Poppers-tuotteet: Laitonta maahantuontia ja myyntiä

Tullin eri tutkintayksiköissä on tutkittu salakuljetuksena ja lääkerikoksena tapauksia, jossa ns. poppers-tuotteita on tuotu Suomeen ja myyty edelleen aikuisviihdeliikkeissä sekä näiden verkkokaupoissa. Poppers-tuotteilla tarkoitetaan nestemäisiä aineita, joita käytetään seksistimulantteina sekä muihin viihdetarkoituksiin.

Poppers-tuotteissa käytetään yleisesti alkynitriinejä, joita hengitetään pienistä pulloista. Useat alkynitriinit on luokiteltu vuodesta 2013 alkaen lääkeaineiksi. Tämän vuoksi poppers-tuotteiden maahantuonti ja myynti edellyttävät Fimean lupaa.

Tullin esitutkintojen yhteydessä takavarikoitiin noin 2 500 poppers-tuotetta. Tuotteet takavarikoitiin Etelä- ja Länsi-Suomessa vuoden 2019 alkupuolella. Lisäksi esitutkintojen alkuvaiheessa saatujen tietojen perusteella oli syitä epäillä, että takavarikoitujen tuotteiden lisäksi Suomeen oli vuosina 2013–2019 tuotu noin 40 000 poppers-tuotetta.

Esitutkinnan aikana Tullin talousrikostutkintayksikkö sai oikeusapuna ulkomailta tietoa, jonka mukaan yhteen tutkittavana olleeseen liikkeeseen oli tuotu ulkomailta noin 90 000 poppers-tuotetta. Näiden tuotteiden määrän avulla voitiin tarkemmin määrittää tähän liikkeeseen kohdistunut rikoshyöty, eli myyntitulot laittomasti hankituista tuotteista. Rikoshyödyn määräksi arvioitiin noin 1 500 000 euroa. Poikkeuksellisesti lähes koko rikoshyötyä vastaava määrä epäiltyjen omaisuutta on saatu viranomaisten haltuun.

Toisin sanoen epäillyt voivat oikeuden päätöksellä menettää valtiolle omaisuuttaan noin 1 500 000 euron arvosta.

Tullin esitutkintojen aikana rikoksesta epäiltynä on kuulusteltu useita henkilöitä, joiden epäillään toimineen aikuisviihdeliikkeiden vastuuhenkilöinä. Rikoskokonaisuuden kaikkien osien esitutkinta valmistuu vuoden 2020 aikana.