Tullilaboratoriossa tehtiin yli 20 000 tutkimusta

Tullilaboratorio suojaa tutkimuksillaan kuluttajaa ja ympäristöä sekä palvelee tullivalvontaa, tullaus- ja tarkastustoimintaa sekä esitutkintaa.

 

Vuonna 2019 tutkimme 10 668 näytettä ja teimme 1 026 tarkastusta. Näytteistä teimme yli 26 500 laboratoriotutkimusta. Enemmistö tutkimuksista liittyi rikosepäilyihin, elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden turvallisuuteen sekä polttoaineiden laatuun.

Riisissä kiellettyä torjunta-ainetta

Valvonnalla varmistamme kuluttajille turvalliset ja laadukkaat elintarvikkeet. Tutkimukset painottuivat hedelmien ja vihannesten turvallisuuteen sekä elintarvikekontaktimateriaalien määräystenmukaisuuteen.

Elintarviketutkimuksissa löysimme muun muassa kiellettyä riisissä esiintyvän kasvitaudin torjuntaan käytettävää ainetta, trisyklatsolia. Vierasainetutkimuksissa tutkimme akryyliamidia: tutkimusten perusteella tuotantoprosessit ovat kunnossa, korkeita pitoisuuksia löysimme vain yksittäisistä kahvinäytteistä.

Kasvintuhoojien Suomeen pääsyn estämiseksi tehtävässä kasvisten tarkastuksissa emme havainneet puutteita tai määräystenvastaisuutta. Kasvisten kaupan pitämisen ehtojen tarkastuksissa havaittiin puutteita kasvisten laadussa. Puutteelliset erät kunnostettiin tai hävitettiin Tullin valvonnassa.

Leluissa irtoavia osia, kosmetiikassa kiellettyjä aineita

Kulutustavaroiden valvonnassa painotimme lapsille ja lasten hoitoon tarkoitettujen tavaroiden turvallisuutta sekä kosmetiikan määräystenmukaisuutta. Tutkimuksissa pehmoleluista irtosi pieniä tukehtumisvaaraa aiheuttavia osia. Limaleluista totesimme irtoavan liikaa booria. Tuttiketjuista totesimme esimerkiksi kestävyydeltään vaatimusten vastaisia tuotteita.  

Asustetutkimuksissa havaitsimme lasten vaatteita, joiden kiristysnyörit eivät täyttäneet niille asetettuja vaatimuksia. Vauvojen ulkoiluvaatteista löysimme allergisoivaa formaldehydiä. Nahkaisista jalkineista ja työkäsineistä havaitsimme allergiaa aiheuttavia kromi(VI)yhdisteitä.

Kosmetiikasta tarkistetaan muun muassa kosmeettisen valmisteen ainesosaluettelo. Tutkimuksissa havaitsimme kiellettyjä aineita, epäselviä merkintöjä sekä virheitä tuotteiden ainesosaluetteloissa.

Polttoaineiden rikkipitoisuudet kunnossa

Ympäristön suojelemiseksi tehtävät polttoaineiden laadun tutkimukset vahvistivat, että kaikki Suomessa jakeluasemilla myytävät polttoaineet olivat rikittömiä. Polttoaineen käytön valvonnassa löysimme tapauksia, joissa kevyemmin verotettua polttoainetta, ”löpöä”, käytettiin laittomasti dieselmoottoreissa tie- ja veneliikenteessä.

Lisää aiheesta

Tullilaboratorion toiminta arvioitiin jälleen päteväksi (asiakastiedote 24.3.2020)

Tullilaboratorion verkkosivut