-Häggblom ja Jakonen kuvaavat.  

– Esteettömät ratkaisut tukevat myös rekrytointeja. Niiden avulla mahdollisimman monenlaiset ihmiset voivat työskennellä Tullissa.

Etätyöstä tuli pysyvää myös Tullissa

Iso joukko tullilaisia on työskennellyt koronapandemian alusta alkaen pääasiassa etätyössä. Etätyöhön on Tullissa oltu tyytyväisiä, ja valtaosa etätyön tekijöistä haluaa jatkossakin työskennellä osittain tai lähes kokonaan etänä. 

– Etätyön pysyvä lisääntyminen haastaa myös toimitilat. Tulevaisuudessa on enemmän tarvetta tiimien yhteisille tiloille, joissa voi kokoontua, kohdata ja työskennellä yhdessä, Paavola-Häggblom sanoo. Toisaalta yksittäisiä työpisteitä ei todennäköisesti enää tarvita kuten aiemmin. 

Muuttuneen maailman haasteisiin vastataan Tullin toimitilastrategiassa, jota päivitetään vuoden 2022 aikana. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, joiden avulla Tullin tilat palvelevat sekä asiakkaita että työntekijöitä mahdollisimman hyvin myös tulevaisuudessa. 

Teksti: Raisa Rintamäki, saavutettavuuden ja verkkoviestinnän asiantuntija
 

Lue lisää