Miten toimimme?

Toimimme vastuullisesti ja työmme on vaikuttavaa. Suomen tulli on osa Euroopan unionin tullijärjestelmää ja toimimme useissa kansainvälisissä verkostoissa. Menestyksekkään toimintamme tärkeä edellytys yhteistyö tullilaisten, viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Koronaan varauduttiin monella rintamalla

Koronapandemia on vaikuttanut maailmanlaajuisesti eri toimijoihin kansalaisista yrityksiin ja valtion organisaatioihin – myös Suomen tulliin.

Koronakoirat kiinnostivat kansainvälisesti

Koronakoirien käyttöönoton valmistelu alkoi alkuvuodesta 2020 ja yhteistyöhanketta edistettiin useiden eri tahojen kanssa. Jotta Tullin koronakoirat pääsisivät töihin, tarvitaan tartuntatautilakiin muutos. 

Poikkeusvuosi muutti rajaliikennettä

Vuosi 2020 oli rajanylityspaikoilla poikkeuksellinen, sillä kevyen liikenteen eli henkilö- ja pakettiautojen määrä vähentyi jyrkästi edellisvuoteen verrattuna.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus – tavoitteesta toteutukseen

Tulli ja Tullin työntekijät edistävät toiminnassaan tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja työelämän monimuotoisuutta. Nämä teemat kuuluvat myös Tullin strategian tavoitteisiin. 

CELBET yhtenäistää tullityötä EU:ssa

CELBET (Customs Eastern and South Eastern Land Border Expert Team) on 11 maan yhteishanke, jonka tavoitteena on yhtenäistää EU:n ulkoisen maarajan valvontaa vahvistamalla ja parantamalla osallistujamaiden operatiivista yhteistyötä. 

Kohti vähäpäästöistä ajoneuvokantaa

Tullilla on käytössään noin 240 ajoneuvoa ympäri Suomea. Vuosittain uusimme keskimäärin 15–20 operatiivisiin tehtäviin tarkoitettua ajoneuvoa.