Tullin valvomissa kosmetiikkatuotteissa runsaasti puutteita

Vuonna 2020 Tullilaboratoriossa tehtiin kuluttajien ja ympäristön turvaamiseksi 27 000 laboratoriotutkimusta. Vuosittain tutkittaviin kulutustavaroihin kuuluu esimerkiksi kosmetiikkatuotteita. Niissä havaittiin paljon puutteita – reilusti yli puolet tutkituista kosmetiikkatuotteista ei täyttänyt niille asetettuja turvallisuusvaatimuksia.

Työtakkiin pukeutunut työntekijä analysoi näytteitä Tullilaboratoriossa, taustalla työvälineitä.
Laboratorioanalyytikko Riina Hallikainen analysoi näytteitä Tullilaboratoriossa. Kuva: Tulli.

Tullilaboratoriossa tutkitaan maahantuotavien elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden turvallisuutta, kasvisten laatua sekä Tullin rikostorjuntaan liittyviä näytteitä. Vuonna 2020 Tullilaboratoriossa tutkittiin yli 12 000 erilaista näytettä, joille tehtiin yhteensä noin 27 000 laboratoriotutkimusta.

Tyypillisiä Tullilaboratoriossa tutkittavia kulutustavaroita ovat lelut, lastenhoitotarvikkeet, tekstiilit, elintarvikekontaktimateriaalit sekä kosmetiikkatuotteet. Kosmetiikkatuotteita tutkitaan vuosittain noin 200, ja suurin osa niistä tuodaan EU:n ulkopuolelta kuten Kiinasta, Etelä-Koreasta, Intiasta tai Yhdysvalloista.

Puutteita pakkausmerkinnöissä ja ainesosaluetteloissa

Suomessa myytävien kosmetiikkatuotteiden on täytettävä EU:n kosmetiikka-asetuksen mukaiset vaatimukset. Tullilaboratorion tutkimuksissa selvitetään muun muassa ainesosaluettelon ja koostumuksen perusteella, sisältävätkö tuotteet kiellettyjä yhdisteitä tai ylittävätkö yhdisteiden pitoisuudet sallitut raja-arvot. Lisäksi tarkistetaan, että pakkauksissa on vaaditut merkinnät ja varoitukset.

Vuonna 2020 tutkituista kosmetiikkatuotteista noin 57 prosenttia todettiin määräystenvastaisiksi. Lisäksi noin 10 prosentissa havaittiin vähäisempiä puutteita pakkausmerkinnöissä tai virheitä ainesosaluettelossa. Puutteita oli enemmän kuin edellisvuonna, jolloin tutkituista tuotteista määräystenvastaisia oli hieman alle puolet. Vuonna 2020 yleisin syy oli ristiriita ainesosaluettelon ja koostumuksen välillä. Tuotteessa saattoi olla jopa kaksi ainesosaluetteloa, joista kumpikaan ei vastannut tuotteen todellista koostumusta. 

Lisäksi joukossa oli tuotteita, joiden ainesosaluettelosta puuttui tieto sen sisältämistä allergisoivista hajusteista. Joistain tuotteista löytyi myös kiellettyjä yhdisteitä tai liian suuria pitoisuuksia  säilöntäaineita. Esimerkiksi hampaidenvalkaisuaineiden turvallisuusmerkinnöissä oli puutteita, ja niistä löydettiin sallitut rajat ylittäviä pitoisuuksia vetyperoksidia tai natriumfluoridia.

Myös lasten lelukosmetiikassa määräystenvastaisia tuotteita

Lelukosmetiikan kuten lasten meikkisettien tulee täyttää sekä kosmetiikkaa että leluja koskevat vaatimukset. Lapsille suunnattujen tuotteiden turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota, sillä lapset ovat haavoittuva käyttäjäryhmä, jolle määräystenvastaiset tuotteet voivat aiheuttaa vakavia vaaratilanteita.

Vuonna 2020 Tullilaboratoriossa tutkittiin 11 lelukosmetiikkatuotetta, joista yli puolet ei täyttänyt niille asetettuja vaatimuksia. Tuotteissa huomattiin samoja ongelmia kuin kosmetiikkatuotteissa – useiden tuotteiden koostumus ei vastannut ainesosaluetteloa ja merkinnät allergisoivista hajusteista olivat puutteellisia. Lelukosmetiikkatuotteissa todettiin myös mekaanisia virheitä.

Esimerkiksi erään tuotteen lelupakkaus oli pienikokoinen, sylinterinmuotoinen ja pyöreäpäinen, joten se olisi voinut vakavimmillaan aiheuttaa lapsen leikeissä tukehtumisvaaran. Kemiallisissa tutkimuksissa yhdestä tuotteesta puolestaan löydettiin kolmea kiellettyä ftalaattia. Ftalaatteja käytetään esimerkiksi PVC-muovin pehmittiminä, ja osan niistä on todettu olevan lisääntymiselle vaarallisia aineita. 

Teksti: Kaisa Koistinen, tullikemisti


Lisää aiheesta:

Yli 6 600 paljastettua tullirikosta – verkkorikosten rooli kasvussa