Mitä teemme?

Edistämme tavarakaupan sujuvuutta ja varmistamme sen oikeellisuuden, tarjoamme asiakaslähtöisiä palveluita sekä suojaamme yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia. Olemme valtiovarainministeriön tulosohjaama virasto, mutta teemme työtä 11 ministeriön nimiin. Tullin tehtäväkenttä onkin hyvin laaja.