Tulli mukana pankki- ja maksutilien valvonnassa

Vuonna 2019 voimaan tullut laki pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä edesauttaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa. Tulli sai valtiovarainministeriöltä tehtäväkseen perustaa pankki- ja maksutilirekisterin ja antaa määräyksen tiedonhakujärjestelmästä.

Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmä koostuu kahdesta kokonaisuudesta: pankki- ja maksutilirekisteristä (Tilirekisteri) ja tiedonhakujärjestelmistä. Ilmoitusvelvolliset koostuvat luottolaitoksista, maksulaitoksista, sähkörahayhteisöistä sekä virtuaalivaluutan tarjoajista. Ilmoitusvelvolliset tarjoavat tietonsa joko rakentamaansa tiedonhakujärjestelmään tarjotun rajapinnan välityksellä tai toimittamalla tiedot tilirekisteriin. Tulli toteuttaa Tilirekisterin ja rakentaa rajapinnan, jota kautta finanssialan toimijat voivat tuoda tiedot Tilirekisteriin. Lisäksi Tulli on toteuttanut rajapinnan, jonka avulla toimivaltaisten viranomaisten ja asianajajayhdistysten tietojärjestelmät voivat tehdä kyselyitä Tilirekisteristä. Toimivaltaiset viranomaisten ja asianajajayhdistysten tietojärjestelmät tekevät kyselyt suoraan ilmoitusvelvollisten tiedonhakujärjestelmiin.

Tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa

Tilirekisterihanke käynnistyi Tullissa jo syksyllä 2018, jolloin aloitettiin hankkeen organisointi, lakiperustan selvittely, vaatimusmäärittely ja teknisen ratkaisun suunnittelu. Hanke on työllistänyt Tullissa toistakymmentä päätoimista tietotekniikan ammattilaista. Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmää on rakennettu tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa lokakuusta 2018. Hanke on pyrkinyt avoimeen viestintään ja yhteistyöhön. Viranomaisyhteistyön lisäksi finanssialan toimijat ovat antaneet kommentteja rajapintakuvauksiin. Keskusteluyhteys on ollut hyvä koko hankkeen ajan, vahvistaa valvontajohtaja Samy Gardemeister Tullista.

Miksi tietoja kerätään ja ovatko ne turvassa?

Valvontajärjestelmään kerätään pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmää koskevassa laissa säädetyt tiedot muun muassa talletus- ja maksutileistä sekä tallelokeroista. Valvontajärjestelmään ei kerätä tilitapahtumia tai saldotietoja.

Tietoja kerätään, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja asianajajayhdistys voivat käyttää niitä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvässä tutkinnassa. Tietojen keräämistä ja valvontajärjestelmää säätelee EU:n rahanpesudirektiiviin pohjautuva kansallinen laki. Tietojen siirrossa ja säilytyksessä käytetään korkean tason tietoturvakeinoja. Tullilla on lain perusteella velvollisuus valvoa Tilirekisterin käyttöä ja hankkeessa on huomioitu tietosuojan, tietoturvan ja laillisuusvalvonnan vaatimukset.

Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmää rakennetaan ja testataan edelleen vuonna 2020. Järjestelmä on tuotantokäytössä syyskuussa 2020.

""

Lisää aiheesta

Ajantasaista tietoa Tulli.fi-sivustolla

EU:n rahanpesudirektiivi

Kansallinen laki pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä, joka perustuu EU:n rahanpesudirektiiviin