Talousrikokset

Luokittelemme talousrikoksiksi tapaukset, joissa rikotaan Tullin valvonnan ja veronkannon alaan liittyvää lainsäädäntöä. Talousrikoksella tarkoitetaan laillisen liiketoiminnan yhteydessä tehtyä taloudellisen edun tavoitteluun tähtäävää rikosta.

Tullin tutkimissa tapauksissa päärikoksena on yleensä veropetos tai törkeä veropetos, lisäksi talousrikoksina tutkitaan muun muassa väärennys-, tulliselvitys-, ympäristö- ja kirjanpitorikoksia. Tullissa talousrikokseksi luetaan myös valmisteverollisten tuotteiden, kuten alkoholin ja savukkeiden, salakuljetus, jos se on verrattavissa liike- ja ammattitoimintaan, vaikka siinä ei käytettäisikään hyväksi liiketoimintarakenteita.

Tullin talousrikostorjunnan vaativuutta ovat lisänneet uudet ilmiöt, kuten sähköiseen kaupankäyntiin tai sisäkaupan liikenteeseen liittyvä talousrikollisuus. Internetiä hyödynnetään yhä enemmän korkeasti verotettujen tuotteiden markkinointiin ja kauppaamiseen kuluttajille, ja samalla kierretään tällaisten tuotteiden verosäännöksiä.

Veropetokset

Tullin tutkimien veropetosten määrä on kasvanut usean vuoden ajan.Vuonna 2019 määrä oli edellisvuotta korkeampi, 1 362 kappaletta. Törkeitä veropetoksia oli myös viime vuosia enemmän, 149 kappaletta, ja ne liittyivät edelleen pääasiassa korkeasti verotettaviin tuotteisiin, kuten nuuskaan ja savukkeisiin, sekä arvonlisäveroon. Arvonlisäveropetoksia paljastuu etenkin Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla. Ne liittyvät usein katteettomien veronpalautusten nostoon tähtäävään tavaroiden välivarastointiin ja myyntiketjutukseen sekä tavaran ja tullauspapereiden kierrättämiseen.

Nuuska

Ammattimaistunut nuuskan salakuljetus ja laiton kauppa on viime aikoina työllistänyt Tullin rikostutkintaa todella paljon. Nuuskatapausten ja -takavarikoiden määrä pysyi suurena myös vuonna 2019; Tulli takavarikoi nuuskaa yhteensä 4 940 kiloa. Nuuskaa tuodaan Suomeen yhä moninaisempia tekotapoja käyttäen pääosin Ruotsista, mutta myös Baltian maiden kautta. Nuuska on etenkin nuorten suosiossa: Syöpäjärjestöjen mukaan 18-vuotiaista pojista nuuskaa käyttää jo lähes joka neljäs. Nuuskaa kaupataan myös alaikäisille, ja tarjontaa on havaittu jo peruskouluissa.

Nuuskan myynti ja salakuljetus on ammattimaistunut Suomessa.

Savukkeet

Savukkeiden laiton tuonti Suomeen ja Suomen kautta Euroopan markkinoille on jatkunut järjestelmällisenä. Savukkeita tavataan pääosin itärajan toimipisteissä Venäjältä saapuvista kuorma-, paketti- ja henkilöautoista tavaratilaan tai auton rakenteisiin kätkettyinä. Vuonna 2019 Tullin rikosasioissa haltuun ottamien savukkeiden määrä oli 2,7 miljoonaa, mikä vastaa viime vuosien keskiarvoa. Savukkeet ovat useimmiten Venäjältä tai Valko-Venäjältä peräisin olevia aitoja savukkeita. Salakuljetus on pääosin rikollisorganisaatioiden harjoittamaa toimintaa, mutta kolmannes savukkeista takavarikoidaan yksittäisiltä matkustajilta.

Alkoholi

Tullin alkoholitakavarikkojen määrä on viime vuosina laskenut. Takavarikoitu määrä oli vuonna 2019 edellisvuotta alhaisempi, 1 270 litraa. Veroharkintaan siirrettiin yhteensä 323 390 litraa alkoholia. Suurehkoja määriä edullista alkoholia tuodaan organisoidusti pääosin Baltian maista väitetysti omaan käyttöön, mutta myydään lähinnä netin kautta laittomasti edelleen. Viime vuonna Virossa ja Latviassa toteutetut alkoholiverojen alennukset voivat lisätä Suomeen suuntautuvaa matkustajatuontia ja tämän varjolla tapahtuvaa säännösten vastaista kaupallista tuontia.

Ympäristörikokset

Talousrikoksiksi laskettavien ympäristörikosten ja immateriaalirikosten määrät ovat pysyneet melko vähäisinä. Verkkokaupan jatkuva kasvu ja suorat lentoyhteydet Helsinki-Vantaan ja Kaukoidän välillä ovat lisänneet posti- ja lentorahdissa saapuvien tuoteväärennösten määrää. Tavaramerkkioikeutta loukkaavien tuotteiden kirjo sähköisessä kaupassa on laaja. Tulli pysäytti vuonna 2019 muun muassa väärennettyjä vaatteita, kenkiä, sähkökitaroita ja designvalaisimia. Elintarvikepetoksia tulee Suomessa viranomaisten tietoon vuositasolla vähän. Tullin elintarvikevalvonnassa on viime vuosina valvottu eniten hedelmä- ja vihannestuotteita.

Aseet

Asetakavarikot ovat kasvussa. Vuonna 2019 Tulli takavarikoi 232 asetta, joista valtaosa oli kaasuaseita. Kaasuaseita tuodaan Suomeen matkustajien mukana autoissa tai postitse. Tuliaseita ja niiden osia sekä räjähdysaineita tilataan EU:n sisältä darknetia ja pikarahti- ja postipalveluja hyödyntäen.