Postiliikenteen valvonnassa varauduttiin tarkastettavien lähetysten määrän kasvuun

Heinäkuun alussa voimaan astunut EU:n arvonlisäverotuksen muutos lisäsi tullattavien ja riskianalysoitavien lähetysten määrää, ja sen vuoksi myös tarkastettavien pakettien määrä kasvoi. Muutokseen valmistauduttiin vahvistamalla tarkastusresursseja, jotta lähetykset etenisivät jatkossakin sujuvasti asiakkaille asti.    

Paketteja liukuhihnalla menossa läpivalaisulaitteeseen. Tullin työntekijän käsi on kevyesti yhden paketin päällä.
Tulli valvoo Suomeen saapuvia lähetyksiä erilaisin valvontamenetelmin, kuten läpivalaisemalla paketit. Kuva: Aku Häyrynen / Tulli

Tullin postiliikenteen ja pikarahdin tarkastukset tehdään pääosin Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Posti käsittelee kaikki EU:n ulkopuolelta postitse tulevat tavaralähetykset Helsinki-Vantaan lentoasemalla sijaitsevassa logistiikkakeskuksessaan.

Alv-lakimuutoksen vuoksi Tullin valvottavien ja tarkastettavien lähetysten määrä kasvoi huimasti. Aiemmin Suomeen pystyi tilaamaan EU:n ulkopuolelta verotta enintään 22 euron arvoisia lähetyksiä, mutta muutoksen myötä kaiken arvoisista lähetyksistä pitää maksaa arvonlisävero ja ne pitää tullata.

Tullille oli tärkeää, että lisääntyvä työmäärä ei näkyisi asiakkaille asti ja tavaralähetykset kulkisivat sujuvasti eteenpäin. Niinpä muutokseen varauduttiin palkkaamalla uusia tullitarkastajia postiliikenteen valvontaan tavarantarkastukseen. Lisäksi muutoksen alkuvaiheen tueksi koottiin henkilöitä eri puolilta Tullia arvioimaan, mitä lähetyksiä kannattaa ohjata tarkastukseen tulliselvityksen yhteydessä.  

Tiivis yhteistyö Postin kanssa tuki toimintaamme

Muutoksen yhteydessä postiliikenteen lähetysten käsittely siirtyi Helsinki-Vantaan lentoasemalla uuteen suurempaan terminaaliin. Näin Tullin postiliikenteen valvonnassa saatiin käyttöön paremmat ajanmukaiset ja turvalliset toimitilat.

Uudet tilat edistivät merkittävästi myös Tullin postiliikenteen valvontalinjaston kehittämisprojektia. Projektin tavoitteena on ottaa käyttöön Postin linjastoihin ja järjestelmiin integroitava valvontalinjasto syksyllä 2022. Myös valvontateknologiaa, tietojärjestelmiä ja automaatiota kehitetään entistä toimivammiksi.

Yhteistyö Tullin ja Postin kesken oli koko vuoden ajan tiivistä, koska alv-lakimuutos vaikutti merkittävästi myös Postin käsittely-, varastointi- ja tulliprosesseihin sekä yhteisiin asiakkaisiimme. Tavoitteena oli koko ajan yhdessä varmistaa ulkomaankaupan sujuvuus ja huomioida mahdolliset haasteet etukäteen.

Asiakasneuvonnalle tarvetta aiempaa enemmän

Muutoksen jälkeen tullineuvonnan tarve lisääntyi merkittävästi. Myös Helsinki-Vantaan lentoasemalla rahdin palvelupisteessä varauduttiin tulliselvitysten määrän kasvuun. Lentoaseman palvelupiste on Tullin ainoa fyysinen asiakaspalvelupiste pääkaupunkiseudulla. 

Lisääntyneeseen tullineuvonnan tarpeeseen reagoitiin järjestelemällä tehtäviä Tullin sisällä väliaikaisesti uudelleen. Tullitarkastajia eri tullitoimipaikoilta koulutettiin tukemaan tullineuvontaa, jotta asiakkaat varmasti saisivat tarvitsemansa tuen. 

Hyvä varautuminen varmisti sen, että asiakkaiden tulliselvitykset saatiin hoidettua. Tilannetta helpotti myös se, että asiakkaat voivat nykyään tehdä lähes kaikki tulliselvitykset sähköisesti.

Teksti: Mika Pitkäniemi, tullipäällikkö

Lue lisää