Aktiivinen saavutettavuustyö luo yhdenvertaisuutta

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta, eli niin sanottu saavutettavuuslaki, tuli voimaan Suomessa 1.4.2019. Olemme tehneet aktiivista saavutettavuustyötä, koska haluamme tarjota kaikille yhdenvertaisen mahdollisuuden käyttää palvelujamme.

 

Vuonna 2019 Tulliin asetettiin saavutettavuuden koordinointiryhmä opastamaan, tiedottamaan, ja parantamaan saavutettavuustyön edellytyksiä. Ryhmä on järjestänyt tullilaisille koulutusta ja esityksiä saavutettavuusvaatimuksista sekä edistänyt saavutettavuustyön organisointia.

Edistyimme niin saavutettavuuden laadussa kuin vaatimusten ymmärtämisessä.

Saimme valmiiksi sähköisten palveluiden saavutettavuusarvioinnit. Nykyiset palvelut muuttuvat vähitellen saavutettaviksi, kun pieniä muutoksia julkaistaan. Edistyimme niin saavutettavuuden laadussa kuin vaatimusten ymmärtämisessä. Uusien palvelujen suunnittelussa huomioimme luonnollisesti saavutettavuuden.

Moniulotteista saavutettavuutta

Saavutettavuustyön tekeminen opetti meille saavutettavuuden eri ulottuvuuksia. Aluksi lähestyminen oli hyvin teknistä: palvelut haluttiin saada teknisesti saavutettaviksi, jotta niitä voisi käyttää esimerkiksi ruudunlukijalla.

Vähitellen aloimme panostaa esimerkiksi kielen selkeyteen. Henkilöasiakkaiden tuontitullauspalvelussa paransimme kognitiivista saavutettavuutta. Tätä työtä teimme ensimmäistä kertaa yhdessä Kehitysvammaliiton kanssa. Yhteistyö todettiin opettavaiseksi ja erilaiseksi verrattuna Tullissa aiemmin tehtyihin saavutettavuusarviointeihin.

Kielellistä saavutettavuutta kehitetään

Olemme kehittäneet Tulli.fi-sivustokokonaisuuden teknistä saavutettavuutta jo parin vuoden ajan. Noin 10 000 sivun ja 3 000 liitetiedoston kokonaisuudessa käytämme asiantuntija-arvioinnin lisäksi apuna optimointiohjelmistoa, jotta saamme paikannettua laajan sivuston ongelmakohdat. Suurena haasteena on kielellinen saavutettavuus, jonka systemaattinen kehittäminen jää tulevien vuosien tehtäväksi.

Palveluiden saavutettavuusselosteet on julkaistu Tullin verkkosivuilla. Niitä päivitetään sitä mukaa, kun saavutettavuuskorjauksia tehdään. Kun otamme käyttöön uuden palvelun, julkaisemme myös uuden selosteen.

Lisää aiheesta

Tullin verkkopalveluiden saavutettavuusselosteet