Uusi teknologia rikollisuudessa

Rikolliset hyödyntävät laittomassa toiminnassaan monia uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Viime vuosina erityisesti anonymiteetin tarjoavat ja alkuperän häivyttävät toimintatavat, välineet, verkkoalustat ja sovellukset ovat yleistyneet voimakkaasti.

Tietoverkoissa toiminta on nopeaa, helppoa ja kansainvälistä, ja siksi niistä on muodostunut olennainen osa rikollisuuden toimintaympäristöä. Moni tullirikollisuuden ala, kuten esimerkiksi laittomien tuotteiden salakuljetus ja kauppa, keskittyy nykyään salatun Tor-verkon, anonyymien pikaviestinten ja virtuaalivaluuttojen ympärille.

Yleisin rikollisten käyttämä virtuaalivaluutta on bitcoin. Se toimii maksuvälineenä esimerkiksi darknetissa käytävässä huumausaineiden, aseiden, lapsipornografian, hakkeroidun datan ja palvelujen laittomassa kaupassa. Bitcoin on avoimeen lähdekoodiin ja hajautettuun lohkoketjuteknologiaan perustuva virtuaalivaluutta, jolla rikolliset voivat anonyymisti hoitaa maksuliikennettään tietoverkkojen yli.

Suomen rikostutkinnassa tavataan virtuaalivaluuttoja yhä useammin; niitä käytetään huumausainerikosten lisäksi esimerkiksi rahanpesussa, petoksissa, kiristyksissä ja pyramidihuijauksissa. Myös uusia virtuaalivaluuttoja luodaan jatkuvasti. Vaikka viimeaikaiset yritysryhmittymien hallinnoimat virtuaalivaluutat eivät tarjoa aidon hajautetun kryptovaluutan mahdollistamaa anonymiteettiä, ne voivat yleistyä esimerkiksi rahanpesun välineinä.

Salattujen pikaviestinten ja niiden uusien ominaisuuksien määrä kasvaa koko ajan, ja ne ovat vahvan yksityisyyden suojan ja hyvän tietoturvan vuoksi erittäin suosittuja rikollisten keskuudessa. Rikostorjunnalle aiheuttaa haasteita muun muassa se, että moni etenkin huumausainekaupassa käytössä olevista pikaviestisovelluksista on ilmoittanut pyrkimyksistä ottaa käyttöön oma sähköinen maksutapa sovelluksen sisällä.

Sosiaalista mediaa hyödynnetään muun muassa rikosten tekijöiden värväämisessä ja korkeasti verotettujen tuotteiden laittomassa kaupankäynnissä. Verkkomarkkinoinnilla pystytään tavoittamaan muun tarjonnan ulkopuolelle jääviä alueita ja henkilöitä.

Lisäksi sosiaalisen median välityksellä saadaan yhteys alaikäisiin, joille sosiaalisen median myyntisivustot ja ryhmät tarjoavat helpon tavan osallistua esimerkiksi nuuskan välitystoimintaan.

Tullilla on käytössään tehokkaat valvonta- ja tutkintamenetelmät sekä modernit tekniset laitteet

ja tietojärjestelmät. Kansainvälisen viranomaisyhteistyön avulla Tulli on onnistunut ottamaan haltuun ja kaatamaan useita merkittäviä darknet-markkinapaikkoja ja jäljittämään virtuaalivaluuttasiirtojen alkuperää. Tullin rikostorjunnassa seurataan tarkasti

tietoverkossa käytettävien laitteiden, sovellusten, alustojen ja maksutapojen kehitystä ja reagoidaan uusiin vaatimuksiin kouluttamalla rikostutkijoita sekä kehittämällä tutkimusmenetelmiä ja -laitteita.

Yhdistämällä verkkorikostutkinnan ja perinteisen rikostorjunnan menetelmiä Tulli on viime vuosina kyennyt vastaamaan rikollisten toimintatapojen kehitykseen ja selvittämään isoja tietoverkkorikoksia.