Yhteiskuntavastuuta syvennetään vastuullisuusraportilla

Tulli on kehittänyt rooliaan ja omaa ymmärrystään yhteiskuntavastuullisena toimijana. Osana tätä työtä julkaisemme ensimmäisen vastuullisuusraporttimme keväällä 2022.

Tullitarkastaja tarkastamassa maahan saapuvaa kuljetusta.
Tulli valvoo maahan saapuvien ajoneuvojen liikennekuntoisuutta ja siten vaikuttaa liikenneturvallisuuteen. Kuva: Aku Häyrynen / Tulli

Tullin vastuullisuusraportti kuvaa vuoden 2021 vastuullisia toimiamme suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan ja sidosryhmiin. Raportti pohjautuu YK:n globaaliin Agenda 2030 -ohjelmaan (kestavakehitys.fi), joka tavoittelee sitä, että ihminen, talous ja ympäristö olisivat tasapainoisessa suhteessa keskenään.

Koska Tullin tehtävät ovat monipuolisia, vaikutamme organisaationa positiivisesti useaankin Agenda 2030 -ohjelman tavoitteeseen: terveyteen ja hyvinvointiin, ympäristönsuojeluun, vastuulliseen kuluttamiseen, talouskasvuun, oikeudenmukaisuuteen ja hyvään hallintoon.

Helpotettuja tullauksia ja tasa-arvoisia sanavalintoja

Käytännön toimina tuomme vastuullisuusraportissa esiin esimerkiksi vuoden 2021 tehovalvonnat, jotka kohdistuivat muovijätteiden vientiin ja koronapandemian aikana Suomeen tuotuihin maskeihin.

Sujuvoitimme yritysten tulliasiointia vuonna 2021 ottamalla käyttöön tulli-ilmoittamista nopeuttavia tullaustapoja. Näitä olivat esimerkiksi helpotetut tulli-ilmoitukset alle 150 euron arvoisille tavaroille ja Ahvenanmaalle saapuville tilauslehdille.  

Vuonna 2021 Tulli teki liikenneturvallisuuden valvonnassa 56 100 tarkastusta, joista jatkotoimenpiteisiin johti 2 400 tapausta. Suomesta esimerkiksi palautettiin 374 ajoneuvoa jarru- ja ohjauslaitteiston vikojen tai muiden vakavien puutteiden vuoksi. Tulli myös pysäytti 244 väärennettyä työkoneiden laakeria. Laakerit hävitettiin, ja niistä syntynyt jäte kierrätettiin uusiomateriaalina.

Sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistimme painottamalla vahvemmin palkkatasa-arvoa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassamme. Aloimme myös luoda toimintamallia erityisryhmien positiiviselle erityiskohtelulle sekä rekrytointimenetelmiä, jotka lisäävät moninaisuutta.

Paransimme edelleen verkkopalveluidemme teknistä ja kielellistä saavutettavuutta. Käytännössä muokkasimme verkkotekstejämme sellaisiksi, että monimutkaiset tulliasiat olisi kenen tahansa helppo ymmärtää. Lisäksi muokkasimme sivujen rakenteita niin, että niitä on helpompi käyttää erilaisilla apuvälineillä, kuten ruudunlukijoilla. Vastuullisuustyö ulottui aina sanatasolle saakka: korvasimme eriarvoistavan sanan ”esimies” sanalla ”esihenkilö”.  

Lisäpontta vastuullisuusasiantuntijasta

Näihin ja muihin esimerkkeihin Tullin vastuullisuusteoista voit tutustua tarkemmin keväällä 2022, kun ensimmäinen vastuullisuusraporttimme julkaistaan verkkosivuillamme. Raportin tavoitteena on luoda rehellinen katsaus nykytilaamme. Kerromme myös negatiiviset vaikutukset eli hiilijalanjälkemme, joka koostuu etenkin toimitilojen, hankintojen ja toiminnan aiheuttamista päästöistä.

Vastuullisuustyömme vahvistuu vuonna 2022, kun Tulliin palkataan ensimmäinen vastuullisuusasiantuntija. Hänen tehtävänään on koordinoida työtämme ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen vastuun kehittämisessä sekä viedä Tullin uusi ympäristöohjelma käytäntöön.

Teksti: Katariina Jankkila, verkkotoimittaja

Lue lisää