Kokaiinitilanne

YK:n huumausaineraportin (UNODC, World Drug Report 2019) mukaan kokaiinin tuotantomäärät ovat maailmanlaajuisesti tuplaantuneet ajanjaksolla 2013–2017. Kasvua vuodesta 2016 vuoteen 2017 oli 25 prosenttia. Vuonna 2017 valmistettiin 100-prosenttista kokaiinia lähes 2 000 tonnia.

Kokaiinikätkö kontin kylmälaitteessa, jota tullitarkastaja on tarkastamassa.

Kuva: Kokaiinikätkö kontin kylmälaitteessa.

On arvioitu, että kokapensaan kasvatusalueiden koko vuonna 2017 oli 245 000 hehtaaria, joka on noin 15 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Pidemmällä aikavälillä katsottuna esimerkiksi Kolumbiassa alueet kasvoivat 252 prosentilla vuodesta 2013 vuoteen 2018.

Vuonna 2017 kokaiinia takavarikoitiin 1 275 tonnia. Valtaosa tästä, 78 prosenttia, takavarikoitiin Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Euroopan osuus oli noin 11 prosenttia.

Kokaiinin käyttäjiä arvioitiin vuonna 2017 olleen 18 miljoonaa. Kun tätä tietoa tarkastellaan rinnakkain kasvaneen kokaiinin tarjonnan kanssa, voidaan todeta, että kokaiinin käyttö lisääntynyt maailmanlaajuisesti.

Kokaiini Euroopassa

EU:n huumeseurantakeskuksen (EMCDDA) ja Europolin huumausainemarkkinoita käsittelevän raportin (EU Drug Markets Report 2019) mukaan kokaiinikauppa on kannabiskaupan jälkeen toiseksi suurinta huumausainekauppaa EU:ssa. On arvioitu, että sen arvo vuonna 2017 oli 9,1 miljardia euroa. Arviolta neljä miljoonaa henkilöä käytti vuonna 2017 kokaiinia EU:ssa. Pääosa käyttäjistä on Länsi- tai Etelä-Euroopasta, mutta kokaiinin käyttö yleistyy muuallakin Euroopassa. On olemassa merkkejä siitä, että kokaiinimarkkinat ovat kasvussa Pohjois- ja Itä-Euroopassa.

Kokaiinin takavarikot EU:ssa ovat ennätyslukemissa ja kokaiinia on aiempaa paremmin saatavilla. Vuonna 2017 kokaiinia takavarikoitiin EU:ssa 140 tonnia kaikkiaan 104 000:ssa eri takavarikossa. Kokaiini on tukkumyynnissä ollut erittäin puhdasta, usein jopa yli 85-prosenttista.

Perinteisesti italialaiset ja kolumbialaiset rikollisryhmät ovat tehneet paljon yhteistyötä kokaiinikaupassa, mutta nyt muut ryhmittymät ovat nostaneet profiiliaan, muun muassa albaniaa puhuvat rikollisryhmät. Useat eurooppalaiset järjestäytyneet rikollisryhmät toimivat myös latinalaisessa Amerikassa. Tämä mahdollistaa koko toimitusketjun hallinnan sekä suurien kokaiinierien hankinnan läheltä tuotantoalueita alempaan hintaan.

Kokaiinimarkkinoihin liittyvä lahjonta ja väkivallan käyttö ovat kasvava ongelma EU:ssa. Aiemmin ongelma oli suurempi Euroopan ulkopuolella, mutta koveneva kilpailu järjestäytyneiden rikollisryhmien välillä on lisännyt väkivaltaa ja lahjontaa erityisesti Euroopan isoimmissa satamissa.

Kokaiini saapuu Eurooppaan pääosin merikonteissa. Konteista takavarikoidun kokaiinin määrä on kasvanut. Kokaiini tulee Eurooppaan yleensä Hollannin, Belgian tai Espanjan kautta. Näistä maista kokaiini kuljetetaan edelleen joko rekoilla tai henkilöautoilla riippuen kuljetettavan erän koosta. Pienempiä eriä toimitetaan yhä enemmän eteenpäin myös posti- ja pikakuriirilähetyksinä. Tähän toimintaan liittyy hyvin usein darknetin käyttö.

Kokaiinia levittävät Euroopassa kansalliset järjestäytyneen rikollisuuden ryhmät, muun muassa albaniaa puhuvat sekä marokkolaiset ja länsiafrikkalaiset ryhmät. Myös moottoripyöräjengeillä on vahva roolinsa kokaiinikaupassa. Digitaaliteknologian, esimerkiksi darknetin, sosiaalisen median ja mobiiliapplikaatioiden, käyttö on voimakkaasti lisännyt kokaiinin jälleenmyyntiä.

Kokaiinin valmistuksesta Euroopassa on joitakin merkkejä, erityisesti loppuvaiheen tuotantoprosessiin liittyen.

Kokaiini Suomessa

Kokaiinin takavarikkomäärät ja käyttö ovat olleet korkealla tasolla jo vuodesta 2016 lähtien. Aineiden määrät Tullin tekemissä yksittäisissä takavarikoissa ovat viime vuosina kasvaneet huomattavasti ja ovat nykyisin useimmiten kiloja kuin grammoja. Vuonna 2019 Tullin tutkimissa jutuissa takavarikoitiin kokaiinia ennätyksellinen määrä, yli 30 kiloa.

Kokaiinin tuotannon lisääntyminen Etelä-Amerikassa ja suurempien erien salakuljetus Eurooppaan on alkanut näkyä myös Suomessa. Vuoden 2019 aikana paljastuneet kokaiinin salakuljetustapaukset ovat selkeästi osoittaneet, että kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus on ottanut vahvempaa roolia kokaiinin salakuljetuksessa Suomeen. Erityisesti albaniaa puhuvien rikollisryhmien rooli on voimakkaasti kasvanut, eikä pelkästään kokaiinin salakuljetuksessa. Kokaiinia salakuljetetaan Suomeen lentomatkustajien mukana joko vaatteisiin kätkettynä tai kehon sisäisesti sekä postitse.

Kokaiinia ei salakuljetettaisi Suomeen, ellei sille olisi täällä kysyntää.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) suorittamien jätevesianalyysien perusteella kokaiinin käyttö on kasvanut pääkaupunkiseudulla voimakkaasti vuodesta 2016 lähtien. Kun kokaiinia käytettiin keskimäärin 25 mg päivässä tuhatta asukasta kohden vuonna 2015, vuonna 2019 sen käyttö oli korkeimmillaan lähes 150 mg päivässä tuhatta asukasta kohden. THL:n mukaan kokaiinia kokeilleiden osuus on kasvanut ikähaarukassa 25–44 vuotta selkeästi. Vuonna 2006 kokaiinia kokeilleita oli tässä ikäluokassa kaksi prosenttia, kun vuonna 2018 heidän osuutensa oli viidestä kuuteen prosenttia.

Rip-off salakuljetusmuotona

Tulli paljasti syyskuussa Suomessa lajissaan ensimmäisen salakuljetustapahtuman, jossa käytettiin niin sanottua rip-off-menetelmää. Vuosaaren satamassa takavarikoitiin tuolloin alun perin Etelä-Amerikasta lähteneen kontin kylmälaitteen sisältä kaikkiaan noin 12 kiloa kokaiinia.

Rip-off-salakuljetukselle on tyypillistä se, että kielletty aine tai tavara kätketään laillisen lastin joukkoon tai laillista lastia kuljettavan yksikön rakenteisiin. Laillista tavaraliikennettä harjoittavat yritykset ovat usein täysin tietämättömiä siitä, että heidän kuljettamassaan yksikössä on jotain laitonta. Salakuljetettavat tavarat pyritään poistamaan kuljetusyksiköstä ennen kuin lasti päätyy varsinaiseen määränpäähänsä.

Tulli pääsi salakuljetustapahtuman jäljille, koska kaksi miestä oli aiemmin yrittänyt murtautua konttiin. Sataman työntekijä oli havainnut kaksi heijasteliiveihin pukeutunutta miestä Vuosaaren konttikentällä ja luullut näitä korjausmiehiksi, joita satamassa aika ajoin vierailee. Kun työntekijä yritti jututtaa miehiä, he peittivät kasvonsa ja poistuivat paikalta. Työntekijä ilmoitti tapahtumasta viranomaisille.

Tulli tarkasti kontin ja löysi kylmälaitteen sisältä yhteensä 12 pakkausta, jotka kaikki sisälsivät noin kilon kokaiinia. Kokaiini oli pitoisuudeltaan 82–86-prosenttista. Jatkettuna takavarikoidusta kokaiinierästä olisi saanut noin 60 000 käyttöannosta, ja sen katukauppa-arvo olisi ollut noin 2,9 miljoonaa euroa. Asian esitutkinta on kesken.