Yhdenvertaisia palveluita rakentamassa

Miten paketti tullataan, mitä tavaroita Suomeen saa tuoda ulkomailta, mitä tarkoittaa sisäinen jalostus? Tulliasiat eivät aina ole yksinkertaisia, ja siksi Tullissa parannetaan aktiivisesti ohjeiden ja muiden tekstien selkeyttä ja saavutettavuutta. 

Tietokoneen näytöllä Tullin verkkosivustoja.
Tulliasioiden hoitamisen täytyy olla asiakkaalle mahdollisimman helppoa ja sujuvaa. Kuva: Aku Häyrynen / Tulli

Tullin verkkosivuilta on jo pitkään karsittu lakitekstejä pois ja tarjottu ohjeita asiakkaalle mahdollisimman luettavassa muodossa. Tekstejä hiovat yhteistyössä sisällön asiantuntijat ja viestinnän ammattilaiset.

Raakaa työtä, rekrytointeja ja uusia työtapoja

Tullin vuotta 2021 värittivät arvonlisäveron alarajaan liittyvät muutokset ja Kaikki tullataan -kampanja, josta kerrotaan tarkemmin toisessa artikkelissa. Muutokset näkyivät myös teksteissä: verkkotoimittajien, kielenhuoltajien ja muiden verkkoviestinnän asiantuntijoiden työpöytien kautta kulki suuri määrä aiheeseen liittyviä sisältöjä. Tekstit muuttuivat selkeämmiksi, ja verkkosivujen sisällöt rakennettiin mahdollisimman ymmärrettäviksi ja helppokäyttöisiksi.

Lisäksi sisältöjen teknistä saavutettavuutta parannettiin niin, että niitä voidaan aiempaa paremmin käyttää erilaisilla apuvälineillä, kuten ruudunlukuohjelmilla. Tullissa julkaistiin myös ensimmäinen viittomakielinen video, joka antaa ohjeita Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelun käyttöön.

Tullin selkeytystyötä ovat entisestään vahvistaneet uudet rekrytoinnit. Vuonna 2021 Tulliin palkattiin saavutettavuusasiantuntija, uusi verkkotoimittaja sekä kaksi uutta kielenhuoltajaa aiemman yhden lisäksi. 

Sisältöjen selkeyttäminen ei kuitenkaan ole vain muutamien kielen asiantuntijoiden vastuulla, vaan tärkeää on tiivis yhteistyö sisällön asiantuntijoiden kanssa. Kun sisältöjen selkeyteen ja saavutettavuuteen kiinnitetään huomiota heti suunnitteluvaiheesta alkaen, lopputulos on tavallisesti paras mahdollinen.

Tullissa halutaan myös lisätä kaikkien tullilaisten osaamista sekä kielellisestä että teknisestä saavutettavuudesta. Intrassa jaetaan ajankohtaisia kielivinkkejä, ja tullilaisille pyritään tarjoamaan myös aiheeseen liittyviä koulutuksia. Lisäksi on päivitetty ja kehitetty verkkokirjoitusohjeita, jotka auttavat tullilaisia tekemään omista teksteistään entistä selkeämpiä.

Kaiken lähtökohtana on asiakkaan tarve – myös tulevaisuudessa

Selkeä kieli ja saavutettavuus varmistavat sen, että asiakkaat voivat hoitaa asiansa Tullin verkkopalveluissa mahdollisimman sujuvasti ja vaivattomasti.

Pohjimmiltaan on kyse myös asiakkaiden yhdenvertaisuudesta: siitä, että kaikilla on mahdollisuus käyttää Tullin verkkopalveluita. Sisällön mutkikkuus ei saa olla esteenä ohjeen ymmärtämiselle tai paketin tullaamiselle.

Parhaimmillaan helppokäyttöinen verkkoasiointi säästää kaikkien aikaa ja vaivaa. Tämä tavoite korostuu myös tulevina vuosina, sillä Tullissa on aloitettu verkkosivuston laaja uudistus. Sen aikana monet tekstit uudistetaan täysin. Samalla korjataan laajoja rakenteellisia ongelmia, joita yksittäisten tekstien muokkauksilla ei pystytä ratkaisemaan. Uudistusta tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Teksti: Raisa Rintamäki, saavutettavuuden ja verkkoviestinnän asiantuntija

Lue lisää