Tullitoimipaikkojen rakenteita uudistetaan ja infraa kehitetään

Tulliyksiköiden ja niihin kuuluvien tullitoimipaikkojen johtamisrakenne uudistettiin merkittävässä koko vuoden työllistäneessä kehittämishankkeessa. 

Vuosaaren sataman tullitoimipaikka.

Hallinnollisten tulliyksiköiden määrää vähennettiin yhdeksästä seitsemään ja tulliyksiköiden esimiesrakennetta yhdenmukaistettiin. Vaalimaan ja Kotkan tullit yhdistyivät toukokuussa 2019. Samoin yhdistettiin Helsingin ja Turun tullit uudeksi Meritulliksi. Osana uudistusta suunniteltiin myös Tullin johtokeskus, joka aloitti toimintansa helmikuussa 2020.

Sähköisen tulli-ilmoittamisen lisääntyessä toimipaikkojen asiakaspalvelua on voitu, tarpeen mukaan, hallitusti supistaa ja lakkauttaa. Viimeisimmäksi lakkautettiin Vuosaaren asiakaspalvelupiste. Asiakaspalvelua annetaan aukioloaikojen puitteissa itärajan, Norjan rajan, Maarianhaminan ja Kotkan tullitoimipaikoilla sekä pääkaupunkiseudulla Lentotullissa. Muualla liikkuvat ryhmät antavat asiakaspalvelua sovittujen palvelujen osalta ajanvarauksella.

Rajanylityspaikkojen infran kehittämishankkeet alkoivat

Rajanylityspaikkojen infrastruktuurin kehittämishankkeet aloitettiin osana EU:n ulkorajayhteistyöohjelmia (ENI CBC). Tullia koskettavat ENI-hankkeet käynnistyivät Raja-Joosepissa, Vartiuksessa, Parikkalassa, Imatralla, Vaalimaalla, Vainikkalassa ja HaminaKotkan satamassa.

Vaalimaalla, Vainikkalassa ja Imatralla merkittävimmät kehittämishankkeet koskevat Vaalimaan läpivalaisulaitoksen ja Vainikkalan junaröntgenin päivittämistä sekä Imatran junaröntgenin käyttöönottoa. Raja-Jooseppiin rakennetaan uusi tulli- ja raja-asema. Lisäksi hankkeet pitävät sisällään liikennealueiden infrastruktuurin ja valvontavälineistön kehittämistä. Myös Tullin toimitiloja parannetaan ja kehitetään.

Liikennemäärät kasvoivat, valvontaa lisättiin

Liikennemäärät satamissa ja lentokentillä kasvoivat ja siten myös Tullin tehtävämäärät. Helsinki oli kolmatta vuotta peräkkäin Euroopan vilkkain ulkomaanliikenteen matkustajasatama 12,2 miljoonalla matkustajalla. Isoa kasvua oli Helsingin satamien lisäksi Turussa, Hangossa, Naantalissa, Raumalla ja Vaasassa. Helsinki-Vantaan lentoaseman kansainvälisen liikenteen matkustajamäärä oli 18,9 miljoonaa. Vuoteen 2018 verrattuna kasvua oli 5,8 prosenttia.

Länsirajalla liikenne pysyi edellisvuosien tasolla. Norjan rajan liikennemäärä kasvoi 5 %. Liikenteen vilkastuessa myös valvontaa lisättiin.

Vaalimaalla raskaan liikenteen määrä väheni hieman, kun taas Nuijamaan tullitoimipaikalla se jatkoi kasvua. Nuijamaalla maahan saapuva tavara oli pääsääntöisesti metsäteollisuudelle tulevaa raaka-ainetta. Niiralassa raskas liikenne kasvoi 10 % viime vuodesta.