Huumausainerikokset

Uusien psykoaktiivisten aineiden suosiosta ja huumausaineiden verkkokaupan kasvusta huolimatta perinteiset salakuljetustavat ja huumausaineet ovat säilyttäneet asemansa Suomen huumausainemarkkinoilla: kannabis ja amfetamiini ovat edelleen yleisiä ja kokaiinin käyttö lisääntyy.

Ruotsin rooli Suomeen suuntautuvan huumausainekaupan tukialueena on vahvistunut. Huumausaineita salakuljetetaan Suomeen pääosin Baltiasta ja läntisestä Euroopasta Ruotsin kautta etenkin pohjoista maareittiä pitkin sekä lento- ja laivaliikenteessä. Myös posti- ja pikakuriirilähetyksiä hyödynnetään etenkin darknetin huumausainekaupassa. Uutena ilmiönä Suomea on koskettanut suurten kokaiinierien salakuljetus merikonteissa Etelä-Amerikasta, mahdollisesti kauttakuljetustarkoituksessa. Huumausaineita salakuljetetaan Suomen kautta sekä Venäjälle että Eurooppaan ja Pohjoismaista erityisesti Norjaan. Suomea käytetään jossain määrin myös Aasiasta Eurooppaan salakuljetettavien huumausaineiden valmistuksessa käytettävien lähtöaineiden ja luokittelemattomien pre-prekursorien kauttakuljetusmaana.

Vuonna 2019 Tulli tutki edellisvuotta vähemmän huumausainerikoksia, yhteensä 2 020 kappaletta. Törkeiden huumausainerikosten määrä oli viime vuosia merkittävästi korkeampi, 389. Myös törkeistä huumausainerikoksista epäiltyjen määrä kasvoi vuonna 2019 huomattavasti edellisvuosiin verrattuna. Epäiltyjen joukossa noin puolet oli ulkomaan kansalaisia.

Vuonna 2019 Tulli takavarikoi huumausaineita yhteensä 1 714 kiloa, mikä on lähes 700 kiloa enemmän kuin edellisvuonna.

Valtaosa huumausaineiden takavarikkomäärästä koostuu khatista, jota takavarikoitiin viime vuonna suuri määrä, 1 310 kiloa. Khatia salakuljetetaan suoraan tuotantoalueilta Afrikasta ja Israelista, ja sen takavarikkomäärät vaihtelevat vuosittain muun muassa tuoreen ja kuivatetun khatin osuuksista riippuen.

Kannabis on käytetyin huumausaine Suomessa. Vuonna 2019 hasiksen takavarikkomäärä oli viime vuosien keskitasoa, 47 kiloa, mutta marihuanaa takavarikoitiin 2010-luvun suurin määrä, 256 kiloa. Marihuanan lähtömaana on usein Espanja, ja ainetta salakuljetetaan kaupallisessa tavaraliikenteessä, matkustajaliikenteessä ja pikarahtilähetyksinä. Kannabiksen kotikasvatus on vaivalloisuutensa ja riskialttiutensa vuoksi menettänyt asemaansa 2010-luvun alkupuolen huippuvuosista.

Tullin takavarikoiman kokaiinin määrä, 32,9 kiloa, ja heroiinin määrä, 7,3 kiloa, olivat myös ennätystasoa. Aineita käytetään Suomessa kuitenkin suhteessa muihin huumausaineisiin edelleen melko vähän verrattuna muihin Pohjoismaihin ja Länsi-Euroopan maihin. Etenkin heroiinin takavarikot olivat pitkälti Etelä-Eurooppaan tarkoitettuja kauttakuljetuseriä.

LSD:n takavarikkomäärä oli vuonna 2019 viime vuosien keskitasoa, 3 670 yksikköä. Sen sijaan amfetamiinia ja metamfetamiinia takavarikoitiin edellisvuosia selkeästi vähemmän, yhteensä 24,2 kiloa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemien jätevesitutkimusten perusteella amfetamiinia käytetään ainakin pääkaupunkiseudulla edelleen runsaasti, kun taas metamfetamiini näyttää lähes kadonneen Suomen huumausainemarkkinoilta. Amfetamiinia tuli Suomeen matkustajaliikenteessä meritse Virosta ja Ruotsista, josta sitä salakuljetettiin myös pohjoista maareittiä pitkin. Nuorten aikuisten ”bilehuumeeksi” profiloitunutta ekstaasia takavarikoitiin vuonna 2019 myös edellisvuotta reilusti pienempi määrä, 40 940 tablettia.

Valtaosa huumelääkkeisiin liittyvistä rikostapauksista havaitaan Euroopasta saapuvasta posti- ja kuriiriliikenteestä. Kappalemääriltään suurimmat takavarikot tehdään usein tutkinnassa paljastuvan perinteisen salakuljetuksen yhteydessä. Vuonna 2019 Tulli takavarikoi huumelääkkeitä edellisvuotta enemmän, 116 970 tablettia. Paljon käytettyä huumelääke Subutexia takavarikoitiin puolet edellisvuotta vähemmän, 14 870 tablettia. Subutexia salakuljetetaan suurina erinä Ranskasta, ja postitse pienempiä määriä myös muista maista. Lisäksi klonatsepaami (Rivotril, Rivatril) on säilyttänyt suosionsa päihderiippuvaisten keskuudessa.

Tulli takavarikoi vuonna 2019 GBL:ää selkeästi edellisvuotta vähemmän, 14 litraa. Laskua selittää GBL:n luokittelu huumausaineeksi aiemmin pääasiallisena lähtömaana toimineessa Liettuassa.

Usein Kiinasta peräisin olevat, eurooppalaisista kauppapaikoista darknetin välityksellä tilattavat uudet psykoaktiiviset aineet ovat edelleen ongelma ja niiden terveysriskit ovat merkittäviä. Psykoaktiivisten aineiden tarjonta näyttää tällä hetkellä uudistuvan aiempaa hitaammin.