Tullin lukuja

 

Tulli kantoi veroja 274 miljoonaa euroa, josta Tullimaksut olivat 188 milj. Väylämaksut 52 milj. Maahantuonnin alv. 31 milj. ja Palvelumaksut yms. 3 milj.

Tulli kantoi 274 miljoonaa euroa veroja vuonna 2019. Tullimaksujen kokonaiskanto oli noin 188 miljoonaa euroa. EU:lle tilitettiin tullimaksuja 150 miljoonaa euroa ja Suomen valtiolle tilitettiin 38 miljoonaa euroa kantopalkkiota.

 


 

Tavaraviennin kokonaisarvo 65 miljardia euroa. 2,1 % kasvua.

Suomen tavaraviennin kokonaisarvo kasvoi 2,1 prosenttia vuonna 2019 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan edellisvuoteen verrattuna. Vienti oli arvoltaan hieman yli 65 miljardia euroa. Tuonnin arvo sen sijaan laski 1,2 prosenttia. Tavaratuonti oli arvoltaan lähes 65,8 miljardia euroa.

Saksa oli suurin kauppakumppanimme vuonna 2019, se oli sekä suurin tuonti- että vientimaa. Ruotsi oli toiseksi suurin kauppakumppanimme ja toiseksi suurin vientimaa. Venäjä oli toiseksi suurin tuontimaa.

Saksa vienti 9,5 mrd. ja tuonti 10,3 mrd. Ruotsi vienti 6,7 mrd. ja tuonti 7,3 mrd. USA vienti 4,8 mrd. ja tuonti 2,3 mrd. Alankomaat vienti 4,0 mrd. ja tuonti 3,4 mrd.  Venäjä vienti 3,6 mrd. ja tuonti 9,0 mrd. Kiina vienti 3,5 mrd. ja tuonti 4,9 mrd. Iso-Britannia vienti 2,7 mrd. ja tuonti 1,7 mrd.

 

Päävientiryhmät vuonna 2019

Elintarvikkeet 1 482 mrd. Metsäteollisuuden tuotteet 12 415 mrd. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta	5 815 mrd. Kemialliset aineet ja tuotteet 6 084 mrd. Metallit ja metallituotteet 8 701 mrd. Teollisuuden koneet ja laitteet 10 019 mrd. Sähkökoneet ja -laitteet	4 668 mrd. Kuljetusvälineet 6 545 mrd. Kojeet, mittarit yms.2 469 mrd. Muut 6 809 mrd.

Päätuontiryhmät vuonna 2019

Elintarvikkeet 4 094 mrd. Metsäteollisuuden tuotteet 1 726 mrd. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 9 900 mrd. Kemialliset aineet ja tuotteet 7 216 mrd. Metallit ja metallituotteet 4 720 mrd. Teollisuuden koneet ja laitteet 6 971 mrd. Sähkökoneet ja -laitteet 7 884 mrd. Kuljetusvälineet 6 766 mrd. Kojeet, mittarit yms. 1 297 mrd. Muut 15 219 mrd.

 


Lähes kolme miljoonaa tulli-ilmoitusta 2018 2019
Tuonti-ilmoituksia 897 540 917 487
Vienti-ilmoituksia 1 112 878 1 252 104
Saapumisen yleisilmoituksia 511 505 617 495
Poistumisen  yleisilmoituksia 96 719 112 193
Meriliikenteen alusilmoituksia  36 159 37 415
Yleisilmoituksia väliaikaista varastointia varten  446 139 675 625
NCTS-passitusilmoituksia  106 709 99 435
NCTS-TIR-passitusilmoituksen sähköisiä kopioita 18 038 12 159

Kaikkiaan vuoden 2019 aikana annettiin 917 487 tuonti-ilmoitusta, joka on noin 20 000 ilmoitusta enemmän kuin edellisvuonna. Tuonti-ilmoitukset annettiin Tullille 98 prosenttisesti sähköisesti. Vuonna 2019 annettiin yhteensä 1 252 104 vienti-ilmoitusta, kun edellisvuonna vastaava luku oli 1 112 878.


Tarkastuksia rajoilla ja sisämaassa 890 0000.

Tulli tekee monipuolista valvontaa rajoilla ja sisämaassa. Vuonna 2019 tehtiin yli 890 000 tarkastusta. Valvonta kohdistuu muun muassa matkatavaroihin, postipakeitteihin sekä ajoneuvoihin- ja kuljetusvälineisiin.

 


 

Kontrolli- ja tavaratarkastukset 56849, varastotarkastukset 229, yritystarkastukset 79, asiakirjatarkastusraportit 171, laajat asiakirjatarkastukset 206

Tavaraankohdistuvia tarkastuksia oli yli 56 000. Tulli tekee myös muun massa varastotarkastuksia, yritystarkastuksia ja asiakirjatarkastuksia.

 


Laboratoriotutkimuksia yli 26 5000.

Tullilaboratorio suojaa tutkimuksillaan kuluttajaa ja ympäristöä sekä palvelee tullivalvontaa, tullaus- ja tarkastustoimintaa sekä esitutkintaa. Vuonna 2019 tutkimme 10 668 näytettä, joista teimme yli 26 500 laboratoriotutkimusta. Lisäksi teimme yli 1000 tarkastusta. Enemmistö tutkimuksista liittyi rikosepäilyihin, elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden turvallisuuteen sekä polttoaineiden laatuun. Suurin osa rikosepäilyihin liittyvistä näytteistä oli peräisin nettitilauksiin liittyvistä posti- ja rahtilähetyksistä.

 


 

Paljastettuja rikoksia lähes 8 000. Takaisin saatu rikoshyöty  20 500 000 euroa.

Paljastimme vuonna 2019 yli 7 800 tullirikosta ja takavarikoimme yli 1 700 kiloa huumausaineita. Rikostorjunnan onnistunutta kohdentamista kuvaa tullirikostorjunnan vaikuttavuuden korkea tulos: Vaikuttavuus oli 66,2 miljoonaa euroa. Summa jakautui lähes tasan rikoksilla vältettyjen verojen, selvitetyissä jutuissa takavarikoimatta jääneen tavaran arvon sekä takaisin saadun rikoshyödyn kesken, joista jokaista kertyi yli 20 miljoonaa euroa.

Katso lisää riskostilastoja.

 


 

Tullineuvonnassa 78 930 neuvonta-tilannetta puhelimitse ja 11 800 neuvonta-tilannetta kirjallisesti. Yritysneuvonnassa 9527 asiakasyhteydenottoa ja 51 julkaistua asiakastiedotetta.

Asiakaspalvelumme tarjoaa tulli- ja yritysneuvontaa sekä asiointipalvelua. Huolehdimme siitä, että asiakkaamme saavat hoidettua lakisääteiset velvoitteet luotettavasti ja kerralla. Tullineuvonnan asiantuntijat hoitivat viime vuonna 78 930 neuvontatilannetta puhelimitse ja 11 800 kirjallisesti. Yritysneuvonnassa hoidettiin 9 527 asiakasyhteydenottoa ja julkaistiin 51 asiakastiedotetta.

 


 

Yritysasiakkaat: Tullimenettelyjen palvelut 4,11/5, Intrastat-asiakkaiden kokonaistyytyväisyys 4,05/5

Mittaamme palvelumme laatua. Yritysasiakkaiden asiakastyytyväisyyskysely osoitti, että tyytyväisyys on kasvanut sekä tullimenetteylypalvelujen että Intrastat-asioinnin osalta viimeisen parin vuoden aikana.

 


 

Digiohjelmassa tehtiin 34 asiointipalvelua taustapalveluineen ja 58 Tullin henkilötyövuotta

Tullin digiohjelma on tuottanut kymmeniä uusia asiointipalvelua asiakkaille ja henkilöstölle. Vuonna 2019 käyttöönotettujen palvelujen määrä tuplaantui edelliseen vuoteen verrattuna.

 


 

Tullikoiria palveluksessa noin 50, osumia 1 131.

Tullilla on viitisenkymmentä tullikoiraa, jotka työskentelevät matkustaja- ja tavaraliikenteessä. Koiria käytetään apuna tavaroihin kohdistuvien kieltojen ja rajoitusten valvonnassa maa-, lento-, raide- ja meriliikenteessä. Ne etsivät huumeita, savukkeita, nuuskaa, käteistä rahaa, aseita ja räjähteitä sekä eläinperäisiä elintarvikkeita. Vuonna 2019 tullikoirat tekivät 1 131 osumaa.

 


 

 

Henkilöstömäärämme pysyi lähes samalla tasolla kuin vuonna 2018. Vuoden 2019 lopussa Tullissa työskenteli 1 896 henkilöä, mikä on 1,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Saimme palkattua uutta henkilöstöä poistuneiden tilalle ja hankittua tarvitsemaamme osaamista.

Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna henkilöstömäärämme on vähentynyt huomattavasti. Vähennyksen keskeisimpänä taustana on ollut määrärahojen niukkuus valtion tuottavuusohjelman ja palveluiden digitalisoimisen lisäksi.

Katso lisää henkilöstöön liittyviä lukuja.