Tullin vuosi 2020


Yhdessä askeleen edellä

Pääjohtaja istuu pöydän ääressä.

Vuosi 2020 ravisteli totuttua ja vaati kykyä sovittautua muuttuviin tilanteisiin. Ulkomaankaupan sujuvuuden varmistaminen ja kansalaisten turvaaminen ovat olleet avainasemassa myös tänä poikkeuksellisena vuonna. Me Tullissa teemme yhteistä työtä koko Suomen hyväksi osana Euroopan tulliliittoa.

Koronavuotta väritti myös valmistautuminen Ison-Britannian EU-eroon. Tullin toiminnassa brexitin vaikutukset näkyivät merkittävällä tavalla paitsi tullausmäärissä, myös esimerkiksi asiakasneuvonnassa, tietojärjestelmissä ja tullivalvonnassa. Tullimuodollisuuksissa opastaminen sekä kaupallisen liikenteen sujuvuuden varmistaminen onnistuivat erinomaisesti asiaan sitoutuneen henkilöstömme ansiosta. 

Jatkoimme vuonna 2020 aktiivisesti uusien osaajien rekrytointeja, joilla vastasimme niin brexitin tuomaan tullausmäärän kasvuun kuin tulevaisuuden muutoksiin. Tulli koetaankin laajasti mielenkiintoiseksi työnantajaksi, ja meillä viihdytään.   

Marraskuussa saimme valmiiksi uuden strategiamme ja siihen kuuluvan toimenpidesuunnitelman lähivuosille. Strategian taustalla oli perusteellinen, laajasti kaikkia tullilaisia osallistava valmistelutyö. Valmis strategia on vahvan yhteistyön tulos. 

Uusi visiomme ”Enemmän kuin Tulli – yhdessä askeleen edellä” painottaa yhteistyön merkitystä ja aktiivista osallistumistamme yhteisten asioiden kehittämiseen. Uskon, että tulevaisuudessa Tullin monialaisuus ja vaikuttava työ yhteiseksi hyväksi tulee näkyväksi entistä laajemmin yhteiskunnassa. 

Ylpeänä voin todeta, että poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta vastasimme tehtävistämme samalla ammattitaidolla ja sitoutumisella kuin aina. Tervetuloa tutustumaan Tullin vuoteen 2020. 

Hannu Mäkinen, Tullin pääjohtaja 

 

Keitä olemme?

Tullissa työskentelee noin 1 900 osaajaa. Strategia ja arvomme ohjaavat työtämme ja jokapäiväisiä valintojamme. Tullissa kannustetaan jatkuvaan oppimiseen työssä kehittymisen ja koulutuksien kautta.

Mitä teemme?

Edistämme tavarakaupan sujuvuutta ja varmistamme sen oikeellisuuden, tarjoamme asiakaslähtöisiä palveluita sekä suojaamme yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia. Olemme valtiovarainministeriön tulosohjaama virasto, mutta teemme työtä 11 ministeriön nimiin. Tullin tehtäväkenttä onkin hyvin laaja.

Miten toimimme?

Toimimme vastuullisesti ja työmme on vaikuttavaa. Suomen tulli on osa Euroopan unionin tullijärjestelmää ja toimimme useissa kansainvälisissä verkostoissa. Menestyksekkään toimintamme tärkeä edellytys yhteistyö tullilaisten, viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Luvut

Vuonna 2020

  • Tulli kantoi veroja ja maksuja yhteensä 252 miljoonaa euroa. 

  • Tavaraviennin kokonaisarvo oli  57,3 miljardia.

  • Tullilaboratorio teki 27 000 tutkimusta. 

  • Tullirikoksia paljastettiin yli 6 600. 

  • Tullissa työskenteli 1 991 henkeä.