Saavutettavia ja yhdenvertaisia verkkopalveluita

Vuonna 2020 Tullissa kehitettiin aktiivisesti verkkopalveluiden saavutettavuutta. Tavoitteena on, että kaikilla asiakkailla on yhdenvertainen mahdollisuus käyttää Tullin verkkopalveluita – vammoista ja toimintarajoitteista huolimatta.

Tietokoneen näytöllä Tullin video, jossa nainen puhuu, alareunassa tekstitys.
Tullin kaikki uudet videot on tekstitetty. Kuva: Aku Häyrynen / Tulli.

Tullin lukuisten palvelujen tekeminen saavutettavammiksi on ollut monivaiheinen urakka. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta asettaa saavutettavuustyölle minimitason, mutta saavutettavuus on paljon yksittäistä lakia laajempi asia. Se on moderni ja yhdenvertainen tapa tehdä verkkopalveluita.

Tullin saavutettavuustyöhön on kuulunut esimerkiksi saavutettavuuden arviointeja, saavutettavuusselosteiden laatimista sekä saavutettavuuskorjausten tekemistä asiointipalveluihin ja verkkosivuille. Olemme kehittäneet myös lomakkeiden, tiedostojen, kyselyiden ja videoiden saavutettavuutta.

Kaikkien Tullin palveluiden saavutettavuusselosteet on koottu yhdelle sivulle. Selosteissa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että ne ovat mahdollisimman selkeitä.

Saavutettavuustyössä ei kuitenkaan ole kyse vain vanhan korjaamisesta, vaan lisäksi täytyy varmistaa, että uudet sisällöt ja palvelut tehdään saavutettaviksi. Olemme Tullissa kehittäneet uusia prosesseja ja tapoja, jotta palvelut syntyisivät saavutettavina alusta alkaen ja jotta tarvetta valmiiden tuotosten korjaamiseen ei olisi. Tullissa on järjestetty myös sisäisiä koulutuksia verkkopalveluiden suunnittelijoille ja kehittäjille sekä sisällöntuottajille. 

Hyvä esimerkki onnistuneesta työstä on uudistettu Tullilaskuri, jossa saavutettavuus huomioitiin alusta lähtien. Saavutettavuus kytkeytyy tiiviisti verkkopalveluiden muuhun asiakaslähtöiseen kehittämiseen, josta kerromme tarkemmin toisessa artikkelissa

Saavutettavuustyön ytimessä ovat tietenkin Tullin asiakkaat ja heidän tarpeensa. Kannustamme lämpimästi asiakkaita antamaan palautetta palveluidemme saavutettavuudesta ja helppokäyttöisyydestä.  

Kielellinen saavutettavuus keskiössä

Teknisen kehittämisen lisäksi Tullissa on huomioitu myös kielellinen saavutettavuus eli tekstien selkeys ja helppotajuisuus. Tullissa kehitetään ja selkeytetään jatkuvasti asiakasohjeiden, muiden verkkotekstien sekä asiointipalveluiden käyttöliittymien kieltä. 

Vuonna 2020 Tulli sai erityistä kiitosta selkeästä kielestä, sillä Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelulle myönnettiin kunniamaininta Vuoden selväsanainen -kilpailussa. Kotimaisten kielten keskuksen organisoimassa kilpailussa tuontitullauspalvelua kiitettiin helppokäyttöiseksi ja ohjeiden kieltä selkeäksi ja ymmärrettäväksi. 

Kielellistä saavutettavuutta kehitetään tulevaisuudessa entisestään, sillä vuonna 2021 Tullissa aloittaa kaksi uutta kielenhuoltajaa. Lisäksi olemme aloittaneet selkokielisen asiakasmateriaalin suunnittelun. Selkokielellä voidaan tarjota tietoa ihmisille, joilla on erityisiä ongelmia kielen ymmärtämisessä tai lukemisessa. 

Saavutettavuus on jatkuvaa kehittämistä 

Saavutettavuustyö ei tule valmiiksi vuodessa tai parissa, vaan saavutettavuuden kehittäminen on pitkäjänteinen prosessi, joka jatkuu Tullissa myös tulevaisuudessa. Saavutettavuudesta täytyy huolehtia jokapäiväisessä työssä ja kaikissa tilanteissa, joissa verkkopalveluita kehitetään ja uudistetaan. 

Pohjimmiltaan saavutettavuudessa on kyse Tullin asiakkaiden yhdenvertaisuudesta. Palveluiden saavutettavuudella varmistamme, että monenlaiset asiakkaat voivat käyttää palveluita, saada tarvitsemansa tiedon sekä hoitaa asiointinsa mahdollisimman helposti ja vaivattomasti.

Teksti: Raisa Rintamäki, verkkoviestintäsuunnittelija
 

Lisää aiheesta:

Tullin palveluja kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa