Dopingaineita ja vääriä tullinimikkeitä

Marraskuussa 2016 Ahvenanmaan liikkuva ryhmä löysi tullitarkastuksessa ahvenanmaalaisesta varastosta dopingaineiksi ja lääkkeiksi epäiltyjä aineita. Lääkkeet ja dopingaineet oli lähetetty Yhdysvalloista, ja ne oli tarkoitus tullata vapaaseen liikkeeseen Ahvenanmaalla. Aineet takavarikoitiin ja lähetettiin Tullilaboratorioon tutkittavaksi.

Tullin esitutkinnassa ilmeni, että Jerseyn saarella kotipaikkaansa pitävä verkkokauppaa harjoittava yritys oli lähettänyt Yhdysvalloista peräisin olevat tuotteet ahvenanmaalaiselle yritykselle, joka myi niin sanottua fulfillment-palvelua. Palvelu tarkoitti sitä, että ahvenanmaalainen yritys tullasi päämiehensä lähettämät tuotteet, varastoi niitä omassa varastossaan ja otti vastaan päämiehensä lähettämiä myyntitiedostoja. Myyntitiedostojen lähettämistä varten jerseyläisellä päämiehellä oli pääsy ahvenanmaalaisen yrityksen palvelimelle.

Sen jälkeen kun jerseyläinen yritys oli myynyt tuotteita verkkokaupassa, ahvenanmaalainen yritys pakkasi tuotteet ja lähetti ne edelleen kuluttaja-asiakkaille EU-alueelle. Tuotteita päätyi myös manner-Suomeen. Jotta verkkokaupan toimitusketju pysyi katkeamattomana, ahvenanmaalainen yritys piti päämiehensä puolesta reaaliaikaista varastokirjanpitoa, jonka ansioista verkkokauppaa harjoittava päämies pystyi optimoimaan tavaravirran Ahvenanmaalle.

Esitutkinnan alkuvaiheessa tutkittiin kuutta erillistä T1-passitusta Yhdysvalloista Suomeen. Tutkinnan edetessä esitutkintaan otettiin mukaan yhteensä 39 eri tullausta, jotka sisälsivät useita eri lääkkeiksi luokiteltavien tuotteiden ja dopingaineiden lisäksi sellaisia tuotteita, joiden tuonti EU-alueelle oli kiellettyä tai rajoitettua, tai vaati luvan tai erillisen viranomaisilmoituksen. Lisäksi elintarvikkeiksi luokiteltavien ravintolisien tuotepakkauksissa oli käytetty kiellettyjä tai liian yleisiä terveysväittämiä. Kaikista tuotteista puuttui EU:ssa toiminnasta vastaavan yrityksen nimi ja yhteystiedot.

Tullilainsäädännön vastaisia ilmoituksia

Esitutkinnan aikana selvitettiin yhteensä yli 2 000 erilaista maahantuotua tuotetta, joista Fimea luokitteli lääkkeiksi 166. Esitutkinnan perusteella ahvenanmaalainen yritys käytti tulli-ilmoituksissa vääriä tai virheellisiä tuotteiden nimikkeitä. Lisäksi yritys tullasi välillisenä edustajana ulkomaisen päämiehensä Suomeen lähettämät tuotteet tullilainsäädännön vastaisesti merkitsemällä tulli-ilmoituksen ilmoittajaksi omat tietonsa ja jätti ilmoittamatta päämiehen tiedot.

Antamalla vääriä tullinimikkeitä yritys vältti maksamasta tullia ja valmisteveroa sekä osan maahantuonnin arvonlisäverosta. Näin vältyttiin myös eläinlääkinnällisiltä rajatarkastuksilta sekä lääkkeiden ja ravintolisien maahantuontiin liittyvältä valvonnalta.

Lisäksi lääkkeiden maahantuonti-, jakelu- ja jälleenmyyntiluvista sekä ravintolisäilmoituksista vastaavan päämiehen tiedot jäivät lainvastaisesti ilmoittamatta Tullille.

Lähes miljoona lääke- ja dopingainetablettia

Tapauksen esitutkinnan yhteydessä on selvinnyt, että Yhdysvalloista tuotiin Suomeen yhteensä noin 772 000 lääkkeeksi luokiteltua tablettia, joiden maahantuonti olisi edellyttänyt Fimean myöntämää lupaa. Lisäksi maahan tuotiin noin 200 000 dopingtablettia, joiden vaikuttavana aineena oli Tullilaboratorion lausuntojen mukaan DHEA-hormoni eli dehydroepiandrosteroni. Kuluttajille on päätynyt verkkokaupan kautta Suomeen ja muihin EU-maihin kaikkiaan yli 460 000 lääke- ja yli 90 000 dopingtablettia.

Rikoksella saatu rikoshyöty on ainakin 2,2 miljoonaa euroa. Rikoshyötyä syntyi paitsi kantamatta jääneistä tulleista ja veroista, myös laiminlyödyistä viranomaismaksuista, tuotteiden myynnistä ja palveluiden laskutuksesta.
Kun tapaus lähetettiin syyteharkintaan, rikosnimikkeinä olivat törkeä dopingrikos, törkeä veropetos, törkeä tulliselvitysrikos, lääkerikos, salakuljetus ja dopingrikos.