Digitaalisia asiointipalveluja asiakkaille

Kehitämme jatkuvasti ICT-palvelujamme, jotta Suomen tavarakauppa sekä verkkoasiointi toimisivat sujuvasti. Tullin digiohjelma on tuottanut kymmeniä uusia asiointipalvelua asiakkaille ja henkilöstölle. Tänä vuonna käyttöönotettujen palvelujen määrä tuplaantui edelliseen vuoteen verrattuna.

Tavoitteemme on kehittää palveluja, jotka ovat helppokäyttöisiä, nopeita ja edullisia. Uusia asiakkaitamme hyödyttäviä palveluja ovat muun muassa Fintaric-tullinimike-, tullivarastoinnin nettiasiointi- ja sanomaliikennepalvelut sekä lupien ja tietojen hakemiseen liittyvät palvelut.

Fintaric-tullinimikepalvelussa tavaran nimiketiedot voidaan siirtää koneluettavassa muodossa yrityksen omiin järjestelmiin tai asiakas voi käyttää palvelua suoraan verkkosivuilta. Tullivarastointi-ilmoituspalvelu puolestaan mahdollistaa ilmoituksen teon verkossa. Palvelujen digitalisaatio on lähes sataprosenttista.

Asiointipalveluiden tueksi

Olemme kehittäneet asiointipalveluiden mahdollistamiseksi kymmeniä taustapalveluja, kuten koosteisia palveluja integraatioiden hallintaan ja koodistopalveluja. Samalla olemme vahvistaneet suorituskyvyn mittausvalmiutta ja varmistaneet teknistä elinkaarta uudistamalla sovellusten tietokantoja ja ajoympäristöjä.

Tuotantokäyttöön siirtyvien palvelujen määrän kasvu on edellyttänyt aiempaa enemmän testausta, testausympäristöjä ja koordinointia. Lisäksi olemme parantaneet käytössä olevia järjestelmiä ja palveluja.

Vahva uudistustyö jatkuu

Tullin digiohjelma 2015‒2020 toteuttaa osaltaan Tullin strategiaa. Ohjelmaan on valittu laajavaikutteisimmat ja tärkeimmät kehittämishankkeet, joilla tuetaan tulliselvitysjärjestelmien uudistamista. Kehittäminen jatkuu seuraavalla strategiakaudella.