Kauttakuljetusta hyödynnetään dopingaineiden salakuljettamisessa

Suomella on keskeinen asema kauttakuljetuksessa Helsinki–Vantaan lentoaseman vuoksi; tähän vaikuttavat esimerkiksi hyvät lentoyhteydet Aasian maista Suomeen. Lisäksi Suomen kautta kuljetetaan paljon tavaraa Venäjälle.

Kauttakuljetuksessa Euroopan unionin alueelle saapuneita tavaroita kuljetetaan joko suoraan, toisen EU-valtion tai tullivarastoinnin kautta takaisin EU:n ulkopuolelle. Kauttakuljetuksen ajan tavarat ovat tullivalvonnassa. Jos tavaroiden varastointipaikkaa muutetaan useasti tai tavaroita siirretään eri maiden välillä, ei tavaran kuljettaminen välttämättä täytä kauttakuljetuksen säännöksiä.

Tullin havaintojen mukaan dopingaineiden laittomassa maahantuonnissa on viime vuosina järjestelmällisesti hyödynnetty kauttakuljetusta. Tulli on selvittänyt, että dopingaineita- ja lääkeaineita siirretään kauttakuljetuksessa eri maiden ja eri maissa sijaitsevien tullivarastojen välillä, kunnes ne häivytetään kauttakuljetuksesta ja todennäköisesti jäävät EU:n alueelle. Tavarat voidaan myös ilmoittaa poistuneeksi EU:n alueelta, vaikka ne jäävät EU:n laittomille markkinoille. Kauttakuljetus EU:n kautta noudattaa usein tiettyä reittiä, ja tulli-ilmoituksessa voi olla väärä tavarankuvaus, josta ei voi päätellä lähetyksen sisältävän doping- ja lääkeaineita tai muita rajoitettuja tai kiellettyjä tavaroita.

Satojen kilojen ja miljoonien eurojen dopingtakavarikko

Tulli tutki vuosina 2018–2019 tapausta, jossa epäiltiin dopingaineiden laitonta kauttakuljetusta, tullivarastointia, hallussapitoa ja levittämistä EU:n alueella. Syksyllä 2018 Tulli paljasti tullivalvonnan yhteydessä 900 kilon laittoman doping- ja lääkeaineiden kauttakuljetuksen ja tullivarastoinnin.

Takavarikoitujen dopingaineiden arvoksi määritettiin yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa.

Tullin esitutkinnassa selvisi, että aineet olivat lähtöisin Kiinasta, josta ne oli toimitettu lentorahtina Suomeen neljänä toimituseränä Saksan, Puolan ja Turkin kautta. Tulli takavarikoi kolme erää marraskuussa 2018 Kymenlaaksossa sijaitsevasta tullivarastosta. Neljäs erä oli lähetetty Suomesta Liettuaan ja edelleen siirretty Viroon erääseen varastoon. Kun tavara liikkui vielä eteenpäin, erä pysäytettiin Virossa ja toimitettiin muiden erien tavoin tullilaboratoriotutkimuksiin. Tapauksessa epäiltynä oli tullivaraston toiminnasta vastaava työntekijä. Tutkinnan aikana selvitettiin, ettei doping- ja lääkeaineiden vastaanottajayritys Euroopan unionin ulkopuolella ollut enää toiminnassa eikä lääkealan toiminnan harjoittaminen kuulunut edes sen toimialaan.

Takavarikoidut doping- ja lääkeaine-erät sisälsivät anabolisia steroideja, kasvuhormoneja, testosteronia ja muita dopinginaineiksi luettavia lääkeaineita. Kaikki valmisteet olivat laittomia, valmistettu teollisessa prosessissa sekä tarkoitettu ainoastaan dopingkäyttöön. Valmisteiden jälleenmyyntipakkauksiin merkitty valmistaja ei myöskään ollut laillinen tai rekisteröity lääketehdas.

Tulli tutki tapausta yhteistyössä eri maiden viranomaisten ja Europolin kanssa törkeänä dopingrikoksena, lääkerikoksena ja luvattomana terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamisena.

Suojaamme yhteiskuntaa torjumalla doping- ja lääkeainerikollisuutta

Tämän kaltaisissa rikoksissa levitetään doping- ja lääkeaineita Euroopan yhteisön laittomille markkinoille käyttämällä hyväksi laillisia logistiikkaketjuja. Tullin tutkinta on viime vuosina takavarikoinut erittäin suuria määriä doping- ja lääkeaineita, joita on kuljetettu laillisissa logistiikkaketjuissa. Suomessa ja muualla Euroopan yhteisön alueella sekä Euroopan yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa tehdyllä kansainvälisellä viranomaisyhteistyöllä on ollut tärkeä merkitys tällaisten tullirikosten selvittämisessä.  

Suurien erien takavarikoidut doping- ja lääkeaineet ovat yleensä EU-alueella laitonta tavaraa, eli laittomia lääkkeitä tai lääkeväärennöksiä. Lääkkeiden toimitusketjun on oltava laillinen valmistajasta tukkuliikkeeseen ja edelleen jakelijaan. Myös lääkkeiden vastaanottajien täytyy olla laillisia toimijoita. Rikoshyödyt doping- ja lääkeaineiden suurien erien levityksessä ovat huomattavia – satoja tuhansia tai jopa miljoonia euroja.

Suomen tulli on tutkimissa tapauksissaan toteuttanut myös lääkeväärennysdirektiivin vaatimuksia siitä, että jäsenvaltioiden on varmistettava yhteistyö lääkkeistä vastaavien toimivaltaisten viranomaisten ja tulliviranomaisten välillä. Näin ollen Tullin tekemät toimet edistävät myös kansanterveyttä Euroopan yhteisön alueella.