Koronakoirat kiinnostivat kansainvälisesti

Tullilla on yli 50 vuoden kokemus koirien kouluttamisesta ja käyttämisestä valvontatyön apuna. Koronakoirien käyttöönoton valmistelu alkoi alkuvuodesta 2020 ja yhteistyöhanketta edistettiin useiden eri tahojen kanssa. Jotta Tullin koronakoirat pääsisivät töihin, tarvitaan tartuntatautilakiin muutos. 

Tullin koronakoira Riesu hajuerotteluradalla ohjaajansa kanssa.
Koronakoira Riesu harjoittelemassa hajuerotteluradalla ohjaajansa Jukka Malisen kanssa. Kuva: Tulli.

Tulli alkoi keväällä 2020 selvittää mahdollisuutta hyödyntää koronakoiria. Valitut koirat, labradorinnoutajat Vainu ja Riesu, luovutettiin ohjaajilleen, ja koulutustilat saatiin varusteltua lokakuussa. Varsinainen koirien kouluttaminen aloitettiin marraskuussa.

Helsinki-Vantaan lentoasemalle perustettiin erillinen koulutustila, jossa turvallisuusasiat huomioitiin tarkasti. Koirat ja niiden ohjaajat harjoittelivat Tullin koirakoulun kouluttajien ohjauksessa. Koulutustilaan oli rakennettu hajuerotteluradalla, ja matkustajaliikennettä simuloitiin oman henkilökunnan avustuksella. Harjoittelun vieminen loppuun aidossa matkustajavirrassa vaatisi kuitenkin lakimuutosta, joka takaisi Tullille riittävät toimivaltuudet.

– Tullin koronakoirat pääsevät töihin vasta, jos Suomen lainsäädäntö mahdollistaa sen tartuntatautilain muutoksella. Tulli on tehnyt esityksen ja keskustellut tiiviisti STM:n kanssa tartuntatautilakiin tarvittavasta muotoilusta, jotta koiria voisi käyttää virka-apuna mahdollisesti infektoituneiden matkustajien tunnistamisessa ja jatkotutkimuksiin ohjaamisessa. Toistaiseksi koronakoiramme jatkavat harjoittelua, jotta ne olisivat valmiita siirtymään matkustajavirtaan heti, jos lakimuutos sen mahdollistaa, valvontajohtaja Mikko Grönberg kertoo.

Tullin koronakoirien kouluttamiseen tähtäävää projektia on toteutettu yhteistoiminnassa sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Tulli teki koulutuksen aikana tiivistä yhteistyötä myös THL:n ja HUSin kanssa muun muassa koulutuksen turvallisuuteen ja näytteisiin liittyen. THL nimesi koulutuksen tueksi epidemiologieläinlääkärin, ja anonyymit koulutusnäytteet saatiin HUSilta. HUS myös ohjeisti Tullia näytteiden turvallisessa käsittelyssä ja hävittämisessä. 

– Koulutus sujui todella hyvin. Kolmen harjoitusviikon aikana koirat tekivät yhteensä lähes 400 harjoitusta. Loistavat onnistumisprosentit kertovat kouluttajille, että koulutussuunnitelman toteuttaminen onnistui. Koirien kyvykkyyttä saatiin kasvatettua koko ajan lisäämällä harjoitusten vaikeusastetta, kertoo koirien kouluttamisesta vastannut Tullin koirakoulun rehtori Ari Nieminen.

Tulli on tehnyt yhteistyötä eri valtioiden kanssa koronakoiriin liittyvissä asioissa ja tukenut koirien käyttöönottoa eri maiden tulleissa. Koronakoirien koulutus on herättänyt kiinnostusta muiden muassa Pohjoismaissa, Kanadassa, Venäjällä ja Tšekissä. Esimerkiksi Tšekissä koiratoiminta on käynnistynyt maaliskuun 2021 aikana. Olemme keskustelleet paikallisten viranomaisten kanssa asiantuntija-avusta puolin ja toisin. Tullin koiranohjaajat ovat valmiina lähtemään vierailulle jakamaan ja kuulemaan oppeja koiratoiminnasta heti, kun se on turvallista.

Teksti: Iina Koukku, brändiviestintäsuunnittelija