Kansainvälisyys on koko tullitoiminnan ydin

Tullin kansainvälisen yhteistyön merkitys kiteytyy Suomessa asuville tavaraliikenteen turvaamiseen. Me hallinnoimme ja turvaamme kaikkea sitä tavaraa, mitä maan rajojen yli liikkuu.

Ilmakuva satamasta merelle päin. Kuvassa rakennuksia, teitä, kontteja.
Vuosaaren satama on yksi Suomen kansainvälisen tavaraliikenteen solmukohtia. Kuva: Aku Häyrynen / Tulli.

– Tullin koko työ perustuu kansainvälisyyteen, ja ulkomaanliikenne kokonaisuudessaan on Tullin työaluetta. Vaikutamme useissa kansainvälisissä organisaatioissa ja teemme yhteistyötä monella tasolla. Kaiken muotoinen kansainvälisyys liittyykin luontevasti Tullin normaaliin työhön, tiivistää valvontapäällikkö Esko Hirvonen.

Kansainvälisen toiminnan monet tasot

Tullin kansainvälisyyden ytimessä ovat Euroopan unioni ja komissio. EU:n tulliliiton toiminta on hyvin keskitettyä. Tulliarkea koskevasta lainsäädännöstä suurin osa onkin EU:n yhteistä, ja sitä pannaan kansallisesti täytäntöön.

– EU:ssa pyrimme toimimaan yhtenä yhtenäisenä tullina, ja komissio on meille tärkeä työkumppani. Työtä tehdään erilaisissa työryhmissä, joista tärkeimmät ovat EU:n kaksi neuvostotason työryhmää. Lisäksi on liuta teknisen työn työryhmiä, joissa tulliasioista päätetään, kertoo Hirvonen.

Maailman tullijärjestö WCO:ssa luodaan kontaktit globaalisti, ja sitä kautta saa yhteyden tarvittaessa minne päin maailmaa tahansa. Tämän lisäksi Tullilla on jatkuvaa yhteistyötä sekä Pohjoismaiden että Itämeren maiden kanssa. Tullin rikostorjunnan näkökulmasta myös kansalliselta tasolta organisoitu, kahdenvälinen kansainvälinen yhteistyö on hyvin keskeistä.

Lisäksi Tulli lähettää yhdyshenkilöitä paikan päälle eri maihin ja kansainvälisiin organisaatioihin. Myös Pohjoismaiden tullien ja poliisien yhteinen yhdyshenkilöverkosto auttaa toimimaan paikallisesti eri puolilla. Yhdyshenkilöiden merkitystä tullitoiminnalle voikin verrata ulkomaankirjeenvaihtajien merkitykseen mediamaailmalle.

Korona-aika kirkasti kansainvälisen yhteistyön merkityksen

Kansainvälisen toiminnan merkitys on kirkastunut korona-aikana. Kun koko kansainvälinen toiminta oli suljettuna ja yhteyttä pidettiin pääasiassa videon välityksellä, tuli hyvin konkreettisesti ilmi, miten tärkeää interaktiivisuus on kansainvälisillä pelikentillä. Tiedonvaihto sen sijaan sujui myös korona-aikana normaaliin malliin.

– Kansainvälisen yhteistyön merkitys ei ainakaan vähene tulevaisuudessa, pikemminkin lisääntyy. Jatkossa pystymme esimerkiksi EU:ssa suoraan antamaan oikeusapumääräyksen toiseen maahan. Nyt nämä tarpeet kulkevat vielä pyyntöinä ja niihin tarvitaan aina kansallisen viranomaisen päätös. Sama kehityskulku näkyy muissakin asioissa ja näen, että kansainvälinen yhteistyö tulee sekä nopeutumaan että syvenemään entisestään tulevaisuudessa, Hirvonen painottaa.

– Jo meidän toimintaperiaatteemme ydin on hyvin kansainvälinen: olemme sidottuja rajojen yli tapahtuvaan liikenteeseen, joten emme edes voisi olla pelkästään kansallinen toimija. Tätä työtä ei pystyisi tekemään ilman kansainvälistä yhteistyötä – se on meidän arkipäivää.

Teksti: Reetta Salonen, viestintäpäällikkö

Lue lisää