Lukuja Tullin vuodelta 2021

Vuonna 2021
•    Tulli kantoi veroja ja maksuja yhteensä 294 miljoonaa euroa. 
•    Tavaraviennin kokonaisarvo oli 68,6 miljardia.
•    Tullilaboratorio teki 27 200 tutkimusta. 
•    Tullirikoksia paljastettiin 5 400. 
•    Tullissa työskenteli 2 038 henkeä. 

Tulli kantoi veroja ja maksuja

yhteensä
294 miljoonaa 
euroa
Tullimaksut
 
200 milj. euroa
Väylämaksut
 
45 milj. euroa
Maahantuonnin arvonlisävero
 
39 milj. euroa
Palvelumaksut yms.
 
4 milj. euroa

Tulli kantoi veroja ja maksuja yhteensä noin 294 miljoonaa euroa. Summa on lähes 42 miljoonaa enemmän kuin edeltävänä vuonna.

Tavaraviennin kokonaisarvo

yhteensä
68,6 miljardia 
euroa

Tullin ennakkotietojen mukaan Suomen tavaraviennin arvo kasvoi 19,4 prosenttia vuonna 2021. Vienti oli arvoltaan lähes 68,6 miljardia euroa.

Tuonnin arvo suureni 21,5 prosenttia edeltävään vuoteen verrattuna. Tavaratuonti oli arvoltaan runsaat 72,6 miljardia euroa.

Laboratoriotutkimuksia

27 200
tutkimusta

Tullilaboratorio suojaa tutkimuksillaan kuluttajaa ja ympäristöä sekä palvelee tullivalvontaa, tullaus- ja tarkastustoimintaa sekä esitutkintaa. Tullilaboratorio tutki viime vuonna 11 447 näytettä, joille tehtiin 27 200 laboratoriotutkimusta.

Paljastettuja rikoksia

Paljastettuja rikoksia
5 402
Takaisin saatu rikoshyöty
32 miljoonaa euroa

Tullirikosten kokonaismäärä jatkoi matkustajamäärän romahtamisen myötä laskuaan vuonna 2021. Tullin tietoon tuli noin 1 200 rikosta edellisvuotta vähemmän. Etenkin veropetosten ja lääkerikosten määrät vähenivät.

Apuja ja neuvoja asiakkaille

Puheluita tullineuvontaan
146 943
Yhteydenottoja yritysneuvontaan
18 074
Asiakastiedotteita
112

Tullineuvontaan tuli 66 420 puhelua enemmän kuin vuonna 2020. Yritysneuvontaan tuli 5 504 yhteydenottoa enemmän kuin edellisvuonna.

Chatbot Hipulle tuli vuoden aikana 26 220 yhteydenottoa. Virka-aikana chatbot ohjaa asiakaspalvelijalle ne yhteydenotot, joihin se ei osaa vastata. Asiakaspalvelijoiden chatiin tuli vuonna 2021 yhteensä 9 831 yhteydenottoa, joista osa oli ohjattu Chatbot Hipusta.

Tullin työntekijät

Tullissa työskenteli
2038
henkilöä

Lue lisää