Uudistettu oppisopimuskoulutus palvelee opiskelijaa ja työnantajaa

Tullin perustehtäviin, eli tulliselvitykseen ja tullivalvontaan, on jo pitkään koulutettu uudet osaajat oppisopimuskoulutuksella. Uudistimme oppisopimuskoulutuksen mallia vuonna 2021 vastataksemme paremmin tarpeeseen saada Tulliin uusia työntekijöitä, sillä tulevina vuosina Tullista poistuu eläköitymisen vuoksi paljon ammattitaitoa. 

Pöydällä on avoin kannettava tietokone, kertakäyttöiset vesi- ja kahvimukit sekä kännykkä. Taustalla näkyy sumeina ihmishahmoja.
Oppisopimuskoulutuksen teoriaopintoja opiskellaan itsenäisesti työn ohessa ja lähijaksoilla muiden kurssilaisten kanssa. Kuva: Aku Häyrynen / Tulli

Oppisopimuskoulutuksen uudistamisen suunnittelu alkoi syksyllä 2019. Uudistuksessa huomioitiin eri osastoilta tulleet toiveet perustehtävien rekrytointiprosessin keventämisestä sekä uusien työntekijöiden kouluttamisesta ennen työn aloittamista. 

Uudistetussa mallissa opiskelijat palkataan määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka aikana he suorittavat oppisopimuskoulutuksella tullialan ammattitutkinnon. Jatkossa perustehtäviin rekrytoidaan uusia työntekijöitä keskitetysti kahdesti vuodessa. Näin on mahdollista rekrytoida useampia henkilöitä kerralla, vaikka tehtävät sijoittuisivatkin eri puolille Suomea.

Opiskelijan näkökulmasta uudistus tekee opiskelusta yhteisöllisempää, sillä kaikki samaan aikaan koulutuksessa aloittavat käyvät yhteiset perehdytykset ja teoriaopinnot. Uudistus myös nopeuttaa työn pariin pääsemistä, sillä käytännön työn edellyttämät koulutukset käydään opiskelun alkuvaiheessa.

Innostunut ja motivoitunut ilmapiiri

Ensimmäinen uuden oppisopimusmallin mukaan valittu 32 henkilön ryhmä aloitti opiskelun syyskuussa 2021. Teoriaopinnot alkoivat molemmissa osaamisaloissa kolmen kuukauden mittaisella orientaatiojaksolla, johon kuului myös työympäristöön ja työhön tutustuminen. 

- Ryhmän opiskelijat ovat olleet erittäin innostuneita ja motivoituneita oppimaan uuden ammatin. Palautteet orientaatiojaksosta olivat pääosin myönteisiä, ja saimme myös hyviä kehittämisehdotuksia, jotka huomioimme tulevien ryhmien jaksoilla, koulutussuunnittelija Päivi Kelhä kuvailee. 

Orientaatiojakson jälkeen koulutus jatkui joulukuun ajan työharjoittelulla, ja ensimmäinen varsinainen kurssi alkoi tammikuussa 2022. Suuri osa koulutuksesta on käytännön työn tekemistä omalla työpaikalla, jossa opiskelijan tukena ovat tehtävään nimetty työpaikkaohjaaja ja perehdyttäjät. Kurssien lopuksi opiskelija antaa työtehtävissä osaamisestaan näytöt, jotka ammattitaidon arvioija arvioi. Kokonaisuudessaan tutkinnon suorittaminen kestää noin 2–3 vuotta.

Miten oppisopimuskoulutukseen sitten pääsee? Koulutukseen haetaan hakemalla avointa Tullin työtehtävää, joka on ilmoitettu oppisopimuspaikaksi. Työpaikkailmoituksessa kerrotaan tarkemmin haettavasta tehtävästä sekä valinnan edellytykset, kuten kielitaitovaatimus. Jos hakuehdot eivät täyty, muutoin hyvää hakijaa ei voida valita koulutukseen, joten hakijan kannattaa perehtyä hakuun hyvin.

- Opiskelijoiden mukaan koulutuksen parhaita puolia ovat ammatin oppiminen työtä tekemällä ja se, että koulutuksen ajalta maksetaan palkkaa, Kelhä kertoo. 

Teksti: 

Iina Koukku, brändiviestintäsuunnittelija
Terttu Lehti, koulutusjohtaja
Päivi Kelhä, koulutussuunnittelija
Susanna Teppola, rekrytointiasiantuntija

Lue lisää