Vastaamme kansainvälisen verkkokaupan kasvuun

Tulli valvoo ja tulliselvittää kansainvälisistä verkkokaupoista tilattuja tavaroita. Verkkokaupasta voi tilata melkein mitä vain, ja kaupan määrä onkin viime vuosina kasvanut runsaasti. Myös Tullin valvontatyö on samalla lisääntynyt ja monipuolistunut.

Verkkokaupasta tilaavalla on iso vastuu selvittää ennen tilausta, mitä tavaroita Suomeen voi tuoda, mitä rajoituksia niihin liittyy tai millaisia lupia ja vaatimuksia niiden pitää täyttää. Yllätyksenä ei saisi myöskään tulla, miten paljon tullia, veroja ja maksuja tavaroista täytyy maksaa. Haluamme tuoda asiakkaillemme riittävästi ja oikea-aikaisesti tietoa heidän tarpeisiinsa. Tavoitteemme on, että EU:n ulkopuolelta verkkokaupasta tilatut, myyntiin ja käyttöön saapuvat tavarat saadaan tulliselvitettyä ja tarvittaessa tarkastettua sujuvasti ja että tavarat ovat turvallisia käyttäjilleen.

Tällä kaikella varmistamme myös, että Suomessa toimivilla yrityksillä on tasapuoliset toimintaedellytykset ja yhteiskunta saa verotulonsa yhteiseksi hyväksi. Olemme panostaneet myös viestintään, jotta verkkokauppatilaaja selvittäisi itse etukäteen tuontiin liittyvät ehdot. 

Tulliselvitettävien ja verotettavien lähetysten määrä kasvaa

Arvonlisäverotus on muuttumassa ja verot kannetaan jatkossa kaikista maahan saapuvista tavaroista, kun nykyinen viiden euron vähimmäiskantoraja on poistumassa 1.1.2021 alkaen. Tämä tarkoittaa, että tulliselvitettävien ja verotettavien lähetysten määrä kasvaa merkittävästi, jopa 40-kertaiseksi nykyisestä mm. posti- ja pikarahtilähetyksissä.

Työskentelemme uutterasti tietojärjestelmien kehittämiseksi ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi. Tulemme saamaan postiliikenteen tavaroista etukäteen tietoja, joita hyödynnämme tavaroiden vaarattomuuden ja turvallisuuden varmistamiseen jo ennen niiden saapumista EU-alueelle.

Verkkokaupan valvontaa kehitetään

Kehitämme parhaillaan valvontamenetelmiä, valvonta-automaatiota, tekoälyä ja ilmaisintekniikkaa. Haluamme varmistaa Tullin toimintaedellytykset verkkokaupan suurten tavaravirtojen valvonnassa, osana logistisia tavaraliikenteen ketjuja.

Hyödyntämällä erilaisia valvontateknologioita pidämme tavaraliikenteen sujuvana eri vuorokauden aikoina, emmekä tarvitse suuria henkilöstölisäyksiä.

Resursseja on järkevämpää kohdentaa riskien tunnistamiseen, niiden valvonnan piiriin saamiseen ja jatkotoimien hoitamiseen sähköisten järjestelmien tukemana. Olemme tehneet ansiokasta yhteistyötä Tullin osastojen, toimintojen ja asiantuntijoiden välillä sekä yhdessä logistiikan toimijoiden kanssa. Tämä on hyvä osoitus myös muutos- ja yhteistyöhalukkuudesta sekä osaamisen kehittämisestä.

Lisää aiheesta

Modernising VAT for cross-border e-commerce

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta (Rajat ylittävä sähköinen kuluttajakauppa)