Tullivalvonnan vuosi 2019

Törkeiden huumausainerikosten ja paljastettujen veropetosten määrä nousi vuonna 2019. Tulli paljasti yli 7 800 tullirikosta ja takavarikoi yli 1 700 kiloa huumeita. Vuonna 2019 Tullin rikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus oli noin 66 miljoonaa euroa ja talousrikostorjunnan vaikuttavuus noin 33 miljoonaa euroa. 

Johdon katsaus: Pidä huolta Tullistasi

Tulli on ainoa viranomainen, joka hoitaa niin sanotusti oman tehtäväalueensa prosessin itse alusta loppuun. Tulli luvittaa ulkomaankauppaa ja huolehtii tavaroiden sujuvasta rajan ylityksestä, valvoo tavaravirtojen laillisuutta sekä viime kädessä myös tutkii rajat ylittävään tavaraliikenteeseen liittyvät rikokset.

Lue valvontaosaston johtajan katsaus vuoteen 2019.

Huumausainerikokset

Uusien psykoaktiivisten aineiden suosiosta ja huumausaineiden verkkokaupan kasvusta huolimatta perinteiset salakuljetustavat ja huumausaineet ovat säilyttäneet asemansa Suomen huumausainemarkkinoilla: kannabis ja amfetamiini ovat edelleen yleisiä ja kokaiinin käyttö lisääntyy.

Lue lisää huumerainerikoksista.

Talousrikokset

Tullin tutkimien veropetosten määrä on kasvanut usean vuoden ajan. Vuonna 2019 määrä oli edellisvuotta korkeampi ja törkeitä veropetoksia oli myös viime vuosia enemmän.

Lue tarkemmin talousrikoksista.

Rikostilastot

Tullirikosten tutkinnat koostuvat yhä useammin haastavista ja aikaa vievistä kansainvälisistä kokonaisuuksista, joissa on yhdistettävä perinteisen rikostutkinnan ja verkkorikostutkinnan menetelmiä. 

Tutustu rikostilastoihimme vuosilta 2015 - 2019.

Rikostilanne

Tullin tutkimien rikosten profiili on viime vuosina muuttunut vaativampaan suuntaan. Rikostutkinnat koostuvat yhä useammin haastavista ja aikaa vievistä kansainvälisistä kokonaisuuksista, joissa on yhdistettävä perinteisen rikostutkinnan ja verkkorikostutkinnan menetelmiä.

Lue tarkemmin rikostilanteesta.

Doping- ja lääkerikokset

Doping- ja lääkeaineita salakuljetetaan Suomeen sekä perinteisiä salakuljetusmenetelmiä että verkkokauppaa hyödyntäen. Tulli on viime vuosina paljastanut useita suuria laittomia doping- ja lääkeaineiden kauttakuljetuksia ja tullivarastointeja.

Lue lisää doping- ja lääkerikoksista.

Tuoteturvallisuus

Tullin elintarvikevalvonnan haaviin jäi viime kesänä lähetys Venäjältä tulossa olleita juomia, jotka eivät olleet lainkaan sitä, mitä niiden piti pakkausmerkintöjen mukaan olla.

Lue lisää tuoteturvallisuudesta.

Valvonnan vuosijulkaisu

Valvonnan vuosikatsauksia on julkaistu vuosina 2008‒2011 ja 2014‒2019. Kaikki julkaistut valvonnan vuosikertomukset löydät Julkaisut-sivulta pdf-tiedostoina.

Siiry tutustumaan aikaisempiin vuosijulkaisuihin.