Virheellisiä tietoja viennissä

Tullin yritystarkastus tarkasti vuonna 2013 erään huolitsijayhtiön verottoman varaston. Hallinnollisessa tarkastuksessa ilmeni, että varastosta oli lastattu erääseen alukseen 6,6 miljoonaa litraa verotonta bensiiniä ja lasti oli asetettu vientimenettelyyn. Valtuutettuna varastonpitäjänä toimineen huolitsijayhtiön olisi pitänyt ilmoittaa bensiinin luovutus veroilmoituksessaan verottomana luovutuksena. 

Viejänä ja bensiinin omistajana vientimenettelyyn asetettaessa oli suomalainen osakeyhtiö. Huolitsijayhtiö taas toimi valtuutettuna varastonpitäjänä verottomalle bensiinille sekä asiamiehenä viennissä. Viennin kohdemaaksi ilmoitettiin Norja. Tulli havaitsi myöhemmin aluksen seurantatiedoista, ettei alus mennyt lastauksen jälkeen Norjaan, vaan Hollantiin.

Esitutkinnassa oli syytä epäillä, että polttoaine-erä poistui väliaikaisen verottomuuden järjestelmästä, kun se siirrettiin väliaikaisen varastonpitäjän varastosta virheellisellä hallinnollisella asiakirjalla. Tästä aiheutui noin 4,3 miljoonan euron suuruinen valmisteverovelka, jonka suorittamisesta molemmat yhtiöt ovat yhteisvastuussa.

Tulli epäilee, että väliaikaisena varastonpitäjänä toiminut huolitsijayhtiö on osakeyhtiöltä saamiensa virheellisten tietojen perusteella antanut väärän ilmoituksen polttoaineen viennistä, ja tämä aiheutti veroseuraamuksen. Tutkinnassa on epäilty, että toimintaa ei voi pitää vähäisenä ilmoittamis- tai tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntinä eikä vähäisenä menettelytapamääräysten rikkomisena, koska epäillyn rikoksen kohteena oli tavaraerä, joka edustaa korkeaa veroriskiä.

Törkeä veropetos ja törkeä tulliselvitysrikos

Juttua on tutkittu epäiltynä törkeänä veropetoksena ja törkeänä tulliselvitysrikoksena. Asiassa on ollut syytä epäillä, että viranomaiselle annettiin tieto valmisteveron alaisen polttoaineen viennistä Norjaan, vaikka lastilla ei ollut vientihetkellä Norjassa ostajaa eikä vastaanottajaa. Viranomaiselle annettiin siis väärä tieto tavaran vastaanottajasta. Ilmoitusvelvollinen suomalainen osakeyhtiö ei oikaissut eikä mitätöinyt virheellistä tulli-ilmoitusta ja oli siksi osallinen tavaran poistumisessa väliaikaisen verottomuuden järjestelmästä sääntöjen vastaisesti.

Rikoskokonaisuuden esitutkinta on päätetty, ja viiden rikoksesta epäillyn henkilön tapaukset on siirretty syyteharkintaan loppuvuodesta 2019.