Marihuanatilantenne

EU:n huumeseurantakeskuksen (EMCDDA) mukaan kannabismarkkinoiden arvo EU:ssa on arviolta 11,6 miljardia euroa. Kannabismarkkinat ovat EU:n suurimmat huumemarkkinat ja siten mittava tulonlähde rikollisille. Kannabiksen (marihuana ja hasis) käyttäjiä on arvioitu olevan EU:ssa 25 miljoonaa.

Marihuanaa tuotetaan sekä EU:ssa että EU:n ulkopuolella. EU:n ulkopuolisista maista Albania on jo useiden vuosien ajan ollut merkittävin marihuanan tuottaja Euroopan markkinoille. Muissakin Länsi-Balkanin maissa kannabiksen tuotanto on kasvanut. Euroopan huumemarkkinoille marihuanaa tulee myös Länsi-Afrikan ja Kaakkois-Aasian tuotantoalueilta.

Perinteisesti Hollanti on ollut merkittävä marihuanan lähde Euroopassa. Hollannissa on vuosittain tavattu yli 5 000 erikokoista kasvattamoa, suurin osa näistä sisätiloista. Vuosina 2016–2017 takavarikoitujen kasvien määrä kuitenkin väheni. Toisaalta on havaittu, että kannabiksen kasvatus on merkittävästi kasvanut Espanjassa. On myös merkkejä siitä, että hollantilaiset ja espanjalaiset rikollisryhmät tekevät yhteistyötä. Tämä voi olla yksi syy siihen, että Suomeenkin tulleet marihuanaerät ovat viime aikoina olleet usein peräisin Espanjasta.

Kannabiksen tuotannon määrää Euroopassa on vaikea arvioida. Hollannissa tuotannon on arvioitu olleen vuonna 2017 noin 520 tonnia.

Marihuana Suomessa

Tulli takavarikoi vuonna 2019 yhteensä 255 kiloa marihuanaa. Takavarikoidun marihuanan katukauppa-arvo on noin 5,1 miljoonaa euroa, ja siitä olisi saatu jopa 630 000 käyttöannosta.

Lisäksi Tullin tutkintayksiköt selvittivät, että useissa eri rikoskokonaisuuksissa oli maahantuotu satoja kiloja marihuanaa, jotka olivat jo päätyneet levitykseen Suomessa.

Marihuanaa tuodaan Suomeen sekä kaupallisen tavaraliikenteen mukana, pikarahtilähetyksinä että matkustajaliikenteessä.

Kuriireina toimivat useita eri kansallisuuksia edustavat henkilöt. Monissa tapauksissa marihuanan lähtömaana on Espanja, josta käsin rikollisorganisaatiot johtavat salakuljetustoimintaa Suomeen ja muualle Eurooppaan. Hyvälaatuinen marihuana joko kasvatetaan Espanjassa tai tuodaan sinne Afrikasta taikka muualta Euroopasta.

Suomeen suuntautuvan marihuanan salakuljetuksen taustalla toimii yleensä ulkomaalaisia henkilöitä. Uusimpia tulokkaita ovat vuoden 2019 syksyn aikana paljastuneet lukuisat albanialaistaustaiset salakuljettajat ja tukkuportaan levittäjät. Toinen merkittävä ryhmä marihuanan salakuljetuksessa ja levityksessä on länsiafrikkalaiset, joista varsinkin gambialaiset ovat aktiivisesti organisoineet marihuanan salakuljetusta.

Marihuanan salakuljetukseen ja levittämiseen liittyy merkittävästi käteinen raha. Tulli onkin takavarikoinut vuoden 2019 aikana satoja tuhansia euroja käteistä rahaa, jonka epäillään olevan peräisin Suomeen salakuljetetusta ja täällä myydystä marihuanasta. Käteisrahan takavarikointien yhteydessä on otettu kiinni useita niin sanottuja rahakuriireja, joita epäillään törkeästä rahanpesusta.

Voidaan todeta, että vaikka marihuanan kotikasvatus ilmiönä on ollut esillä usean vuoden ajan, ei perinteinen salakuljetettu marihuana ole menettämässä jalansijaansa Suomen markkinoilla.